загрузка...
загрузка...
На головну

Облік ризику і невизначеності інформації при оцінці ефективності інвестиційного проекту

Дивіться також:
 1. Існуючі теорії обробки інформації
 2. I. Психологічні умови ефективності бойової підготовки.
 3. II. ОСНОВНІ РОЗРАХУНКИ ВЕЛИЧИН ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ
 4. Автоматизація обробки правової інформації.
 5. адекватність інформації
 6. Актуалізація знань по оцінці результатів і складання висновку після логопедичного обстеження дошкільника
 7. Алтернатівние способи оцінки ефективності інвестиційного проекту
 8. Аналіз динаміки фондовіддачі як показника ефективності використання основних фондів
 9. Аналіз і оцінка політичного ризику іноземних інвестицій
 10. Аналіз і оцінка ризику
 11. Аналіз і оцінка ризику фінансування інвестиційних проектів
 12. Аналіз інвестиційних проектів в умовах ризику

Внутрішня норма прибутковості (ВНД)

ВНД -норма прибутковості інвестицій, при якій дисконтована вартість притоків дорівнює поточної вартості відтоків реальних грошей, а ЧДД дорівнює нулю.

Використання ВНД доцільно при високій невизначеності вартості капіталу.

ВНД розраховується методом ітеративного наближення: вибирається перша норма дисконту r1 і визначається величина ЧДД1, Далі в залежності від знака при ЧДД1 вибирається друге значення ставки дисконту (r2):

O якщо ЧДД1 > 0, то r2 > r1;

O якщо ЧДД1 <0, то r2 1.

Інтератівние розрахунки з вибором подальшої норми дисконту виробляються до тих пір, поки ЧДД не замінить знак. Рекомендується, щоб послідовно обираються норми дисконту відрізнялися не більше, ніж на один або два процентних пункти.

В діапазоні двох останніх значень норми дисконту знаходиться внутрішня норма прибутковості, що визначається за формулою:

Для обґрунтування ефективності інвестиційного проекту необхідно порівняти ціну інвестиції (k) і ВНД, якщо ВНД> k, вкладення інвестицій ефективно.

При порівнянні альтернатив оптимального значення відповідає найбільш ефективний ВП.

Деякі властивості ВНД обмежують застосування при відборі ІП:

O при розрахунку критеріїв приймається однакова норма дисконту, а значить єдина ВНД для всіх років Тінв;

O ранжування проектів за ВНД дає інші результати, ніж по ЧДД, т. К. При розрахунку ЧДД ставка дисконтування задається, а при розрахунку ВНД визначається.

ВНД доцільно використовувати для стандартних проектів, т. Е. У яких ЧДД змінює знак один раз, т. К. Існують випадки, коли ВНД можна розрахувати або є кілька ВНД.

індекс прибутковості

індекс прибутковостіінвестицій характеризує прибутковість кожного рубля і вкладених інвестицій. Визначається за формулою:

.

Якщо ІД> 1, то вкладення ефективні, найбільш ефективний ІП з великим ВД.

Відбір і ранжування ІП проводиться за такими критеріями: ЧДД, Ток, ВНД, ВД. Співвідношення між даними критеріями наведено в табл.12.1.

Таблиця 12.1

Співвідношення значень ЧДД, ВНД і ВД

   ЧДД  ВНД  ВД
 якщо  > 0  > r  > 1
 якщо  <0    <1
 якщо  = 0  = r

При порівнянні проектів їх відбір проводиться:

O при порівнянні декількох незалежних ВП без обмежень з інвестицій критеріями можуть бути: ВНД> r, ЧДД> 0, ІД> 1. Проект відбирається за максимальним значенням критерію;

O якщо є обмеження по інвестиціям, проекти ранжуються по ВНД і ВД;

O якщо порівнюються залежні проекти (наприклад, КЕС і ЛЕП), і немає обмежень з інвестицій, проект відбирається по максимальному ЧДД;

O якщо порівнюються взаємовиключні проекти, відбір проводиться за схемою, аналогічною наведеним вище.

невизначеність- Неповнота або неточність інформації про умови реалізації проекту і пов'язаних з ним доходів і витрат.

ризик (В інвестуванні) - ймовірність отримання доходу нижче розрахункової величини.

В процесі реалізації ІП виникають такі ризики:

· Валютні ризики пов'язані зі зміною доходів в результаті зміни курсу однієї валюти щодо іншої.

· Кредитний ризик.

· Організаційні або технічні ризики.

· Маркетингові ризики.

· Втрати через нестабільність правової і законодавчої бази обмежень.

· Портфельні ризики.

· Виробничо-комерційні ризики.

· Ризик незбалансованої ліквідності.

· Фінансові ризики.

При оцінці інвестицій облік ризиків може здійснюватися:

· Коригуванням норми дисконти на фактор ризику c наступним дисконтированием по ній очікуваних грошових потоків. У цьому випадку завдання зводиться до обгрунтування ставки дисконтування з урахуванням ризикової премії, рішення якої розглянуто в параграфі 12.3:

.

· Коригуванням на фактор ризику грошових потоків за проектом з подальшим їх дисконтуванням за ставкою, що не враховує фактор ризику. У цьому випадку найбільш поширеним інструментом оцінки ризику в інвестиційних розрахунках є імовірнісний підхід, що передбачає оцінку ймовірності можливих результатів і наслідків їх реалізації на базі аналізу ризиків.

Аналіз ризику передбачає проведення кількісного і якісного аналізу ринків, що доповнюють один одного.

За допомогою якісного аналізу визначаються фактори ризику, а кількісний аналіз передбачає чисельне визначення розмірів окремих ризиків і ризику проекту.

Норма дисконту на фактор ризику не коригується. Збиток від ризику визначається на основі математичних моделей, що враховують ймовірність виникнення ситуацій, що призводять до ризику.

У бізнес-планах частіше оцінюється чутливість проекту, т. Е. На скільки відсотків зміниться ЧДД при зміні факторів, що впливають на ЧДД. Оцінка проводиться за коефіцієнтом еластичності:

.

Для енергетики змінними є капітальні витрати, їх розподіл на будівництво, зміна цін на паливо, тарифів і цін на енергію і тепло, частку лібералізації ринку. За рекомендаціями РАО ЄЕС в разі Доеласт <10%, проект вважається стійким до зміни даного чинника.

Термін окупності «-- попередня | наступна --» ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
загрузка...
© om.net.ua