загрузка...
загрузка...
На головну

Стаття 58. ПРИПИНЕННЯ ОСВІТНІХ ВІДНОСИН

Дивіться також:
 1. I. Комплекс інформаційних освітніх ресурсів, в тому числі ЦОР
 2. II. Основні принципи ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН.
 3. III - Закон звукових - динамічних - співвідношень голосів по вертикалі
 4. VIII. Припинення поїздки, перевезення
 5. XI. Вимоги до організації та обладнання робочих місць з ПЕОМ для учнів в загальноосвітніх установах і закладах початкової та вищої професійної освіти
 6. А) Цивільний кодекс 1922р. Особливості регулювання цивільно-правових відносин в роки непу.
 7. АКТИВІЗАЦІЯ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ СИСТЕМ, опосередковують поведінки прив'язаності
 8. Аналіз витрат на виробництво за економічними елементами і статтями калькуляції.
 9. Аналіз загальної суми витрат на виробництво за економічними елементами і статтями калькуляції.
 10. Аналіз ринку освітніх послуг. Позиціонування та сегментація ринку освітніх послуг
 11. Білет№14. Охарактеризуйте социометрию як метод дослідження міжособистісних відносин. Зробіть висновок про переваги і недоліки даного методу.
 12. Залежно від виду адміністративних правовідносин, в рамках яких відбуваються адміністративно-правові дії

1. Освітні відносини припиняються в зв'язку з відрахуванням студента з організації, що здійснює освітню діяльність:

1) у зв'язку з отриманням освіти (завершенням навчання);

2) достроково з підстав, встановлених частиною 2 цієї статті.

2. Освітні відносини можуть бути припинені достроково у наступних випадках:

1) з ініціативи того, хто навчається або батьків (законних представників) неповнолітнього учня, в тому числі в разі переведення студента для продовження освоєння освітньої програми в іншу організацію, що здійснює освітню діяльність;

2) з ініціативи організації, що здійснює освітню діяльність, в разі застосування до навчається, яка досягла віку п'ятнадцяти років, відрахування як заходи дисциплінарного стягнення, в разі невиконання які навчаються за професійною освітньою програмою обов'язків по сумлінному освоєння такої освітньої програми і виконання навчального плану, а також в випадку встановлення порушення порядку прийому в освітню організацію, що спричинило з вини того, хто навчається його незаконне зарахування в освітню організацію;

3) за обставинами, не залежних від волі того, хто навчається або батьків (законних представників) неповнолітнього учня і організації, що здійснює освітню діяльність, в тому числі в разі ліквідації організації, що здійснює освітню діяльність.

3. Дострокове припинення освітніх відносин з ініціативи того, хто навчається або батьків (законних представників) неповнолітнього учня не тягне за собою виникнення будь-яких додаткових, в тому числі матеріальних, зобов'язань зазначеного навчається перед організацією, що здійснює освітню діяльність.

4. Підставою для припинення освітніх відносин є розпорядчий акт організації, що здійснює освітню діяльність, про відрахування студента з цієї організації. Якщо з навчаються або батьками (законними представниками) неповнолітнього учня укладено договір про надання платних освітніх послуг, при достроковому припиненні освітніх відносин такий договір розривається на підставі умов договору і розпорядчого акта організації, що здійснює освітню діяльність, про відрахування студента з цієї організації. Права і обов'язки студента, передбачені законодавством про освіту і локальними нормативними актами організації, що здійснює освітню діяльність, припиняються з дати його відрахування з організації, що здійснює освітню діяльність.

5. У разі дострокового припинення освітніх відносин організація, що здійснює освітню діяльність, в триденний термін після видання розпорядчого акта про відрахування студента видає особі, відрахування з цієї організації, довідку про навчання відповідно до частини 11 статті 57 цього Закону.

Стаття 57. ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ І (АБО) Про КВАЛІФІКАЦІЇ. ДОКУМЕНТИ ПРО НАВЧАННЯ «-- попередня | наступна --» Стаття 59. ВІДНОВЛЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ, здійснює освітню діяльність
загрузка...
© om.net.ua