загрузка...
загрузка...
На головну

Бази практики і робочі місця

Дивіться також:
 1. B) З приводу особливого місця людини
 2. I. Вид, місце, тривалість практики.
 3. I. Огляд місця події
 4. I. Мета та завдання НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
 5. II. матеріали практики
 6. II. Мета практики.
 7. III. Принципова схема і робочі процеси в компресорі
 8. III. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
 9. IV. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
 10. IV. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
 11. V. Вимоги до рівнів шуму та вібрації на робочих місцях, обладнаних ПЕОМ
 12. VI. Особливості військового обліку громадян, характер і умови роботи яких пов'язані з виїздами з постійного місця проживання або які працюють у віддалених місцевостях

У відповідності з поставленими завданнями базами практики в залежності від спеціальності, спеціалізації та виду практики є структурні підрозділи вищого навчального закладу, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи, що виконують функції з управління персоналом. Студенти заочного та очно-заочного відділень проходять практику (переважно) за місцем роботи.

При виборі робочого місця студентам необхідно керуватися, перш за все, моделлю його спеціальності, а також виходити з того, що на робочому місці майбутній фахівець повинен отримати певні практичні навички виконання конкретної роботи з управління персоналом організації.

На період проходження практики для студентів встановлюється режим роботи, обов'язковий для тих структурних підрозділів організації, в яких студенти проходять практику. Кожен студент зобов'язаний максимально використовувати відведений для практики час, забезпечити якісне виконання всіх завдань, передбачених програмою практики.

У період проходження практики практиканти можуть бути призначені на відповідні посади наказом по органу влади, підприємству, установі, організації з покладанням відповідальності за організацію практики на їх керівників.

Керівник практики від організації знайомить студента з правилами внутрішнього розпорядку і правилами охорони праці, що діють в організації, в якій планується проходження практики. З моменту зарахування студентів в період практики в якості практикантів на робочі місця на них поширюються правила охорони праці та правила внутрішнього розпорядку, що діють в організації, з якими вони повинні бути ознайомлені в установленому в організації порядку.

При проходженні практики робочий день для студентів у віці від 18 років не повинен перевищувати 40 годин на тиждень відповідно до ТК РФ.

Зразок оформлення бази практики поміщений в додатку.

Бщіе положення «-- попередня | наступна --» організація практики
загрузка...
© om.net.ua