загрузка...
загрузка...
На головну

Стаття 51. ДОГОВІР ПРО ОСВІТУ

Дивіться також:
 1. B. договором на проведення аудиторської перевірки
 2. I. Поняття договору. Правове регулювання. Предмет.
 3. I. Поняття і сфера застосування договору. Підстави висновок.
 4. II. Сторони і предмет договору позики.
 5. III. Висновок і форма договору поставки (ст.477 ЦК).
 6. III. Порядок укладення та форма договору.
 7. III. Термін в договорі оренди
 8. III. Форма і способи укладення договору позики
 9. IV. Особливості виконання договору
 10. IV. Зміст договору ренти.
 11. IV. Зміст договору роздрібної купівлі-продажу.
 12. S: Чи допускається чинним трудовим законодавством укладення трудового договору в усній формі (з подальшим оформленням)?

1. Договір про утворення полягає в простій письмовій формі між:

1) організацією, що здійснює освітню діяльність, і особою, що зараховуються на навчання (батьками або законними представниками) неповнолітньої особи);

2) організацією, що здійснює освітню діяльність, особою, що зараховуються на навчання, і фізичною або юридичною особою, що зобов'язується оплатити навчання особи, що зараховується на навчання.

2. У договорі про утворення повинні бути вказані основні характеристики освіти, в тому числі вид, рівень і (або) спрямованість освітньої програми (частина освітньої програми певних рівня, виду і (або) спрямованості), форма навчання, термін освоєння освітньої програми (тривалість навчання).

3. У договорі про утворення, укладається при прийомі на навчання за рахунок коштів фізичного та (або) юридичної особи (далі - договір про надання платних освітніх послуг), вказуються повна вартість платних освітніх послуг і порядок їх оплати. Збільшення вартості платних освітніх послуг після укладення такого договору не допускається, за винятком збільшення вартості зазначених послуг з урахуванням рівня інфляції, передбаченого основними характеристиками республіканського бюджету на черговий фінансовий рік і плановий період.

4. Відомості, зазначені в договорі про надання платних освітніх послуг, повинні відповідати інформації, розміщеної на офіційному сайті освітньої організації в глобальній мережі на дату укладення договору.

5. Організація, що здійснює освітню діяльність, має право знизити вартість платних освітніх послуг за договором про надання платних освітніх послуг з урахуванням покриття відсутньої вартості платних освітніх послуг за рахунок власних коштів цієї організації, в тому числі коштів, отриманих від приносить прибуток діяльності, добровільних пожертвувань та цільових внесків фізичних та (або) юридичних осіб. Підстави і порядок зниження вартості платних освітніх послуг встановлюються локальним нормативним актом і доводяться до відома учнів.

6. Договір про утворення не може містити умови, які обмежують права осіб, що мають право на отримання освіти певних рівня і спрямованості і подали заяви про прийом на навчання (далі - надходять), і навчаються або знижують рівень надання їм гарантій в порівнянні з умовами, встановленими законодавством про освіту. Якщо умови, що обмежують права вступників та навчаються або знижують рівень надання їм гарантій, включені в договір, такі умови не підлягають застосуванню.

7. Поряд з встановленими статтею 59 цього Закону про освіту підставами припинення освітніх відносин з ініціативи організації, що здійснює освітню діяльність, договір про надання платних освітніх послуг може бути розірваний в односторонньому порядку цією організацією в разі прострочення оплати вартості платних освітніх послуг, а також у разі , якщо належне виконання зобов'язання з надання платних освітніх послуг стало неможливим внаслідок дій (бездіяльності), що навчається.

8. Підстави розірвання в односторонньому порядку організацією, що здійснює освітню діяльність, договору про надання платних освітніх послуг вказуються в договорі.

9. Правила надання платних освітніх послуг затверджуються Урядом Донецької Народної Республіки

10. Зразкові форми договорів про освіту затверджуються центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти.

Стаття 50. ВИНИКНЕННЯ ОСВІТНІХ ВІДНОСИН «-- попередня | наступна --» Стаття 52. Загальні вимоги до ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЮ, здійснює освітню діяльність
загрузка...
© om.net.ua