загрузка...
загрузка...
На головну

Рецензування ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Дивіться також:
 1. CD-ROM-накопичувачі для роботи з переносяться виданнями
 2. Conditions - 8. Inadequate Work Place Environment / Layout: / умова -8. Недостатній захист місця роботи
 3. D.2. Програма виконання роботи
 4. D.2. Програма виконання роботи
 5. I. Земляні роботи
 6. II) Розміщення оголошень на сайтах з пошуку роботи.
 7. II. Аналіз контрольної роботи та робота над помилками.
 8. II. Організація виконання домашньої контрольної роботи
 9. II. Організація виконання курсової роботи
 10. II. Організація, структура і порядок роботи Ради
 11. II. Система оцінювання залікової роботи учня
 12. II. Характерні особливості роботи на залізничному транспорті.

ВКР дипломованого фахівця направляється на рецензію не пізніше ніж за 1 тиждень до захисту.

Рецензентами ВКР дипломованого фахівця, як правило, є зовнішні рецензенти, т. Е. Мають вчений ступінь педагоги вищих навчальних закладів (крім РГППУ), а так Еже представники профільних організацій і підприємств, що добре володіють питаннями, пов'язаними з тематикою роботи.

Для рецензування студент надає ВКР в повному обсязі, а саме: пояснювальну записку, графічну частину, демонстраційну частину, готові вироби або дидактичні розробки.

Оцінку роботи рецензент виконує відповідно до затвердженої форми, на бланку затвердженої форми. Рецензія в обов'язковому порядку повинна включати рекомендації по підсумковій оцінці ВКР ( «відмінно», «добре», «задовільно»).

ВКР з рецензією, відгуком керівника представляється на кафедру ДО не пізніше ніж за 2 дні до початку роботи державної екзаменаційної комісії (ДЕК) із захисту ВКР.

До захисту в ДЕК по захисту ВКР допускаються студенти, що успішно завершили в повному обсязі освоєння основний освітньої програми за спеціальністю вищої професійної освіти, які успішно склали підсумковий державний іспит і мають ВКР, допущений кафедрою до захисту.

Студент може бути не допущений до захисту ВКР, в разі:

- Наявності незадовільної оцінки за підсумковим державного іспиту;

- Рішення комісії з допуску і завідувача кафедрою про недопуск ВКР до захисту.

зміст нормоконтролю «-- попередня | наступна --» ЗАХИСТ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
загрузка...
© om.net.ua