загрузка...
загрузка...
На головну

поняття влади

Дивіться також:
 1. I. Поняття величини. Властивості величин.
 2. I. Поняття і види адаптацій
 3. I. Поняття і види торгових дог-рів
 4. I. Поняття організаційної культури.
 5. I. Поняття правомірної поведінки і правопорушення.
 6. I. Поняття страхування життя
 7. I. Економічне зростання: поняття, вимірювання, типи і фактори.
 8. II. Створення надзвичайних органів державної влади.
 9. IV. Політична культура - це система міцних знань і цінностей про державу і державну владу, а також почуття і судження про політику
 10. IV. Політична культура - це система міцних знань і цінностей про державу і державну владу, а також почуття і судження про політику
 11. Q17) Поняття про ендогенних процесах
 12. Q54) Поняття про магматизм

ПОЛІТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ

Поділ праці в процесі виробництва і його організація

l Професійна діяльність = Робота, що виконується в обмін на регулярне платню або винагороду.

l Первинний, вторинний, третинний сектор

l Корпоративний капіталізм: сімейний, управлінський, інституційний

Білефельдському підхід до нетоварного виробництва

l Праця із самозабезпечення (домашня робота)

l Неофіційне виробництво

У соціології вивчається 4 аспекти політичних відносин:

l Дослідження політичних конфліктів і боротьби між державами (соціологія міжнародних відносин)

l Дослідження місця і ролі держави в житті суспільства

l Аналіз природи та організації політичних партій та рухів

l Вивчення зразків участі індивідів в політиці (зокрема: голосування, громадянські ініціативи ...)

влада - Це нерівні, асиметричні відносини між ...

1) Соціальними групами

l К. Маркс: влада належить економічно панівному класу

l П. Бурдьє, Т. Парсонс, Р. Мертон ...

2) Індивідами

l М. Вебер: влада - це такі відносини між індивідами, при який існує ймовірність, що один з них здійснить свою волю навіть всупереч опору іншого

типи легітимною влади за Вебером:

l Легальна і легітимна влада

l Типи легітимної влади (панування)

1) раціонального характеру, Т. Е. Грунтується на вірі в легальність встановленого порядку і законність здійснення панування на основі цієї легальності (Легальне панування);

2) традиційного характеру, Т. Е. Грунтується на повсякденному вірі в святість традицій і вірі в легітимність авторитету, заснованого на цих традиціях;

3) харизматичного характеру, Т. Е. Грунтується на неабияких проявах святості або геройської сили, або зразковість особистості і створеному цими проявами порядку (Харизматичне панування).

Держава: основні ознаки

l Наявність особливої системи органів і установ, які здійснюють функції державної влади, наявність ієрархії і бюрократії (публічна влада)

l Виділення законодавчих, адміністративних і юридичних функцій

l Наявність права (Законного права), що закріплює систему норм, санкціонованих державою.
 Замість психологічного примусу і звичаєвого права - нормативне і формальне примус

l Наявність фіксованої території, на яку поширюється юрисдикція держави. Територіальний поділ замість родоплемінного

l Для їх функціонування - апарат примусу і збройні сили

l Для їх функціонування економічна основа - податки

Економічні відносини «-- попередня | наступна --» ІННОВАЦІЇ Й організаційні структури ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
загрузка...
© om.net.ua