загрузка...
загрузка...
На головну

Зміст переддипломної практики

Дивіться також:
 1. I. Вид, місце, тривалість практики.
 2. I. ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ
 3. II. МАТЕРІАЛИ, встановлює зміст та порядок
 4. II. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
 5. II. СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 6. II. Мета практики.
 7. II.II. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 8. III. Структура і зміст випускної кваліфікаційної роботи
 9. III. Пристрій, зміст і організація режиму дитячих оздоровчих таборів (у викладі).
 10. IV. Локальні нормативні акти (приблизний зміст документації, що розробляється в ДООЛ).
 11. IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
 12. IV. Зміст договору ренти.

Змістом переддипломної практики є виконання двох завдань [3]. Перша пов'язана з складанням загальної характеристики організації - бази практики, аналізом показників діяльності, виявленням проблем в управлінні персоналом. Друге - з аналізом змісту та організації процесу управління з даної проблеми, розробкою проектних пропозицій щодо вдосконалення системи управління.

Перше завдання спрямоване на вивчення, збір і обробку інформації для написання аналітичної частини дипломного проекту.

Друге завдання носить індивідуальний характер для кожного студента, т. К. Залежить безпосередньо від теми дипломного проекту. Воно пов'язане з вивченням стану системи управління - бази практики, її окремих підрозділів, а також розробкою проектних пропозицій щодо вдосконалення системи управління, оцінкою економічної та соціальної ефективності проектних пропозицій.

За підсумками проходження практики студенти надають звітні матеріали, в які входять (типові форми представлені в додатку):

· Титульна сторінка.

· База практики.

· Відмітки про проходження практики

· Тематичний план проходження практики.

· Щоденник проходження навчально-ознайомчої практики з власним аналізом виконаних завдань (підписується студентом і керівником за місцем проходження практики).

· Звіт студента про проходження практики за завданнями та цілями дипломної роботи (підписується студентом).

· Відгук керівника практики.

· Матеріали (документи), складені студентом під час проходження практики (організаційна структура управління організацією, штатний розклад, плани підвищення кваліфікації, форми документів служби управління персоналом, положення, посадові інструкції, проекти документів і т. Д.).

Загальна навчально-методичне керівництво переддипломної практики здійснює випускає кафедра. Керівником науково-дослідницької переддипломної практики є науковий керівник по випускної кваліфікаційної роботи. Звіт по практиці затверджується на засіданні кафедри.

Захист звітів по проходження переддипломної практики здійснюється в міру її закінчення в терміни, передбачені розкладом занять. Безпосередньо порядок проведення цього заходу встановлює керівник практики від кафедри.

Переддипломна практика. «-- попередня | наступна --» Оформлення результатів практики
загрузка...
© om.net.ua