загрузка...
загрузка...
На головну

Лист від організації

Дивіться також:
 1. I. Правоздатність, привілеї і імунітети Організації
 2. II. Гігієнічні аспекти організації трудового виховання підлітків
 3. III. Методичне обгрунтування та рекомендації щодо організації роботи по формуванню фізіологічесій і мовного дихання у дошкільнят з мовною патологією.
 4. IX. Загальні вимоги до організації робочих місць користувачів ПЕОМ
 5. XI. Вимоги до організації та обладнання робочих місць з ПЕОМ для учнів в загальноосвітніх установах і закладах початкової та вищої професійної освіти
 6. XII. Вимоги до обладнання та організації приміщень з ПЕОМ для дітей дошкільного віку
 7. А, наприклад, цілями організації, підрозділу і т. П.
 8. Адаптація людини до організації. Навчені поведінки в організації
 9. Адаптивна рухова рекреація: мета, завдання, засоби, педагогічні та соціальні функції, методи і форми організації занять.
 10. Адаптивний спорт: види, мета, завдання, засоби, методичні особливості організації навчально-тренувального процесу.
 11. Алгоритм діяльності педагогів зі створення креативного середовища в дошкільній освітній організації
 12. Аналіз ділової активності в організації.

Просимо направити для проходження _________________________________

(Вид практики)

практики з «____» _______________ по «____» ________________ студента ________________________________________________ ____________________

вид форми навчання

форми навчання Московського психолого-соціального інституту гр. __________

_______ Курсу за спеціальністю _________________________________________

Іванова І. І.

(Прізвище, ім'я, по батькові студента)

(Курс, № групи)

Тема дипломного проекту:

Мета дипломного проекту:

Завдання дипломного проекту

Структура дипломного проекту:

Основна література (автор, назва, видавництво, рік видання): ________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник дипломного проекту, ПІБ, вчений ступінь, звання, посаду, основне місце роботи) _____________________________________________

Завдання прийняв до виконання

(підпис студента)

(Дата I консультації) (Дата II консультації) (Дата III консультації)

Завідувач кафедри

____________ __________________

(Підпис) (ПІБ)

число місяць

М. П.

Зам. директора

____________ ___________________

(Підпис) (ПІБ)

додаток 3

Недержавні освітні установи

ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОСКОВСЬКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

Факультет державного та муніципального управління

Кафедра _______________________________________________

Підведення підсумків практики «-- попередня | наступна --» НАПРЯМОК на _____________________________________________
загрузка...
© om.net.ua