загрузка...
загрузка...
На головну

ЗАХИСТ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Дивіться також:
 1. CD-ROM-накопичувачі для роботи з переносяться виданнями
 2. Conditions - 8. Inadequate Work Place Environment / Layout: / умова -8. Недостатній захист місця роботи
 3. D.2. Програма виконання роботи
 4. D.2. Програма виконання роботи
 5. I. Земляні роботи
 6. II НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД ЇХ НАСЛІДКІВ
 7. II) Розміщення оголошень на сайтах з пошуку роботи.
 8. II. Аналіз контрольної роботи та робота над помилками.
 9. II. Організація виконання домашньої контрольної роботи
 10. II. Організація виконання курсової роботи
 11. II. Організація, структура і порядок роботи Ради
 12. II. Система оцінювання залікової роботи учня

Завершальним етапом ВКР є публічний захист роботи перед державною екзаменаційною комісією.

Кафедра дизайну одягу практикує проведенняпопереднього захисту ВКР.З цельювиявленія плановості виконання ВКР студентом і рівня готовності роботи в період її виконання проводяться три контрольні точки:

- Перша контрольна точка: ступінь готовності ВКР 45%

- Друга контрольна точка: ступінь готовності ВКР 75%

- Третя контрольна точка: попередній захист ВКР 100% готовність роботи.

Перед викладачами кафедри, при обов'язковій присутності керівників ВКР, студенти доповідають про результати проведеної роботи, демонструють практичні результати роботи. Результати проходження контрольних точок, зауваження і доповнення педагогів кафедри фіксуються в кафедральному журналі.

На основну захист ВКР відводиться 20-30 хвилин (виступ студента і відповіді на питання).

Перед захистом дипломник на спеціальних стендах розміщує демонстраційну частину (плакати) в тій послідовності, в якій вона буде використана в процесі його доповіді. Доповідь розраховується на 8-10 хвилин.

Захист починається з формулювання теми, позначення цілей і завдань дипломного проекту. Далі дипломник зобов'язаний аргументовано презентувати запропоновану їм розробку. Доцільно обґрунтувати вибір теми дослідження, пояснити конструктивні і технологічні особливості виготовлення виробів, дати техніко-економічне обгрунтування проекту.

Презентація методичного розділу дається з педагогічних позицій: значимість і доцільність використання розробки в навчально-виховному процесі професійного училища, в навчально-виробничому комбінаті і т. П.

У висновку необхідно обгрунтувати економічну і соціальну ефективність запропонованого проекту, розглянути можливість його впровадження у виробництво або навчальний процес профтехучилища, навчального комбінату, вузу.

Заслухавши доповідь, члени ДЕК мають право задавати дипломникові питання для уточнення змісту розробки, з'ясування конкретних деталей проекту, для оцінки глибини опрацювання ВКР і знань, отриманих в процесі навчання.

Оцінка дається захисту ВКР дається на закритому засіданні ДЕК, після прослуховування всіх дипломників.

Рецензування ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ «-- попередня | наступна --» КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
загрузка...
© om.net.ua