загрузка...
загрузка...
На головну

Джерела інвестицій і механізми залучення інвестицій

Дивіться також:
 1. Cудебнік 1550 г. Загальна характеристика, система і джерела
 2. III. Джерела фінансування медичної допомоги
 3. III. Механізми регуляції кількості ферментів
 4. III. Механізми регуляції кількості ферментів
 5. V. Механізми реалізації (або методи забезпечення)
 6. VI. Основні механізми і етапи реалізації державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
 7. Адміністративно-командний і чисто ринковий механізми виявилися неефективними у справі ООС, була доведена необхідність змішаних механізмів при здійсненні екополітики.
 8. Альтернативні джерела енергії та проблеми їх освоєння
 9. Аналіз і оцінка політичного ризику іноземних інвестицій
 10. Аналіз інвестицій, їх сутність, види
 11. Аналіз виробничих інвестицій в основному полягає в оцінці і порівнянні ефективності альтернативних інвестиційних проектів.
 12. Анатомо-фізіологічні механізми забезпечення безпеки і захисту людини від негативних впливів

Джерела інвестиційні ресурсів - Це власні кошти, залучені кошти, позикові кошти, лізингові кошти, бюджетні кошти.

· В склад власних інвестиційних коштів компанії входять: амортизаційні відрахування, прибуток (у тому числі нерозподілений прибуток минулих періодів, чистий прибуток звітного року), повернення ПДВ, кошти від продажу активів і інші власні кошти

· Залучені засоби - Це кошти інвесторів, що надходять в безстрокове користування компанії і за якими інвесторам виплачується дохід. Види залучених коштів:

O кошти від емісії та продажу первинних акцій;

O кошти від емісії та продажу додаткових акцій (IPO);

O кошти від розміщення американських і глобальних депозитарних розписок (ADR, GDR);

O приватні інвестиції.

Засоби від емісії і продажу дополнітельеих акцій

IPO - Первинне публічне розміщення акцій, але в світовій практиці IPO - не тільки первинне, а й вторинне розміщення акцій на фондовій біржі. Залежно від специфіки визначення ціни на розміщувані акції, виділяються наступні методи організації IPO:

O відкрита пропозиція;

O аукціон;

O формування портфеля.

· відкрита пропозиція (Метод фіксованої ціни): передбачає встановлення ціни продажу акцій заздалегідь. Інвестиційна компанія, організуюча розміщення, не припиняє реєстрацію заявок на покупку акцій до тих пір, поки величина попиту не перевищить величину пропозиції. Фіксація ціни заздалегідь не дозволяє максимізувати прибуток від розміщення акцій, що викликає високий ризик у разі завищення ціни акції і скорочення попиту.

· аукціон: Проводиться при приватизації державних підприємств, відомих широкому колу інвесторів. Основні ризики - неповна реалізація акцій, непередбачуваність торгів і маніпуляції інвесторів.

· Метод формування портфеля (Книги заявок): визначається діапазон цін, в рамках якого інвестори виставляють свої заявки. Інвестор може виставити просту заявку на покупку певної кількості акцій, заявку із зазначенням максимальної ціни покупки або ступінчасту заявку (вказується кількість акцій, що купується по тій чи іншій ціні).

Переваги IPO: ефективний інструмент оцінки вартості компанії, підвищення фінансової репутації, можливість залучення кредитів і позик під більш низький відсоток, підвищення престижу при роботі з контрагентами, можливість використання акцій як застави при залученні кредитів, підвищення міжнародного престижу, популярності компанії, більшу довіру при виході на закордонні ринки.

Для контролю за витрачанням коштів, отриманих від IPO, РАО ЄЕС розроблений механізм, що включає:

· Угода між інвесторами і РАО ЄЕС про наміри (інвестиційний меморандум), що підписується до розміщення додаткової емісії акцій;

· Угода між акціонерами і РАО ЄЕС, що підписується після розміщення акцій;

· Кошти від розміщення додаткових акцій, що зараховуються на балансовий рахунок із спеціальним режимом і використовувати виключно для виконання інвестиційної програми;

· Договір між інвестором і системним оператором на надання потужності, в якому фіксуються конкретні зобов'язання компанії по введенню об'єктів в експлуатацію у визначені терміни і фінансові санкції за їх невиконання.

Інвестиції та інвестиційна діяльність «-- попередня | наступна --» Кошти від розміщення американських і глобальних депозитарних розписок (ADR, GDR)
загрузка...
© om.net.ua