загрузка...
загрузка...
На головну

Перетворення хімічної енергії в електричну

Дивіться також:
 1. II. Основні фактори, що визначають державну політику в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
 2. IV. Основні завдання державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
 3. VI. Основні механізми і етапи реалізації державної політики в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
 4. Альтернативні джерела енергії та проблеми їх освоєння
 5. Анодний і катодний процеси при електрохімічної корозії
 6. Баланс електричної і теплової енергії (потужності)
 7. Балансування енергії і зцілення Центральної Душі
 8. Залежно від способу отримання ядерної енергії ядерні боєприпаси ділять на ядерні та термоядерні.
 9. ВСТУП В ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ
 10. Вейвлет-перетворення.
 11. Поновлювані джерела енергії і їх ресурси

Тема 7.1 Хімічні джерела електроенергії

РОЗДІЛ 7. Хімічні джерела електроенергії

Електрохімічними джерелами електричної енергії є гальванічні елементи, акумулятори, паливні елементи.

На рис. 3.3 показана цинкова пластинка, опущена в водний розчин сірчаної кислоти (електроліт). Цинк розчиняється в електроліті, причому в розчин переходять позитивні іони Zn +. Розчин заряджається позитивно, а цинк - негативно. Розчинення цинку обумовлено хімічними силами.

В області контакту цинк - розчин з'являється електричне поле утворилися іонів, спрямоване від розчину до цинку.

У міру розчинення цинку зростає заряд, а разом з ним і напруженість електричного поля. Електрічёское поле протидіє переходу іонів в розчин, тому на певній стадії розчинення цинку припиняється.

Таке рівноважний стан відповідає рівності двох сил, що діють на іони Zn +: хімічних, під дією яких цинк розчиняється, і електричних, що перешкоджають розчиненню. Розчинення цинку припиняється при наявності деякої різниці потенціалів U1 між цинком і розчином.

Якщо в той же розчин помістити пластинку з іншої речовини, то описаний процес матиме місце і в цьому випадку. Але отримана різниця потенціалів U2 може бути інший величини - більше або менше U1.

За таким принципом утворюється ЕРС гальванічного елемента і акумулятора (рис. 3.4, а, б).

При з'єднанні пласта I і II провідником в замкнутому ланцюзі буде діяти ЕРС хімічного елемента

Е а = U1 - U2

і встановитися електричний струм.

В даному випадку ЕРС створюється і підтримується при роботі елемента хімічними силами (сторонні сили) і, отже, можна говорити про перетворення хімічної енергії в електричну.

Електричний струм в гальванічному елементі супроводжується незворотними електрохімічними процесами, які можна описати певними хімічними реакціями.

Застосування гальванічних елементів обмежена - в одиницю часу вони можуть дати лише незначна кількість електричної енергії, а термін їх роботи невеликий і закінчується, коли активна речовина електродів певною мірою буде витрачено.

Значно більше застосування мають акумулятори, електрохімічні процеси яких оборотні. Оборотність електрохімічних процесів дозволяє проводити багаторазову зарядку і розрядку акумуляторів. При зарядці в них накопичується певна кількість хімічної енергії (за рахунок витраченої електричної енергії), а при розрядці ця енергія може бути використана в електричному ланцюзі у вигляді електричної енергії. Мал. 3.4 відповідає режиму розрядки свинцевого акумулятора.

Тема 6.3 Стабілізатори напруги і струму «-- попередня | наступна --» Перетворення електричної енергії в хімічну
загрузка...
© om.net.ua