загрузка...
загрузка...
На головну

На точність обробки

Дивіться також:
 1. Існуючі теорії обробки інформації
 2. Автоматизація обробки правової інформації.
 3. Баланс азоту. ПРИНЦИПИ НОРМУВАННЯ БІЛКА В ХАРЧУВАННЯ. БІЛКОВА НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
 4. Архітектури ВС зосередженої обробки інформації
 5. Безконтактні пристрої обробки логічної інформації
 6. Блок обробки вхідного сигналу.
 7. Блок обробки вхідного сигналу.
 8. ШВИДКІСТЬ І ТОЧНІСТЬ
 9. Види обробки деталей машин.
 10. Види спеціальної обробки
 11. Вплив якості обробки поверхні на межу витривалості.
 12. Вплив на способи теплової обробки і використання м'яса

Поняття про точність. Основні фактори, що впливають

Точність обробки деталей

При конструюванні і побудові машин необхідно поряд з розрахунками кінематичними, розрахунками на міцність, жорсткість і зносостійкість проводити розрахунки на точність.

Точність - основна характеристика деталей машин або приладів, абсолютно точно виготовити деталь неможливо, так як при її обробці виникають похибки; тому точність обробки буває різною.

Точність деталі, отримана в результаті обробки, залежить від багатьох факторів і визначається:

а) відхиленнями від геометричної форми деталі або її окремих елементів;

б) відхиленнями дійсних розмірів деталі від номінальних;

в) відхиленнями поверхонь і осей деталі від точного взаємного розташування (наприклад, відхиленнями від паралельності, перпендикулярності, концентричности).

Трудомісткість і собівартість обробки деталей в значній мірі залежать від необхідної точності і з підвищенням точності (при незмінних інших умовах) збільшуються, що видно з представленого графіка (див. Рис. 3.8).

Щоб проводити обробку деталей одного і того ж розміру з різною точністю (в залежності від характеру і призначення цих деталей), ГОСТом встановлено кілька класів точності обробки. Класи ючності мають назви і порядковий номер; номер зростає в міру зменшення ступеня точності; таким чином, перший клас є найточнішим (дуже точний), другий клас служить для точних робіт (точний), третій клас - для робіт середньої або звичайної точності (середній), для більш грубих робіт використовують такі класи точності. ГОСТ встановлює 10 класів точності: 1; 2; 2а; 3; за; 4; 5; 7; 8; 9. 2-й клас є основним, 6-й клас тимчасово не встановлено.

У масовому і великосерійному виробництві при виготовленні взаємозамінних деталей необхідна точність обробки забезпечується головним чином відповідної настроюванням верстатів. У дрібносерійному і одиничному виробництві висока точність досягається застосуванням додаткових оздоблювальних операцій і шляхом використання виконавців роботи вищої кваліфікації.

Точність заготовок, методи попередньої і остаточної механічної обробки, методи термічної обробки значно впливають на точність остаточно оброблених деталей.

Малюнок 3.8 - Графік трудомісткості і собівартості обробки деталей

Чим вище точність заготовок, тим менше число операцій їх механічної обробки і тим вище точність готових деталей.

Точність геометричної форми деталей підвищується при використанні більш досконалих методів термічної обробки.

Так як точність обробки у виробничих умовах залежить від багатьох факторів, обробку на верстатах ведуть не з досяжною, а з так званої економічної точністю.

Під економічною точністю механічної обробки розуміють таку точність, яка при мінімальній собівартості обробки досягається в нормальних виробничих умовах, які передбачають роботу на справних верстатах із застосуванням необхідних пристосувань і інструментів при нормальній витраті часу і нормальної кваліфікації робітників, що відповідає характеру роботи.

Під досяжною точністю розуміють таку точність, яку можна досягти при обробці в особливих, найбільш сприятливих умовах, незвичайних для даного виробництва, висококваліфікованими робітниками, при значному збільшенні витрати часу, не зважаючи на собівартістю обробки.

На точність обробки на металорізальних верстатах впливають такі основні фактори:

1 Неточність верстатів, що є наслідком неточності виготовлення їх основних деталей і вузлів і неточності збірки, зокрема неприпустимо великих зазорів в підшипниках або напрямних, зносу поверхонь, що труться деталей, овальності шийок шпинделів, порушення взаємної перпендикулярності або паралельності осей, неточності або несправності направляючих, ходових гвинтів і т.п.

2 Ступінь точності виготовлення ріжучого і допоміжного інструменту і його зношування під час роботи.

3 Неточність установки інструменту і налаштування верстата на розмір.

4 Похибки базування і установки оброблюваної деталі на верстаті або в пристосуванні (наприклад, неправильне положення деталі щодо осі шпинделя і т. П.).

5 Деформації деталей верстата, оброблюваної деталі і інструменту під час обробки під впливом сили різання внаслідок недостатньої жорсткості їх і пружною системи верстат - пристосування - інструмент - деталь (СНІД), зокрема деформація деталі, що виникає при її закріпленні для обробки.

6 Теплові деформації оброблюваної деталі, деталей верстата і ріжучого інструменту в процесі обробки і деформації, що виникають під впливом внутрішніх напружень в матеріалі деталі,

7 Така якість поверхні деталі після обробки, яке може дати неправильні показання при вимірах.

8 Помилки в вимірах внаслідок неточності вимірювального інструмента, неправильного користування ним, впливу температури і т. П.

9 Помилки виконавця роботи.

Способи установки деталей. Правило шести точок «-- попередня | наступна --» Інструменту, пристосувань і їх зношування під час роботи
загрузка...
© om.net.ua