загрузка...
загрузка...
На головну

модуль 2

Дивіться також:
 1. Види рейтингового контролю при модульному навчанні
 2. Питання 10. Структурний і модульний підхід в програмуванні.
 3. Питання контролю за Модуль 2.
 4. Далі активний майстер-модуль переходить в робочий режим.
 5. Двоетапна компіляція. Керований модуль і керований код
 6. Дискові модульні фрези
 7. Доступ до функцій в багатомодульною програмі
 8. Єдина модульна система
 9. ЗМІСТОВІЙ МОДУЛЬ І. Екологічне проектування
 10. ЗМІСТОВІЙ МОДУЛЬ І. Оцінка впліву господарської ДІЯЛЬНОСТІ на Навколишнє середовище
 11. Концепція модульного програмування
 12. Лекція 7 по ОП -модуль 3 в ТМ

Тема 1. Маркетингові технології в аналізі ринку (2 години, лекція-бесіда)

Маркетинг в соціально-туристичному сервісі і туризмі: сутність та специфіка. Маркетингові технології в аналізі туристського ринку. Сутність маркетингового дослідження конкурентного середовища. Технологія дослідження споживачів. Сегментація туристського ринку. Основні ознаки сегментації ринку за групами споживачів. Позиціонування туристичного продукту. Вибір цільового ринку.

Тема 2.Мотивація персоналу як функція управління (2 години, лекція-бесіда)

Мотивація трудових відносин: сутність, види та правова основа. Оцінка персоналу. Психологічні чинники в оцінці та мотивації персоналу різних кваліфікаційних рівнів. Матеріальні і моральні види мотивації і оцінка їх ефективності. Оцінка потреб і підбір персоналу різних кваліфікаційних рівнів. Стратегія обслуговування туристів. Мотивація споживачів і її класифікація.

Тема 3. Договірна діяльність в туризмі (2 години, лекція)

Договір: сутність, правова основа, особливість договірної діяльності в туризмі. Структура типового договору. Угоди, види угод. Сутність договорів: купівлі-продажу, комісії, на умовах обміну туристськими групами. Особливі умови договору між ініціативним і рецептивних туроператорами. Особливі умови договору між туристської фірмою і туристом.

Тема 4. Договору туристського підприємства з партнерами (2 години, лекція)

Принципи підбору партнерів по бізнесу в туризмі. Технологічні особливості, правова основа угод між партнерами по бізнесу в туризмі. Підготовка до переговорів. Особливі умови договору між туристської фірмою і партнерами: підприємствами розміщення, підприємствами харчування, транспортними компаніями, музеями, екскурсійними бюро.

Тема 5. Просування туристського продукту. Реклама як ефективний засіб просування в туризмі (2 години, лекція-дискусія)

Сутність поняття просування туристичного продукту у). Рекламні методи просування туристичного продукту (послуги). Нормативно-правова база рекламного бізнесу. Рекламоносії: класифікація, принципи підбору, бюджет реклами. Ефективність рекламної діяльності та методи контролю ефективності.

Тема 6. Технологія продажів туристичного продукту (2 години, лекція)

Формування збутової мережі. Внутрішні і зовнішні канали збуту. Структура ринку організованого туризму. Характеристика основних форм продажу туристичного продукту. Виробничі функції бюро продажів (філій) туроператора. Контрагентські мережу. Схема ринкових каналів просування турпродукту. Форми продажів і технологія взаємодії туроператора і турагента.

Тема 7. Страхування в туризмі (2 години, лекція-бесіда)

Страхування в туризмі: сутність, класифікація, правові основи регулювання страхової діяльності в Росії і за кордоном. Страхування туристів: медичне страхування, страхування на транспорті, майнове страхування, страхування від невидачі віз, страхування особистого транспортного засобу. Види страхування туристів: компенсаційне і сервісне. Страхування виїзного, в'їзного та внутрішнього туризму. Страхування відповідальності туроператорів «Від ненадання або неналежного надання туроператорских послуг». Страхування комерційних ризиків туристичних фірм.

Тема 8.Контроль в туризмі як функція управління (3 години, лекція-конференція)

Контроль в туризмі: сутність, види та правова основа контролю. Контроль в плануванні. Внутрішньофірмовий контроль, сутність і методи ведення. Якість обслуговування в туризмі і методи його контролю. Якість продукту (послуги) і методи контролю якості. Критерії оцінки якості продукту (послуги) в туризмі - споживчий та агентський підходи.

модуль 1 «-- попередня | наступна --» модуль 1
загрузка...
© om.net.ua