загрузка...
загрузка...
На головну

ПМ.03 Виконання фарбування волосся

Дивіться також:
 1. Banshou Professional - це професійна косметична лінія для домашнього догляду за шкірою і волоссям, яка є гармонійним продовженням салонного догляду.
 2. Revitize кондиціонер для пом'якшення і гладкості волосся, 250 мл
 3. Revitize шампунь для пом'якшення і гладкості волосся, 250 мл
 4. VIII. Виконання внутрішнього розпорядку особовим складом підрозділу
 5. Аналіз результатів переговорів і виконання досягнутих домовленостей
 6. В якому обсязі виконавець відшкодовує збитки, завдані замовнику при виконанні договорів на виконання НДР, ДКР і технологічних робіт?
 7. Введення рейкових батогів в розрахунковий інтервал температур з виконанням розрядки температурних напружень в батогах
 8. ВОЛОССЯ І ГОЛОВНОГО УБІР
 9. Волосся під нижньою губою.
 10. Чи вправі виконавець залучати до виконання договору на виконання НДР третіх осіб?
 11. виконання
 12. виконання
 Види робіт  Кількість годин / днів  Відмітка про виконання
 Підготовчі роботи з обслуговування клієнтів  
 Виконувати фарбування та знебарвлення волосся  
 Виконувати колорування волосся  
 Заключні роботи з обслуговування клієнтів.  
 Всього (годин / днів)  54 годину. / 9 дн.  

ПЕРЕЛІК ВИКОНАНИХ РОБІТ

НА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИЦІ

ПМ.03 Виконання фарбування волосся

 № п / п  Дата  Освоєння професійних компетенцій (найменування робіт)  оцінка  Підпис керівника практики
       
       
       
       
       

ХАРАКТЕРИСТИКА

_______________________________________________________________

(П. І. Б. практиканта)

проходив навчальну практику в _____________________________________

(Підрозділ, терміни практики)

_______________________________________________________________

з «_____» ___________ 20___ р по «_____» _____________ 20 ___ р

· Кількість навчальної практики ________ днів, пропущено днів _______

з них з поважної причини ______________

· Програму навчальної практики виконав (а) (потрібне підкреслити): повністю, в основному, не виконав

· Відповідальність за результати роботи (ОК3): ______________________ _______________________________________________________________

· Організація власної діяльності (ОК2):

зауваження по трудовій дисципліні (потрібне підкреслити): має, не має.

зауваження з техніки безпеки (потрібне підкреслити): має, не має.

· Робота в команді, спілкування з клієнтами (ОК6):

громадська активність в колективі групи (потрібне підкреслити):

висока, задовільна, низька.

спілкування з клієнтами (потрібне підкреслити): коректне, що не коректне

заохочення, стягнення (потрібне підкреслити): не має, не має Особливі показники і характеристики ______________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________

Результати проходження навчальної практики ПМ.02 Виконання

хімічної завивки волосся ________________________________________

(Залік / незалік)

Завідуюча практикою _______________________ М. В. Полесовщікова

Керівник навчальної практики _________________________________

М. П.

САМОАНАЛІЗ

Виконання програми навчальної практики

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

навчається _______________________________________________

       
       
       
       
 Разом    
           

ОСОБИСТА КАРТКА інструктаж безпечних методів РОБОТИ ТА протипожежного БЕЗПЕКИ

Вступний інструктаж

провела _______________________________________________________________

(Ф., І., О.)

Підпис _______________ Дата ______________ 20 р

Інструктаж отримав (а) і засвоїв (а)

Підпис _______________ Дата ______________ 20 р

II. Первинний інструктаж на робочому місці

4 семестр інструктаж провела

______________________________________________________________

(Посада, П. І. Б.)

Підпис _______________ Дата ______________ 20 р

Інструктаж отримав (а) і засвоїв (а)

Підпис ______________________ Дата ______________ 20 р

ЩОДЕННИК «-- попередня | 
загрузка...
© om.net.ua