загрузка...
загрузка...
На головну

Обов'язки адміністрації щодо організації охр. тр. на підприємстві

Дивіться також:
 1. PR-заходи щодо подолання кризових ситуацій в організації
 2. V1: 1. Нормативи та вимоги до організації стоматологічного кабінету
 3. V2: Рівні організації
 4. X. ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ санітарно-ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
 5. Адаптація особистості в організації: сутність процесу і фактори
 6. Аліментні права і обов'язки батьків, дітей та інших членів сім'ї.
 7. Аналіз можливостей організації
 8. Аналіз фінансового стану організації
 9. Аналіз фінансової звітності як база обгрунтування бізнес-плану і стратегії розвитку організації.
 10. АУДИТ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ОРГАНІЗАЦІЇ
 11. Аудит організації бухгалтерського обліку
 12. АУДИТОРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРО ЗГОДУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Система управління охороною праці на підприємстві

Система управління охороною праці (СУОП) - цільова підсистема в системі управління підприємством будь-якої галузі промисловості.

Основні функції системи:

1. Організація і координація робіт в галузі охорони праці.

2. Планування робіт в галузі охорони праці.

3. Контроль стану охорони праці.

4. Облік і аналіз показників стану охорони праці.

5. Стимулювання роботи з ОП.

Основні функції системи:

1. Навчання працюючих безпеки праці та пропаганда охорони праці.

2. Забезпечення безпеки виробничого обладнання.

3. Забезпечення безпеки виробничих процесів.

4. Забезпечення безпеки будівель і споруд.

5. Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці.

6. Забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту.

7. Забезпечення оптимальних режимів праці і відпочинку.

8. Професійний відбір працюючих.

Управління охороною праці на підприємстві в цілому покладено на керівника або головного інженера, в цехах, на виробничих ділянках, в службах - на керівників підрозділів і служб.

Досвід роботи багатьох підприємств без травм показує, що системний підхід до вирішення питань охорони праці дозволяє своєчасно створювати умови для безпечної роботи, організовувати чіткий контроль за дотриманням правил техніки безпеки і проведення аналізу умов праці. Системний підхід дозволяє оперативно здійснювати заходи щодо усунення причин виробничого травматизму, застосовувати системи стимулювання за поліпшення охорони праці.

Охорона праці на відміну від інших об'єктів управління пронизує всю виробничу діяльність і нерозривно пов'язана не тільки з виробництвом в цілому, з кожним технологічним процесом, але і з кожним робочим місцем окремо.

Тому робота з ОП не може бути сферою діяльності лише певної групи фахівців. Практично вона є складовою частиною діяльності кожного працівника підприємства як керівника, так і виконавця.

Організаційно-методичну роботу з управління охороною праці, підготовку управлінських рішень і контролю за їх реалізацією здійснює служба охорони праці, безпосередньо підпорядкована головному інженеру підприємства.

Відповідно до документів забезпечення здорових і безпечних умов праці покладається на адміністрацію підприємств. Вона зобов'язана впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, забезпечити нормальні санітарно-гігієнічні умови.

Адміністрація не має права вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідає правилам охорони праці.

Адміністрація аналізує інформацію про стан охорони праці в структурних підрозділах, приймає рішення, спрямовані на усунення відхилень показників стану умов праці від нормативних, і забезпечують їх реалізацію.

Організація і координація робіт в галузі охорони праці передбачає попереднє формування органів управління, встановлення обов'язків та порядку взаємодії осіб, що беруть участь в управлінні, а також прийняття і реалізацію управлінських рішень.

Планування робіт з охорони праці визначає завдання підрозділам і службам підрозділи, які беруть участь у вирішенні завдань управління.

Контроль за діяльністю підприємств в галузі охорони праці

Спрямований на перевірку стану умов праці працюючих, виявлення відхилень від стандартів з безпеки праці, норм і правил державного нагляду та іншої нормативної документації.

Облік, аналіз і оцінка показників стану охорони праці та функціонування СУОП спрямовані на розробку і прийняття управлінських рішень керівниками всіх рівнів управління (від майстра до директора). Управлінські рішення приймаються на основі інформації, що надходить про нещасні випадки і профзахворювання, даних про захворюваність з тимчасовою втратою працездатності, приписів органів державного нагляду і технічної інспекції праці.

Для створення зацікавленості працюючих у забезпеченні безпечних здорових умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках і підприємства в цілому створюють різного роду системи стимулювання за роботу з ОП. Види і форми стимулювання визначає адміністрація спільно з профспілковим комітетом.

Структура органів державного нагляду «-- попередня | наступна --» Навчання безпечним методам праці
загрузка...
© om.net.ua