загрузка...
загрузка...
На головну

застосування

Дивіться також:
 1. II. Загальні вказівки щодо виконання роботи.
 2. І методичні вказівки для їх виконання
 3. ІСО 19011 Методичні вказівки щодо здійснення аудитів систем управління якістю та охорони навколишнього середовища
 4. Методичні вказівки
 5. Методичні вказівки
 6. Методичні вказівки
 7. Методичні вказівки
 8. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 9. Методичні вказівки
 10. Методичні вказівки
 11. Методичні вказівки
 12. Методичні вказівки

індивідуальний план

ЗАТВЕРДЖУЮ

СНХ ... Володимир Філіппов, ректор РУДН

(Ми плануємо на майбутнє цю програму магістратури реалізовувати не тільки в області інженерно-фізичних методів дослідження, а й, звичайно, залучаючи сюди і біонаправленіе (біології) і, можливо, навіть когнітивні науки про мозок, щоб розширити спеціалізацію в рамках магістратури. Зараз, поки підкреслюю, ми готуємо досить серйозних фахівців на базі фундаментальної підготовки, але, звичайно ж, магістратура буде розвиватися. в майбутньому, через 2-3 роки в ній неминуче з'являться спеціалізації, які будуть затребувані в динамічно розвиваються сьогодні напрямках нанотехнологій).

Керівник магістерської програми

д. ф.-м. н., проф. Мошніков В. А.

______________________

самостійної роботи магістранта,

що проходить підготовку за напрямом 210100.68 «Електроніка та наноелектроніка»

магістрант:________________________________________________

Напрям підготовки: 210100.68 «Електроніка та наноелектроніка»

програма: 210161.68 «Нанотехнології та діагностика»

керівник: _____________________________ Д. ф.-м. н., проф. Мошніков В. А.

Завідувач кафедри _____________________д. т. н., доц. Лучинин В. В.


щодо заповнення індивідуального плану

1. Магистрант може вести індивідуальний план (ІП) в сброшюрованном вигляді або мати електронну версію шаблону на дискеті і папку для твердих копій заповнених форм.

2. Магистрант спільно з керівником на початку кожного семестру заповнюють відповідну форму ІП та бланк завдання для конкретного виду самостійної роботи і підписують їх тверді копії.

3. Керівник профілю затверджує план роботи на поточний семестр.

4. Керівник контролює хід виконання магістрантом плану робіт протягом семестру і робить відповідні відмітки в ВП.

5. Магистрант представляє письмовий звіт про виконану роботу у формі, узгодженої з керівником, який є складовою частиною ВП.

6. В кінці семестру керівник дає аргументований висновок про діяльність магістранта за кожним видом самостійної роботи.

7. Заповнення план - графіків науково-дослідницької роботи і проходження практик, а також робочого графіка міждисциплінарного проекту слід вести з урахуванням часу відводиться в навчальному плані на конкретний вид самостійної роботи і реальних можливостей магістранта.

8. Завдання на міждисциплінарний проект, що виконується групою магістрантів, має бути видано індивідуально кожному учаснику.

9. План-графік другої практики в четвертому семестрі слід складати з урахуванням обраної професійної діяльності магістранта науково-дослідницької, проектно-конструкторської, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської або іншої.

10. Повна версія ІП за весь цикл навчання магістранта в сброшюрованном вигляді зберігається разом з його випускної кваліфікаційної роботою.

СНХ ... Дмитро Грачов, керівник магістерської програми, заст. директора центру наноіндустрії РУДН «-- попередня | наступна --» Виконання міждисциплінарного проекту
загрузка...
© om.net.ua