загрузка...
загрузка...
На головну

Загальні правила конструювання

Дивіться також:
 1. I. Загальні положення
 2. I. Загальні положення
 3. I. Загальні положення
 4. I. Загальні положення
 5. I. Загальні положення
 6. I. Загальні положення
 7. I. Загальні положення
 8. I. Загальні положення
 9. I. Загальні положення
 10. I. Загальні положення
 11. I. Загальні роботи, присвячені королівської влади
 12. I. Загальні вимоги охорони праці

При створенні машин рекомендується дотримуватися наступних основних правил:

1) підпорядковувати конструювання задачі збільшення економічного ефекту, що визначається в першу чергу корисною віддачею машини, її довговічністю і вартістю експлуатаційних витрат за весь період використання машини;

2) домагатися максимального підвищення корисної віддачі шляхом збільшення продуктивності машин і обсягу виконуваних ними операцій;

3) домагатися всебічного зниження витрат на експлуатацію машин зменшити енергоспоживання вартості обслуговування і ремонту;

4) максимально збільшувати ступінь автоматизації машин з метою збільшення продуктивності, підвищення якості продукції і скорочення витрат на робочу силу;

5) всіляко збільшувати довговічність машин, як засіб підвищення фактичної чисельності машинного парку і збільшення їх сумарної корисної віддачі;

6) забезпечувати тривалий моральний термін служби, закладаючи в машини високі вихідні параметри і передбачаючи резерви розвитку і послідовного вдосконалення машин;

7) закладати в машини передумови інтенсифікації їх використання в експлуатації підвищенням універсальності і надійності;

8) передбачати можливість створення похідних машин з максимальним використанням конструктивних елементів базової машини;

9) прагнути до скорочення числа типорозмірів машин, домагаючись задоволення потреб народного господарства мінімальною кількістю моделей шляхом раціонального вибору їх параметрів і підвищення експлуатаційної гнучкості;

10) прагнути до задоволення потреб народного господарства мінімальним чисельним випуском машин шляхом збільшення корисної віддачі та довговічності машин.

11) конструювати машини з розрахунком на безремонтний експлуатацію, при повному усуненні капітальних ремонтів і з заміною відновлювальних ремонтів комплектацією машини змінними частинами;

12) уникати виконання труться безпосередньо на корпусних деталях; для полегшення ремонту поверхні тертя виконувати на окремих, легко замінних деталях;

13) послідовно витримувати принцип агрегатно; конструювати вузли машини у вигляді незалежних агрегатів, що встановлюються на машину в зібраному вигляді;

14) виключати необхідність підбору і пригону деталей при складанні; забезпечувати повну взаємозамінність деталей;

15) виключати операції вивірки, регулювання деталей і вузлів за місцем; передбачати в конструкції здатні фіксувати елементи, що забезпечують правильну установку деталей і вузлів при складанні;

16) забезпечувати високу міцність деталей і машини в цілому способами, що не вимагають збільшення ваги (додання деталям раціональних форм з найкращим використанням матеріалу, застосування матеріалів підвищеної міцності, введення зміцнюючої обробки);

17) приділяти особливу увагу підвищенню циклічної міцності деталей; надавати деталям раціональні по втомної міцності форми, усувати концентрацію напружень; вводити втомним - зміцнюючу обробку (загартування т. в. ч., азотування, дробоструминний наклеп та ін.);

18) у машини, вузли і механізми, що працюють при циклічних і динамічних навантаженнях, вводити пружні елементи, що пом'якшують поштовхи і коливання навантаження;

19) надавати конструкціям високу жорсткість доцільними, що не вимагають збільшення ваги способами (застосування пустотілих і оболонкових конструкцій; блокування деформацій поперечними і діагональними зв'язками раціональне розташування опор і вузлів жорсткості);

20) всіляко збільшувати експлуатаційну надійність машин, домагаючись по можливості повної безвідмовності їх дії;

21) робити машини невибагливими до догляду; скорочувати обсяг операцій обслуговування, усувати періодичні регулювання, виконувати механізми у вигляді обслуговувати себе агрегатів;

22) попереджати можливість перенапруги машини в експлуатації; вводити автоматичні регулятори, запобіжні та граничні пристрої, що виключають можливість експлуатації машини на небезпечних режимах;

23) усувати можливість поломок і аварій в результаті невмілого або недбалого поводження з машиною; вводити блокування, що попереджають можливість неправильного маніпулювання органами управління; максимально автоматизувати керування машиною;

24) виключати можливість неправильної зборки деталей і вузлів, які потребують точної координації один щодо іншого; вводити блокування, що допускають складання тільки в потрібному положенні;

25) усувати періодичну мастило; забезпечувати безперервну автоматичну подачу мастильного матеріалу до поверхонь, що труться з'єднанням;

26) уникати відкритих механізмів і передач; укладати механізми в закриті корпуси, що запобігають проникненню бруду, пилу і вологи на поверхні, що труться і дозволяють організувати безперервну мастило;

27) забезпечувати надійну страховку різьбових з'єднань від само-відвернення; внутрішні з'єднання контр методами позитивного стопоріння (шплінти, отгібнимі шайби);

28) попереджати корозію деталей, особливо у машин, що працюють на відкритому повітрі або стикаються з хімічно активними середовищами, застосуванням стійких лакофарбових і гальванічних покриттів, і виготовленням деталей з корозійностійких матеріалів;

29) зменшувати вартість виготовлення машин шляхом надання конструкціям технологічності, уніфікації, нормалізації, зменшення металоємності, скорочення числа типорозмірів машин;

30) зменшувати вага машин шляхом збільшення компактності конструкцій, застосування раціональних кінематичних і силових схем, усунення невигідних видів навантаження, заміни вигину розтягуванням-стисненням, а також застосування легких сплавів і неметалевих матеріалів;

31) всіляко спрощувати конструкцію машин; уникати складних многодетальность конструкцій;

32) замінювати у всіх випадках, де це можливо, механізми з прямолінійним поступально-поворотним рухом більш вигідними механізмами з обертовим рухом;

33) забезпечувати максимальну технологічність деталей, вузлів і машини в цілому, закладаючи в конструкцію передумови найбільш продуктивного виготовлення і збірки.

34) скорочувати обсяг механічної обробки, передбачаючи виготовлення деталей із заготовок з формою, що наближається до остаточної формі вироби; замінювати механічну обробку більш продуктивними способами обробки без зняття стружки;

35) здійснювати максимальну уніфікацію елементів конструкції з метою здешевлення машини, скорочення термінів її виготовлення, доведення машин, а також з метою полегшення експлуатації і ремонту;

36) всіляко розширювати застосування нормалізованих деталей; дотримуватися діючих ГОСТи, ОСТи, галузеві нормалі, обмежувачі вживаності нормалізованих елементів;

37) не застосовувати оригінальних деталей і вузлів там, де можна обійтися стандартними, нормальними, уніфікованими, запозиченими і покупними деталями і вузлами;

38) економити дорогі і дефіцитні матеріали, застосовуючи їх повноцінні замінники; при неминучості застосування дефіцитних матеріалів зводити їх витрата до мінімуму;

39) прагнути до дешевизні виготовлення, але не обмежувати витрат на виготовлення деталей, ключових для довговічності і надійності машини; виконувати такі деталі з якісних матеріалів, застосовувати для їх виготовлення технологічні процеси, що забезпечують найбільше підвищення надійності і терміну служби;

40) надавати машині прості і гладкі зовнішні форми, що полегшують утримання машини в охайному стані;

41) дотримуватися в конструкції машин вимоги технічної естетики, надавати машинам стрункі архітектурні форми, вводити красиву зовнішню обробку машин;

42) зосереджувати органи управління і контролю за можливості в одному місці, зручному для огляду і маніпулювання;

43) робити доступними і зручними для огляду вузли і механізми, які потребують періодичної перевірки;

44) забезпечувати безпеку обслуговуючого персоналу; попереджати можливість нещасних випадків шляхом максимальної автоматизації робочих операцій, введення блокувань, застосування закритих механізмів і встановлення захисних огороджень;

45) в машинах-знаряддях і автоматах забезпечувати можливість регулювання і налагодження за допомогою механізмів ручного прокручування, повільного провертання від приводного двигуна (з реверсом, якщо того вимагають умови налагодження);

46) в машинах з приводом від електродвигуна враховувати можливість неправильного включення двигуна, а в машинах з приводом від двигуна внутрішнього згоряння - зворотних спалахів; забезпечувати можливість реверсного роботи машини або вводити запобіжні пристрої (обгінні муфти);

47) ретельно вивчати досвід експлуатації машин; оперативно вводити в конструкцію виправлення дефектів, що виявляються в експлуатації; вивчення експлуатації є найкращим засобом вдосконалення і доведення машин і ефективним способом підвищення кваліфікації конструктора;

48) постійно вдосконалювати конструкцію машин, що знаходяться в серійному виробництві, підтримуючи їх на рівні зростаючих вимог промисловості;

49) забезпечувати конструктивний заділ, підготовляючи випуск нових, машин з більш високими показниками на зміну застаріваючим;

50) при проектуванні нових конструкцій, а також машин, призначених для нових технологічних процесів, перевіряти всі елементи новизни за допомогою експерименту, моделювання, завчасного виготовлення і випробування вузлів;

51) ширше використовувати досвід виконаних конструкцій, досвід суміжних, а в потрібних випадках і віддалених за профілем галузей машинобудування.

Послідовний розвиток машин «-- попередня | наступна --» Методика конструювання
загрузка...
© om.net.ua