загрузка...
загрузка...
На головну

зміст практики

Дивіться також:
 1. I. Вид, місце, тривалість практики.
 2. I. ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ
 3. II. МАТЕРІАЛИ, встановлює зміст та порядок
 4. II. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
 5. II. СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 6. II. Мета практики.
 7. II.II. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 8. III. Структура і зміст випускної кваліфікаційної роботи
 9. III. Пристрій, зміст і організація режиму дитячих оздоровчих таборів (у викладі).
 10. IV. Локальні нормативні акти (приблизний зміст документації, що розробляється в ДООЛ).
 11. IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
 12. IV. Зміст договору ренти.

В ході проходження практики студент повинен ознайомитися з базою практики, вивчити систему управління і її особливості в залежності від масштабів і організаційно-правової форми органу влади або організації, а також зібрати матеріали і документи, необхідні для підготовки звіту по практиці і аналітичної частини виконуються відповідно з навчальним планом курсового проекту на уроках: «Управління персоналом» (спеціальність ДМУ).

Програма практики включає в себе виконання кожним студентом наступних завдань [2]:

1. Вивчити загальні відомості про організацію, органі влади.

2. Вивчити вихідні дані і провести аналіз чисельності персоналу, його структури, динаміки, використання робочого часу.

3. Вивчити і провести аналіз документів, що характеризують систему управління персоналом.

4. Вивчити систему найму, підбору та відбору персоналу в органі влади або в організації.

5. Вивчити систему навчання персоналу.

6. Вивчити організацію і планування ділової кар'єри і формування кадрового резерву.

7. Вивчити систему проведення періодичної атестації працівників органу влади або організації.

8. Вивчити використовувані в організації форми і системи оплати праці.

9. Дати оцінку кадрової політики організації.

За підсумками проходження економічної та практики менеджменту (спеціальність ДМУ), виробничої (організаційно-економічної) практики (спеціальність УП) студенти надають звітні матеріали, в які входять (типові форми представлені в додатку):

· Титульна сторінка.

· База практики.

· Відмітки про проходження практики

· Тематичний план проходження практики.

· Щоденник проходження навчально-ознайомчої практики з власним аналізом виконаних завдань (підписується студентом і керівником за місцем проходження практики).

· Звіт про проходження практики (підписується студентом).

· Характеристика, завірена посадовою особою та печаткою.

· Матеріали (документи), складені студентом під час проходження практики (організаційна структура управління організацією, штатний розклад, плани підвищення кваліфікації, форми документів служби управління персоналом, положення, посадові інструкції, проекти документів і т. Д.).

За підсумками практики проводиться звітна конференція. Підсумки відображаються в документах і звіті. Підсумковий контроль за результатами практики здійснюється у формі захисту з оцінкою після закінчення терміну практики відповідно до розкладу, затвердженого кафедрою.

організація практики «-- попередня | наступна --» Переддипломна практика.
загрузка...
© om.net.ua