загрузка...
загрузка...
На головну

Основні принципи оцінки ефективності інвестиційних проектів (ІП)

Дивіться також:
 1. I. Основні завдання та напрямки внутрішньої політики.
 2. I. Основні права громадян
 3. I. Психологічні умови ефективності бойової підготовки.
 4. I. Функції держави - це основні напрямки його діяльності, в яких виражаються сутність і соціальне призначення держави в суспільстві.
 5. II. Основні методи конкурентної боротьби
 6. II. ОСНОВНІ РОЗРАХУНКИ ВЕЛИЧИН ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ
 7. II. Основні типи екосистем суші.
 8. II. Основні фактори, що визначають державну політику в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
 9. II. Основні цілі і завдання Програми
 10. II. Основи віровчення ісламу. Основні течії в ісламі.
 11. II.1. Основні хімічні елементи, що входять до складу нафт і газів
 12. III). ОСНОВНІ ВІХИ ІСТОРІЇ РОСІЇ.

Принципи оцінки ефективності інвестицій

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

Рішення щодо інвестування проектів нового енергетичного будівництва і технічного переозброєння основних засобів приймаються на основі розрахунку результатів розрахунку ефективності інвестицій, що проводиться в рамках проектного аналізу.

проектний аналіз- Сукупність дій з аналізу технічної, екологічної, соціальної доцільності здійснення проектів і аналізу їх фінансової ефективності.

· Комплексність аналізу ІП (комплексний, економічний).

· Розгляд ІП протягом усього життєвого циклу.

· Моделювання грошових потоків за весь інвестиційний цикл.

· Порівнянність умов порівняння проектів.

· Принцип максимуму чистого дисконтованого доходу (ЧДД).

· Облік дисконтування вартості при оцінці ефективності інвестицій

· Порівняння альтернатив з урахуванням принципу без проекту (і з проектом).

· Облік майбутніх доходів і витрат.

· Облік в ІП декількох інвесторів, у яких очікування прибутковості можуть не збігатися.

· Багатоетапність оцінки ефективності інвестицій.

· Облік в інвестиціях нормованих оборотних коштів.

· Облік і аналіз невизначеності інформації та ризиків проекту.

Види ефективності інвестиційного проекту

Рекомендується розраховувати наступні види ефективності інвестиційного проекту:

· Ефективність проекту в цілому, з метою визначення привабливості ІП для всіх учасників:

O суспільну ефективність, що характеризує наслідки реалізації проекту для суспільства і населення;

O комерційну ефективність - оцінює фінансові наслідки для учасника, виходячи з припущення, що інвестор один несе всі витрати і користується усіма результатами проекту.

· Ефективність участі в проекті:

O підприємств;

O акціонерів;

O структур більш високого рівня.

Умови порівнянності проектів

За альтернативним проектам повинні дотримуватися умови порівнянності:

· Енергетична сумісність. Припускає, що від альтернативних проектів повинен бути однаковим корисний відпуск енергії, однакова корисна потужність, однаковий асортимент продукції, однакова надійність енергопостачання і екологічні наслідки.

· Економічна порівнянність. Припускає, що всі розрахунки повинні проводитися в єдиних цінах. Для вартісної оцінки ІП можуть використовуватися:

O базисна ціна ресурсів на певний момент часу;

O прогнозні ціни (відповідають умовам реалізації інвестиційного проекту в рік Т);

O ціна на ресурс на світовому ринку з урахуванням інфляції.

Засоби вуглецевого фонду «-- попередня | наступна --» Концепція грошового потоку
загрузка...
© om.net.ua