загрузка...
загрузка...
На головну

Некот. прийоми СІМ

Дивіться також:
 1. III. Основні фінансові методи і прийоми фінансового менеджменту
 2. Архітектурно-планувальні прийоми при реконструкції житлових будинків ранньої споруди
 3. В. Способи і прийоми порятунку при пожежі.
 4. Питання 7-2. Комп'ютерні віруси і антивірусні програмні засоби, їх роль в захисті інформації. Способи і прийоми забезпечення захисту інформації від вірусів
 5. Питання секстан, поправка індексу, прийоми визначення та зменшення.
 6. Заняття 1. Прийоми і правила стрільби зі стрілецької зброї.
 7. Знають основні прийоми і методи роботи
 8. Інструменти і прийоми
 9. До внутрішніх засобів ІМКМПотносятся всі прийоми і методи Просування товарів, що реалізуються безпосередньо в торговому зале.258
 10. Клінічна і біологічна смерть. Визначення, причини, ознаки. Правила і прийоми серцево-легеневої реанімації
 11. Метод бухгалтерського обліку та його основні методичні прийоми і правила
 12. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ тактика

Подальший розвиток СІМ

У другій пол 19 ст. філологи-компаративісти зосередили увагу на дослідні. конкр. фонет, грам. і лекс-х явищ і суттєво вдосконалили методику СІМ.

У пошуках пояснення винятків з фонет-х законів младограмматики звернулися до впливу аналогії в розвитку мов, а також і проблеми іншомовних запозичень. Г. Пауль «Prinzipien der Sprachgeschichte». В кінці 19 ст. - Осіб. увагу - питань синтаксису і лексичної семантики (в істор. пл.).

З 1871р. Б. Дельбрюк вимускает збірник під назвою «Синтаксичні дослідження» (Syntaktische Forschungen), а Бреаль в 1897р. видає «Досвід семантики» ( "Essai de semantique"); 1879р. робота Ф. де Сосюра «Мемуар про первісну систему голосних в і. е. мовами, де: замість опису отд. фактів мови - дослідження їх системних зв'язків і взаємодій.

У цей час - ряд фундамент-х дослідні. герм. мов:

1) W.Streitberg "Urgermanische Grammatik";

2) K.Brugmann, B.Delbruck "Grundriss der verleichenden Grammatik der i-e- Sprachen", 1892-1900);

3) K.Brugmann "Kurze vergleichende Grammatik der i.e.Sprachen", 1902;

4) А. Мейе «Осн. особ-ти герм. групи мов »- 1916 (цитата) і ін.

Кілька десятиліть застосування СІМ виявили і його некіт. слабкі сторони:

1) СІМ хороший при вивченні подібності, але малоефективний при дослідженні відмінностей між мовами;

2) при дослідні. фактів родств. мов часто проектуються факти різних періодів;

3) деякі інновації, кіт. спостерігаються в разл. родств. мовах, можуть бути помилково прийняті за успадковані від загального джерела;

4) не всі рівні мов. системи однаково піддаються аналізу за допомогою СІМ.

У 20 ст. в нерманістіке СІМ тісно взаємодіє з ін. напрямками, перш за все з Лінгвогеографія і з історико-типологічними дослідженнями.

Ареальні обстеження герм. мов (гл. обр. німецької): G.Wenker "Німецький мовної атлас», потім F.Wrede, Th.Frings, F.Maurer, A.Schwarz, В. М. Жирмунський «Німецька діалектологія» (1956р.).

Методика середньовічної істор. аналізу (СІА)

1) Доказ матер-го спорідненості мовних фактів.

Тут решающ. значення має регулярність і системність відповідностей: «... Етимологічні зближення мають значення лише тоді, коли вони засновані не на звуковому схожості, а виключно на закономірних звукових відповідностях". Приклад з порівняє. Фонології і. Е. Мов.

Закон першого пересування приголосних в нім. яз-х встановлює відповідність: і.-е. bh || герм. b. але згідний bh зафіксований тільки в одному з і. е. мов - в санскриті, в ін. і. е. мовами йому соотв. ін. приголосні. Ці відповідності повторюються регулярно і в одному і тому ж порядку, т. Е. Системно в великій кількості мов, тому вони явл. невипадковими, а законом-ми відбитками bh в цих мовах.

Таким же методом встановлюється спорідненість словозмінної і словотворчих морфем. Порівняє. грам. спирається на факти порівняє. фонології. приклад: Порівняння парадигми відмінювання дієслова в індикативі наст. часу в некіт. і. е. мовами.

Т. о., Встановлені СІМ-му фонетичні закон-ти доводять спорідненість наведених особистих закінчень.

2) Зовнішня або порівняльна реконструкція і внутрішня реконструкція

Відновлення першоджерела, архетипу вироб-ся на підставі порівняння мовних одиниць споріднених мов (зовнішня реконструкція) і разноетапних фактів однієї мови (внутрішня реконструкція).

Приклад зовн. реконструкції та ремонту об'єктів .:

Загальний принцип фонет. закону першого пересування приголосних в нім. яз-х і порівняння і. е. початкових приголосних в

скр. hamsa - гусак, лебідь, фламінго; гр. khen - гусак; лат. (H) anser

з німецькими відповідниками

да. gos, двн. gans, дисл. gas - гусак

дозволяє зробити припущення, що архетипом початкової приголосної в загально-і. е. була фонема gh.

3) визначення хронології, Гл. чином відносної хронології, т. е. послідовності або одночасності мовних факторів.

z.B. і. е. глухі смичние p, t, k в нім. мовах переходили в глухі щілинні,, h або в дзвінкі щілинні в залежності від того, на який склад падало наголос. Наявність рухомого наголоси.

4) Визначення ареалі мовних явищ

i.e. Кожне мовне явище має свої межі поширення. З'ясування ареалів поширення мовних ознак - важн. вимога СІМ-а. Так, якщо зіставити слід. слова в нім. яз. (

Приклад.

то можна встановити ареал випадання -n перед -s, -, -, -h і подовження попереднього голосного.

Усередині західнонімецької підгрупи мов ця Ізоглоса відокремлює древнефнгл., Древнефризском і давньосаксонських від інших західнонімецьких мов. За класифікацією древнегерманських мов і діалектів зазначені мови входять в ингвеонских групу, тому можна визначити цю Ізоглоси як особливість ингвеонских ареалу.

Поняття споріднення мов і мови-основи «-- попередня | наступна --» Моцарт на шляху до Праги »(1855).
загрузка...
© om.net.ua