загрузка...
загрузка...
На головну

Тема 1. Взаємодія людини з середовищем існування

Дивіться також:
 1. II ШКІДЛИВІ І НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ
 2. II. Менделюючі ознаки людини
 3. III. Мова як центральна ланка психіки людини
 4. А. Діяльність людини з притаманними їй властивостями: усвідомленістю, енергозатратністю, результативністю, суспільною корисністю та ін.
 5. Абіотичні фактори середовища проживання
 6. Абіотичні фактори середовища проживання
 7. Автоматична космічна станція здійснила посадку на поверхню Марса і відзначила наявність середовища, придатної для існування людини.
 8. Адаптація та управління здоров'ям людини
 9. Адаптація людини до місцевих умов довкілля
 10. Адаптивні типи людини
 11. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини
 12. АКТИВНІСТЬ ЛЮДИНИ

ЗМІСТ

Тема 1. Взаємодія людини з середовищем існування. 4

1.1. Несприятливі фактори середовища проживання. 4

1.2. Класифікація чинників довкілля. 6

1.3. Системи сприйняття і компенсації організмом людини змін чинників довкілля. 9

Тема 2. Захист організму людини від несприятливого впливу небезпечних і шкідливих чинників довкілля. 21

2.1. Природні системи захисту організму. 21

2.2. Деякі основні закони, що лежать в основі оцінки несприятливого впливу небезпечних і шкідливих чинників довкілля на організм людини. 25

2.3 Допустима вплив небезпечних і шкідливих чинників на людину. 28

Тема 3. Кількісні характеристики органів почуттів організму людини. 32

3.1. Чутливість наших органів почуттів. 32

3.2. Час реакції людини до дії подразників. 47

4. Виробничі отрути і отруєння. 48

4.1. Поняття про виробничий (промисловому) отруті і отруєння. 48

4.2. Шляхи надходження і доля отрут в організмі. 50

4.3. Фактори, що визначають дію отрут на організм .. 52

4.4. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони .. 58

4.5. Класифікація виробничих отрут. 58

4.6. Загальні методи боротьби з професійними отруєннями. 59

4.6.1. Усунення отрути з технологічного процесу. 59

4.6.2. Удосконалення технології та обладнання. 60

4.6.3. Гігієнічні і санітарно-технічні заходи. 60

4.6.4. Законодавчі санітарні та лікувально-профілактичні заходи. 60

4.7. Найважливіші промислові отрути .. 61

4.7.1 Свинець - Pb. 61

4.7.2. Тетраетилсвинець - Pb (C2H5)4. 63

4.7.3. Ртуть - Hg. 64

4.7.4. Марганець - Mn. 66

4.7.5. Хлор-, фтор, сіро і азотовмісні сполуки. 67

4.7.6. Окис вуглецю - CO .. 68

4.7.7. Ароматичні вуглеводні .. 69

4.7.8. Хлоровані вуглеводні .. 70

Тема 5. Метеорологічні умови на виробництві. 71

5.1. Метеорологічні умови і їх особливості. 71

5.2. Терморегуляція організму і її порушення при роботі. 73

5.3. Вплив виробничих метеорологічних умов на стан організму. 75

Тема 6. Лучістаяенергія на виробництві. 79

6.1. Електромагнітні хвилі радіочастот. 79

6.2. Світлові і прикордонні з ними промені. 81

6.3. Іонізуючі випромінювання. 82

Тема 7. Лазерне випромінювання. 84

7.1. Функціональна схема і деякі характеристики лазерів. 84

7.2. Основні закономірності поглинання лазерного випромінювання живою тканиною .. 86

7.3. Дія лазерного випромінювання на очі. 88

7.4. Вплив лазерного випромінювання на шкіру. 90

7.5. Побічні біологічні явища, що виникають при роботі лазерних установок. 91

7.6. Заходи забезпечення безпеки при роботі з лазерами. 92

ТЕМА 8. Шум, ультразвук, вібрація. 94

8.1. Шум і його вплив на організм людини. 94

8.2. Ультразвук і його вплив на організм людини. 97

8.3. Вібрація і її вплив на організм людини. 98

Бібліографічний список. 101

Курс лекцій «-- попередня | наступна --» Несприятливі фактори середовища проживання
загрузка...
© om.net.ua