загрузка...
загрузка...
На головну

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи

Дивіться також:
 1. A Апарати судів здійснює забезпечення роботи суду і підпорядковується голові відповідного суду.
 2. Adobe Photoshop. Основи роботи з шарами
 3. I етап. підготовка наради
 4. I. У сталому режимі роботи.
 5. I. Розподіл загального обсягу годин за видами навчальної роботи
 6. II. Загальні вказівки щодо виконання роботи.
 7. II. Повторення, підготовка до вивчення нової теми
 8. II. Підготовка селянської реформи.
 9. II. Вимоги безпеки перед початком роботи.
 10. III питання. Польові роботи при теодолитной зйомці.
 11. III. Ленінградське справу і підготовка ротації вищої еліти.
 12. III. Підготовка касових машин до роботи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Практика 2 (науково-дослідна)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконання міждисциплінарного проекту

ЗАТВЕРДЖУЮ

Науково-дослідна робота в семестрі

ТРЕТІЙ СЕМЕСТР

ЗАТВЕРДЖУЮ

Практика 1 (технологічна) 2 семестр

Науково-дослідна робота в семестрі

1.1. Тема: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.2. керівник: ______________________________________________________

1.3. Робоче місце і матеріально-технічне забезпечення НДР:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.4. план НДР:

 № етапу  Найменування етапу  Термін виконання  запланований результат  Відмітка про виконання
 Видача ТЗ на виконання НДР (Додаток 1)      
       
       
       
       

1.5. форма звітності:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.6. Висновок керівника:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

керівник: __________________

Магістрант: __________________

підпис і дата


3.1. Тема: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.2. Мета практики:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.3. Керівник: ________________________________________________________

3.4. Місце проведення практики: ___________________________________________

3.5. Форма участі (індивідуально, в складі групи): ________________________

3.6. Необхідне обладнання та прилади, включаючи кошти ВТ:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.7.Методичне забезпечення:

- Методичні вказівки по організації і проведенню дослідницької практики;

- Звіти, технічні описи та інструкції;

- Бібліографічний список по темі практики.

3.8.План-графік:

 № п / п  плановані заходи  Очікуваний результат  термін
 Обговорення плану проведення практики    
     
     
     
     

3.9. форма звітності: ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.10.висновок керівника: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Керівник: ____________________

Магістрант: __________________


керівник програми

___________ Д. Ф. м. н., проф. Мошніков В. А.

1.1. Тема: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.2. керівник: _______________________________________________________

1.3. Робоче місце і матеріально-технічне забезпечення НДР:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.4. план НДР:

 № етапу  Найменування етапу  Термін виконання  запланований результат  Відмітка про виконання
 Видача завдання на виконання НДР (Додаток 1)      
       
       
       
       

1.5. форма звітності:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.6. Висновок керівника:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

керівник: __________________

Магістрант: __________________

підпис і дата


керівник програми

___________ Д. Ф. м. н., проф. Мошніков В. А

2.1. Тема МДП, базові дисципліни навчального плану:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. керівник: _____________________________________________________

2.3. Робочий графік виконання МДП:

 № етапу  Найменування етапу  Термін виконання  запланований результат  Відмітка про виконання
 Видача ТЗ на виконання МДП (Додаток 2)      
       
       
       
       

2.4. форма звітності:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.5. Висновок керівника:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

керівник: __________________

Магістрант: __________________

підпис і дата


керівник програми

___________ Д. Ф. м. н., проф. Мошніков В. А.

ЧЕТВЕРТИЙ СЕМЕСТР

1.1. Тема: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

1.2. Мета практики:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3.керівник: ____________________________________________

1.4. Місце проведення практики: ______________________________

1.5. форма участі(Індивідуально, в складі групи): _____________

1.6. Необхідне обладнання та прилади, включаючи кошти ВТ:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7. методичне забезпечення:

- Звіти, технічні описи та інструкції;

- Бібліографічний список по темі практики.

1.8. План-графік:

 № п / п  плановані заходи  Очікуваний результат  термін
 Обговорення плану проведення практики    
     
     
     
     

1.9. форма звітності: ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.10. висновок керівника: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

керівник: __________________

Магістрант: __________________

підпис і дата


керівник програми

___________ Д. Ф. м. н., проф. Мошніков В. А

2.1. Вид і тема ВКР: _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.2.Керівник ВКР, консультанти: ____________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.3. Місце написання ВКР: ____________________________________

2.4. Дата затвердження завдання на виконання ВКР_____________

2.5. Дата подання ВКР до захисту: ________________________

2.5. методичне забезпечення:

- Методичні вказівки щодо виконання ВКР;

- Бібліографічний список по темі ВКР;

- Звіти по всім видам практичної самостійної роботи, виконаної студентом в семестрах.

2.6. План-графік:

 № п / п  плановані заходи  Очікуваний результат  термін
 Узгодження технічного завдання (Додаток 3)    
     
     
     
     
     
     
     
     

керівник: __________________

Магістрант: __________________

підпис і дата


 Факультет електроніки Кафедра: мікро- і наноелектроніки  «ЗАТВЕРДЖУЮ» Керівник програми ____________________ д. Ф.-м. н., проф. / Мошніков В. А. /
 Напрямок: 210161.68 «Нанотехнології та діагностика»  "____" ___________ 20___ р

Технічне завдання

на виконання науково-дослідної роботи в семестр

(Заповнюється для кожного семестру окремо)

1. виконавець: _______________________________________________________________

2. керівник: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Тема НДР: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Мета роботи:____________________________ __________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Вихідні дані (технічні вимоги): __________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

7. зміст роботи: _________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

8. Вид звітних матеріалів: ___________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 Дата видачі завдання  Дата подання результатів НДР
 "____" ____________________ 20 м  "____" ____________________ 20 м
   

виконавець: ___________________________ / ________________________ /

керівник: __________________________ / ________________________ /


 Факультет електроніки Кафедра: мікро- і наноелектроніки  «ЗАТВЕРДЖУЮ» Керівник програми ____________________ д. Ф.-м. н., проф. / Мошніков В. А. /
 Напрямок: 210161.68 «Нанотехнології та діагностика»  "____" ___________ 20___ р

Технічне завдання

на виконання міждисциплінарного проекту

1. Виконавець (виконавці): __________________________________________________

2. керівник: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Тема МДП: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Мета роботи, придбані компетенції: ___________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Вихідні дані (технічні вимоги): __________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

7. зміст роботи: _________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

8. Вид звітних матеріалів: ___________________________________________________

______________________________________________________________________________

 Дата видачі завдання  Дата подання МДП до захисту
 "____" _______ 20 р  "____" ______ 20 р
   

Виконавець (і): _____________________________ / ________________________ /

_____________________________________________ / _______________________ /

_____________________________________________ / ________________________ /

керівник: _______________________________ / ________________________ /

ДРУГИЙ СЕМЕСТР «-- попередня | наступна --» Вступ
загрузка...
© om.net.ua