загрузка...
загрузка...
На головну

Вимоги з безпеки польотів в авіації

Дивіться також:
 1. I ПЕРЕЛІК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНДАРТНОГО РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АЗС
 2. I. Загальні вимоги охорони праці
 3. I. Правила і норми з техніки безпеки.
 4. I. Тероризм як загроза національній безпеці РФ
 5. I. Це соціальний аспект-якість для людини. Забезпечення екологічної безпеки
 6. II. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємств.
 7. II. Основні фактори, що визначають державну політику в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
 8. II. Шляхи гарантованої безпеки.
 9. II. Вимоги безпеки перед початком роботи.
 10. II. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ
 11. III. Гігієнічні вимоги до житлових приміщень та приміщень громадського призначення, що розташовуються у житлових будинках
 12. III. Плановані результати. Вимоги до рівня підготовки учнів.

Про державний контроль (нагляд) у сфері забезпечення безпеки польотів авіації в Російській Федерації ».

1. Вимоги щодо безпеки польотів у вигляді авіації розробляються федеральними органами виконавчої влади, що здійснюють державне регулювання процесу використання літальних апаратів та іншої авіаційної техніки, допущеної до експлуатації в цивільній, державної та експериментальної авіації. Вимоги з безпеки польотів в авіації повинні містити розробляються для кожного літального апарату вимоги з безпеки польоту і вимоги до прийнятного стану захищеності від можливого заподіяння шкоди життю або здоров'ю громадян, майну фізичних або юридичних осіб, державного або муніципального майна, а також навколишньому середовищу від функціонування інший авіаційної техніки, яка використовується на території Російської Федерації, включаючи склад і нормативні значення основних показників і характеристик процесів розробки, виробництва, експлуатації та утилізації літальних апаратів та іншої авіаційної техніки.

2. Вимоги щодо безпеки польотів узгоджуються з федеральними органами виконавчої влади, що здійснюють функції по контролю (нагляду) в сфері забезпечення безпеки польотів державної, цивільної та експериментальної авіації і повинні враховувати рекомендації комісій з розслідування авіаційних подій (авіаційних інцидентів).

3. Нормативні правові акти, що виключають виникнення небезпечних факторів у всіх компонентах авіаційної системи, що впливають на містять вимог щодо безпеки польотів в авіації, видаються в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Стаття 14. Оцінка відповідності літальних апаратів та іншої авіаційної техніки вимогам з безпеки польотів у вигляді авіації

1. Юридичні та фізичні особи, які здійснюють діяльність в сфері забезпечення безпеки польотів в авіації зобов'язані оцінювати і забезпечувати в межах своїх прав і обов'язків відповідність літальних апаратів та іншої авіаційної техніки вимогам з безпеки польотів у вигляді авіації.

2. Забезпечення відповідності літальних апаратів та іншої авіаційної техніки вимогам з безпеки польотів у вигляді авіації здійснюється на основі правових і нормативних документів, що визначають порядок розробки, виробництва, випробувань, сертифікації та експлуатації авіаційної техніки та об'єктів авіаційної інфраструктури, включаючи засоби контролю і забезпечення життєдіяльності авіаційного персоналу, пасажирів і населення.

Стаття 15. Підготовка авіаційного персоналу в сфері забезпечення безпеки польотів в авіації

1. Всі особи авіаційного персоналу проходять відповідну посадовими обов'язками спеціальну підготовку щодо забезпечення безпеки польотів в авіації.

2. Підготовка фахівців з безпеки польотів проводиться на базі освітніх установ, що здійснюють підготовку фахівців відповідного рівня згідно з переліками посад авіаційного персоналу або авіаційних організацій за програмами, погодженими з федеральним органом виконавчої влади, що здійснюють державний контроль (нагляд) у сфері забезпечення безпеки польотів даного виду авіації .

3. Фахівці з безпеки польотів в авіації проходять обов'язкову атестацію і допускаються до виконання функціональних обов'язків наказом керівника федерального органу виконавчої влади, який здійснює державний контроль (нагляд) у сфері забезпечення безпеки польотів в контрольованому вигляді авіації при наявності сертифіката (свідоцтва), виданого за переліком посад авіаційного персоналу відповідним освітнім закладом.

4. Переліки посад фахівців з безпеки польотів у цивільній, державної та експериментальної авіації затверджуються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади відповідно до громадянської, державної та експериментальної авіації.

Стаття 16. Розробка та проведення заходів у сфері забезпечення безпеки польотів в авіації

1. Федеральні органи виконавчої влади, які здійснюють державний контроль (нагляд) у сфері забезпечення безпеки польотів виду авіації Російської Федерації зобов'язані розробляти і проводити заходи щодо забезпечення безпеки польотів на основі своєї безпосередньої діяльності.

2. Федеральні органи виконавчої влади, які здійснюють державне регулювання процесу експлуатації літальних апаратів в повітряному просторі Російської Федерації, а також юридичні та фізичні особи, які здійснюють свою діяльність в області авіації, зобов'язані розробляти і проводити заходи щодо забезпечення безпеки польотів в авіації, виконуючи, як вказівки і вимоги федеральних органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль (нагляд) у сфері забезпечення безпеки польотів в контрольованому вигляді авіації, так і самостійно, враховуючи специфіку вирішуваних завдань.

3. Державні програми забезпечення безпеки польотів будь-якого з видів авіації розробляються і реалізуються Урядом Російської Федерації на основі узгоджених пропозицій федеральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне регулювання діяльності в галузі авіації та федеральних органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль (нагляд) у сфері забезпечення безпеки польотів виду авіації в Російській Федерації.

4. Заходи щодо забезпечення безпеки польотів в авіації та щодо попередження (профілактики) авіаційних подій розробляються і проводяться Урядом Російської Федерації, федеральними органами виконавчої влади, юридичними та фізичними особами в межах своїх повноважень і компетенції:

1) термінові, у вигляді оперативних заходів, на підставі рекомендацій представлених комісіями з розслідування авіаційних подій та авіаційних інцидентів;

2) середньострокові, у вигляді відомчих цільових програм, розроблених на підставі результатів аналізу стану безпеки польотів в державній, цивільної та експериментальної авіації і представлених федеральними органами виконавчої влади, що здійснюють функції державного контролю (нагляду) в сфері забезпечення безпеки польотів у відповідних видах авіації керівникам федеральних органів виконавчої влади, які здійснюють функції з вироблення і реалізації державної політики в галузі оборони, з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері цивільної авіації та в області розвитку авіаційної техніки;

3) довгострокові, у вигляді державних і (або) федеральних цільових програм, розроблених на підставі результатів аналізу стану безпеки польотів в державній, цивільної та експериментальної авіації і представлених керівником федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики в галузі оборони Президенту Російської Федерації, а керівниками федеральних органів виконавчої влади, які здійснюють функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері цивільної авіації та в області розвитку авіаційної техніки Уряду Російської Федерації;

Стаття 17. Відповідальність за порушення в сфері забезпечення безпеки польотів авіації в Російській Федерації

1. Порушення вимог цього федерального закону розглядається як:

1) дія загрожують безпеці польотів;

2) порушення правил використання повітряного простору;

3) порушення правил безпеки експлуатації повітряних суден;

4) порушення правил польотів або підготовки до них,

і передбачає для юридичних і (або) фізичних осіб, незалежно від встановленого в цивільній, державної та експериментальної авіації прийнятного рівня стану безпеки польотів в авіації, рівнозначну дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

2. За порушення цього федерального закону посадові особи юридичних осіб та фізичні особи несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та інші види відповідальності.

Глава 5. Прикінцеві положення

Стаття 18. Порядок вступу в силу цього Закону

Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

Перевезення туристського багажу. «-- попередня | наступна --» Підготовка та організація роботи офісу.
загрузка...
© om.net.ua