загрузка...
загрузка...
На головну

Обгрунтування потужності аварійного резерву

Дивіться також:
 1. II.2.1 Структурні схеми видачі потужності ТЕЦ
 2. II.2.3. Структурні схеми видачі потужності підстанцій
 3. Аналіз ефективності просування товару в ТОВ «ВІКТОР» і обгрунтування проблеми
 4. Баланс електричної і теплової енергії (потужності)
 5. Ведені мережею перетворювачі середньої і великої потужності
 6. Види силових здібностей, фізіологічні механізми і обгрунтування методів тренування.
 7. Вибір і обгрунтування способів відновлення деталі
 8. Вибір числа і потужності трансформаторів цехових підстанцій.
 9. Випрямлячів середньої і великої потужності.
 10. Генерація реактивної потужності генераторами ЕС
 11. Гігієнічненормування шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Поняття про гранично допустимих концентраціях шкідливих речовин в атмосферному повітрі, їх обгрунтування
 12. Діаграма спрямованості по полю і по потужності

Аварії - відмови, що супроводжуються великими порушеннями режиму роботи об'єкта, що приводять до часткового або повного руйнування, створюють небезпеку для життя людей і навколишнього середовища.

Аварійний резерв потужності призначений для компенсації зниження потужності енергосистеми при виході агрегатів в аварію.

У децентралізованій схемі енергопостачання (на автономно працюючої електростанції) потужність аварійного резерву повинна бути не менше потужності найбільшого агрегату на станції.

Створення аварійного резерву потужності пов'язане з додатковими витратами енергетичної компанії на будівництво та утримання резерву в працездатному стані, при цьому збиток у споживачів знижується. Відсутність або дефіцит резервної потужності призводить до перерв в енергопостачанні, Недовідпуск електроенергії споживачам, відхилення якісних параметрів електроенергії від нормативних, що може викликати економічний збиток у споживачів енергії, але при недостатньому резерві потужності витрати на його створення і утримання скорочуються. При обгрунтуванні потужності аварійного резерву слід визначити оптимальну величину, якої відповідає мінімум витрат на створення, утримання резерву і потужності на відшкодування шкоди у споживачів.

При визначенні потужності аварійного резерву в енергосистемі слід враховувати ряд умовностей:

· Одинична потужність агрегатів в енергосистемі однакова і визначається за формулою:

Nср агр = Nен сист / nагр ,

де Nен сист - Встановлена потужність станцій енергосистеми, nагр - Число встановлених агрегатів в енергосистемі;

· Вихід агрегату в аварію - випадкова подія, тому можливий дефіцит потужності та енергії в системі є ймовірнісної величиною. Для обгрунтування потужності аварійного резерву доцільно використовувати методи теорії ймовірності.

· Збільшення потужності аварійного резерву здійснюється послідовною установкою додаткових резервних агрегатів потужністю Nср агр. При збільшенні аварійного резерву шляхом введення одного додаткового агрегату дефіцит потужності в системі і відповідно збитки у споживачів знижується, а витрати в резервування зростають.

· Оптимальна потужність аварійного резерву в енергосистемі визначається з умови мінімуму суми дисконтованих витрат на установку резервних агрегатів і витрат на відшкодування збитку у споживачів.

Сумарні витрати на резервування та відшкодування збитків визначаються за формулою:

3 = рез* Nрез + ущ * Енедоотп

де рез - Питомі дисконтовані витрати на створення і утримання одного кіловата резервної потужності, руб. / КВт; Nрез - Потужність аварійного резерву, кВт;

ущ - Питома збиток від недоотпуск однієї кіловат-години споживачам, руб. / КВтг;

Энедоотп - Недоотпуск електроенергії споживачам, кВт * год / рік.

Умовою досягнення мінімальних витрат є рівність:

3 / Nрез = (рез * Nрез / Nрез.) + (ущ * Энедоотп. /Nрез.) = 0;

рез = ущ * Энедоотп. /Nрез,

де - Перша похідна.

Вираз є умовою установки останнього резервного агрегату, яке можна сформулювати як рівність питомих дисконтованих витрат на створення та утримання додаткового кіловата потужності аварійного резерву та питомих дисконтованих витрат на відшкодування збитку у споживачів від кожного додатково недовідпущена кіловат-години енергії.

Обгрунтування потужності ремонтного резерву «-- попередня | наступна --» Економічний ефект концентрації потужності станції
загрузка...
© om.net.ua