загрузка...
загрузка...
На головну

ДРУГИЙ СЕМЕСТР

Дивіться також:
 1. I семестр 2010-2011 уч. м
 2. I. ПЗ на другій стадії пошуково-оціночного етапу.
 3. II курс, 3 семестр
 4. II. Радянсько-німецький фронт в контексті Другої світової війни.
 5. III Розподіл годин по семестрах і видам занять
 6. IV СЕМЕСТР
 7. IVсеместр
 8. IX семестр
 9. V семестр
 10. X семестр
 11. А. Основні завдання зовнішньої політики Росії в другій половині XVIII ст.
 12. А. Феодальна війна другій чверті XV в.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Науково-дослідна робота в семестрі

ПЕРШИЙ СЕМЕСТР

ЗАТВЕРДЖУЮ

застосування

індивідуальний план

ЗАТВЕРДЖУЮ

керівник програми

_______________________

д. ф. м. н., проф. В. А. Мошніков

роботи магістранта

магістрант:________________________________________________

Напрям підготовки: 210100.68 «Електроніка та наноелектроніка»

програма: 210161.68 «Нанотехнології та діагностика»

керівник: ________________________________________________

Завідувач кафедри д. Т. Н., Проф. В. В. Лучинин


щодо заповнення індивідуального плану

1. Магистрант може вести індивідуальний план (ІП) в сброшюрованном вигляді або мати електронну версію шаблону на дискеті і папку для твердих копій заповнених форм.

2. Магистрант спільно з керівником на початку кожного семестру заповнюють відповідну форму ІП та бланк завдання для конкретного виду самостійної роботи і підписують їх тверді копії.

3. Керівник профілю затверджує план роботи на поточний семестр.

4. Керівник контролює хід виконання магістрантом плану робіт протягом семестру і робить відповідні відмітки в ВП.

5. Магистрант представляє письмовий звіт про виконану роботу у формі, узгодженої з керівником, який є складовою частиною ВП.

6. В кінці семестру керівник дає аргументований висновок про діяльність магістранта за кожним видом самостійної роботи.

7. Заповнення план-графіків науково-дослідницької роботи і проходження практик, а також робочого графіка міждисциплінарного проекту слід вести з урахуванням часу відводиться в навчальному плані на конкретний вид самостійної роботи і реальних можливостей магістранта.

8. Завдання на міждисциплінарний проект, що виконується групою магістрантів, має бути видано індивідуально кожному учаснику.

9. План-графік другої практики в четвертому семестрі слід складати з урахуванням обраної професійної діяльності магістранта науково-дослідницької, проектно-конструкторської, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської або іншої.

10. Повна версія ІП за весь цикл навчання магістранта в сброшюрованном вигляді зберігається разом з його випускної кваліфікаційної роботою.


керівник програми

___________ Д. Ф. м. н., проф. Мошніков В. А.

1.1. Тема: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.2. керівник: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.3. Робоче місце і матеріально-технічне забезпечення НДР:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.4. план НДР:

 № етапу  Найменування етапу  Термін виконання  запланований результат  Відмітка про виконання
 Видача ТЗ на виконання НДР (Додаток 1)      
       
       
       
       

1.5. форма звітності:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.6. Висновок керівника:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

керівник: __________________

Магістрант: __________________

підпис і дата


керівник програми

___________ Д. Ф. м. н., проф. Мошніков В. А.

На магістерську дисертацію «-- попередня | наступна --» Підготовка випускної кваліфікаційної роботи
загрузка...
© om.net.ua