загрузка...
загрузка...
На головну

Кошторис витрат на виробництво продукції

Дивіться також:
 1. I. Товарознавча характеристика овочевої продукції
 2. V - об'єм продукції,
 3. V. Витрати, що не враховуються в нормах накладних витрат, але відносяться на накладні витрати
 4. V. Нормативи фінансових витрат на одиницю обсягу медичної допомоги, подушного нормативи фінансування Програми і порядок формування тарифів на медичну допомогу
 5. А. Діяльність людини з притаманними їй властивостями: усвідомленістю, енергозатратністю, результативністю, суспільною корисністю та ін.
 6. Агрегатний індекс фізичного обсягу продукції
 7. адміністративне провадження
 8. Алгоритм витратного методу оцінки нерухомості
 9. Алгоритм застосування витратного підходу.
 10. Аналіз витрат на 1 руб. товарної продукції
 11. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції
 12. Аналіз відвантаження і реалізації продукції

Витрати на виробництво і передачу енергії розраховуються в двох документах: в кошторисі витрат і в калькуляції собівартості.

Кошторис витрат - документ, в якому відображаються всі витрати, пов'язані з виробництвом і передачею всіх видів продукції (послуг).
У кошторисі витрати групуються по однойменною економічними елементами витрат:

· Матеріальні витрати, в тому числі:

O витрати на сировину і основні матеріали (включають вартість придбаних з боку сировини і матеріалів, які утворюють основу вироблюваної продукції або є необхідними компонентами при її виробництві)

O витрати допоміжні матеріали (включають вартість покупних матеріалів, що витрачаються на виробничі та господарські потреби);

O послуги виробничого характеру (включають витрати на оплату робіт і послуг виробничого характеру виконуваних сторонніми організаціями або підрозділами самого підприємства, що не відносяться до основного виду діяльності);

O витрати на паливо (включають вартість придбаного з боку палива всіх видів, що витрачається на технологічні цілі, тобто на виробництво електричної, теплової енергії, а також на опалення будівель);

O покупна енергія (включають вартість покупної енергії всіх видів, що витрачаються на виробничі та господарські потреби підприємства).

· Оплата праці (нарахування працівникам за тарифними ставками, виплати стимулюючого характеру і компенсаційні надбавки, премії, одноразові заохочення, витрати, пов'язані з утриманням працівників, передбачені трудовими договорами і колективними угодами);

· Соціальні відрахування (призначені для мобілізації коштів, необхідних для медичного обслуговування, державного пенсійного та соціального забезпечення громадян);

· Амортизація (відображається сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих засобів);

· Інші витрати, в тому числі:

O витрати на ремонтне обслуговування (витрати на підтримку основних виробничих засобів в працездатному стані, витрати на проведення поточного, середнього і капітального ремонтів);

O витрати на рекламу (витрати підприємства щодо цілеспрямованого інформування споживачів про просування продукції на ринках збуту);

O представницькі витрати (витрати, пов'язані з комерційною діяльністю компанії);

O витрати на відрядження (витрати, пов'язані з виробничою діяльністю);

O витрати на підготовку і перепідготовку кадрів (витрати, пов'язані з підготовкою та перепідготовкою персоналу відповідно до договорів з освітніми установами);

O екологічні платежі (плата за забруднення навколишнього середовища справляється з природокористувачів, господарська діяльність яких негативно впливає на біосферу);

O орендні (лізингові) платежі (витрати, пов'язані з орендою основних засобів у інших юридичних або фізичних осіб);

O амортизація нематеріальних активів;

O витрати на обов'язкове і добровільне страхування майна (включає страхові внески за всіма видами обов'язкового страхування, а також за деякими видами добровільного страхування);

O витрати на оплату відсотків за отриманими кредитами;

O витрати на НДДКР;

O витрати на утримання службового автотранспорту;

O витрати на оплату юридичних, інформаційних, консультаційних, аудиторських послуг;

O витрати на вивчення кон'юнктури ринку;

O витрати обслуговуючих виробництв і господарств;

O воєнізована охорона;

O пожежна охорона;

O витрати по охороні праці,

O природоохоронні заходи за рахунок собівартості;

O водний податок (витрати, пов'язані із загальним або спеціальним водокористуванням відповідно до законодавства РФ);

O земельний податок (витрати, пов'язані з використанням землі РФ);

O транспортний податок (витрати, пов'язані з використанням зареєстрованих на підприємстві транспортних засобів);

O податок на відтворення мінерально-сировинної бази;

O податок на надра;

O відрахування в цільові фонди.

Виробничі показники енергетичних компаній «-- попередня | наступна --» Графік беззбитковості
загрузка...
© om.net.ua