загрузка...
загрузка...
На головну

прибуток

Дивіться також:
 1. Квиток 49. Доходи і прибуток підприємства, їх види, склад і порядок розподілу.
 2. В результаті на підприємстві формується чистий прибуток.
 3. В економічній теорії витрати виробництва, що включають в себе нормальну середню прибуток, називаються економічними, або дорученими, витратами.
 4. Вплив ризиків на прибуток банку
 5. Вплив ринкової стратегії на прибуток фірм А (чисельник) і В (знаменник)
 6. Внутрішня норма прибутковості, прибутковості (IRR, ВНП)
 7. Питання 20. Індекс прибутковості інвестицій
 8. Питання №1 Прибуток.
 9. Питання. Прибуток у складі ціни.
 10. Виручка і прибуток
 11. Виручка і прибуток підприємства
 12. Угруповання витрат організації, що враховуються при формуванні податкової бази по податку на прибуток організацій

Прибуток і рентабельність

прибуток характеризує кінцевий результат господарської діяльності компанії. Прибуток розраховується у вигляді:

· Прибутку (збитку) від реалізації продукції, робіт, послуг:

· Прибутку (збитку) від фінансово-господарської діяльності:

де% до отримання - включають суми, належні компанії у відповідність з відсотками за державними облігаціями, депозитах і так далі.

% До сплати - включають процентні виплати компанією іншим учасникам бізнесу.

- Доходи від участі в інших організаціях це доходи, отримані від вкладів компанії в статутні капітали інших підприємств.

- Операційні доходи включають доходи, отримані від продажу залишків палива, від реалізації списаних з балансу ОС, від здачі майна в оренду.

- Операційні витрати це витрати, пов'язані з реалізацією ОС (витрати на навантаження, демонтаж, транспорт ОС), витрати, пов'язані з обслуговуванням цінних паперів (оплата депозитарних послуг, консультаційних послуг), витрати на утримання законсервованих об'єктів.

· Прибуток звітного періоду:

Позареалізаційні доходи () Включають штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за порушення господарських договорів, визнані боржником, прибуток минулих років, виявлена у звітному періоді, зайве майно, виявлене при інвентаризації, дебіторська заборгованість, що надійшла в погашення заборгованості минулих років, визнаної безнадійною до отримання, суми страхового відшкодування збитків від стихійних лих, пожеж, аварій.

До складу позареалізаційних витрат () Входять збитки минулих років, виявлені у звітному році, витрати по боргах, збитки від списання заборгованості, за якою минув строк давності, втрати від стихійних лих, а також штрафи, пені, неустойки, що сплачуються енергетичною компанією, судові витрати, арбітражні збори.

· Чистий прибуток:

де - Податки, що сплачуються за рахунок прибутку (податок на майно, податок на прибуток)

- Витрати, що відносяться на прибуток (екологічні платежі за наднормативні викиди і скиди і т. П.)

Доходи та виручка від реалізації продукції «-- попередня | наступна --» рентабельність
загрузка...
© om.net.ua