загрузка...
загрузка...
На головну

Поняття споріднення мов і мови-основи

Дивіться також:
 1. I. Поняття і види міграції населення
 2. I. Поняття про мету виховання.
 3. I. Поняття економічної системи.
 4. I. Поняття мовної ситуації.
 5. II. Поняття цивільного права, права народів, природного права
 6. II. Типологія мовних ситуацій
 7. А. Поняття і форми укладення цивільного шлюбу
 8. А. Поняття лісових та торф'яних пожеж.
 9. Акти застосування норм права: поняття, ознаки, види.
 10. Акти тлумачення норма права: поняття та види.
 11. Арабська мовознавча традиція
 12. Арій, його вчення. I Вселенський собор. Ухвалення Символу віри. Поняття единосущия Сина Отця.

Передумовою застосування СІМ явл. можливість розпаду мов, можл-сть походження групи родинних мов з одного джерела. Розпад мовної єдності, в рез-ті якого виникла і. е. сім'я споріднених мов, відносять. приблизно до третього тисячоліття до н. е.

Спільну мову, з якого розвинулися родств. мови, отримав в теорії Сравн.-істор. мовознавства назву мови-основи або проязика (нім. Ursprache, Англ. parent language).

В окремих випадках мова-основа відомий (напр. Так зв. «Народна латинь» (вульгарна) для роман. Групи мов), але частіше мова-основа являє собою гіпотетично відновлювану мовну модель, Систему наукових фактів, отриманих за допомогою СІМ.

Відновлення проязикових форм не явл. самоціллю, а служить для з'ясування того, що в кожному історично засвідчений мовою зберігається від найдавнішого мовного стану і виникає як результат дії загальних тенденцій, Властивих спорідненим мовам, а що явл. рез-те самостійно. розвитку кожного окремого мови.

Процес розпаду мови-основи не можна уявити як прямолінійний розчленовування існував колись єдиного цілого. Припускають, що вже і загальноіндоєвропейський і общегерм. ділилися на діалекти. Змішання з несумісними мовами - субстрат (Подстро). Встановлення істор. зв'язків між родств. мовами або діалектами однієї яз. на основі матер-х відповідностей між ними доповнюється методикою изоглосс, Т. Е. Встановленням меж загальних фонетичних, граматичних і лексич. ознак. Область поширення цих ознак наз-ся ареалом.

На підставі СІМ виділяються слід. і. е. мови і мовні групи:

1) хетський мову;

2) тохарский мову;

3) індійська група;

4) іранська група;

5) грецька група;

6) кельтська група;

7) італійська група;

8) романська група;

9) німецька група;

10) балтійська група;

11) слов'янська група;

12) албанську мову;

13) вірменську мову.

Дана классиф. і. е. мов явл. генетичної, т. к. вона заснована на ознаці їх походження з загально-і. е. мови-основи. У порівняє. мова-ванні висувалося дек. теорій розпаду мови-основи.

1861р. - А. Шлейхер, висловлюючи натураліст. підхід до мови як до живого організму, висунув теорію «родовідного дерева». Відповідно до цієї теорії і. е. прамова в доісторіч. період розпався на слов'яно-німецький і аріо-греко-італо-кельтський. Теорія занадто схематична і не відображає всієї складності мовних взаимоотнош.

«Хвильова теорія» І. Шмідта (1872) - Ш. заперечував існування промежут. прамови (прагерманского, праслов'янського і ін.) і виводив близькість мов тільки з їх территор-них контактів.

Від. мовні риси можуть пригода. в суміжних мовах, проникаючи на великі відстані - хвилі. Арістскіе яз. = Індо = іранський.

Теорія І. Шмідта стимулювала виникнення лінгво-географічних досліджень.

Вже на поч. період застосування СІМ був зібраний великий фактичний матеріал. У 1833-1852 О. Бопп видав першу порівняє. граматику і. е. мов ( "Vergbeichende Grammatik des Sanskrit, (Zend), Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslavischen, Gotischen und Deutschen"). У 1861-62гг. вийшла в світ книга А. Шлейхера «Компендіум порівняльної граматики і. е. мов (K (C) ompendium der vergleichenden Grammatik der ie Sprachen (lat. Ersparnis, Abkurzung). З 20-х років 19 ст. починається робота по вивченню герм. яз. в істор. плані, перш за все - праці Якоба Грімма , кіт. видав першу порівняє. грам. герм. мов - «Німецьку граматику» (1819-1837) і «Історію ньому. мови» (1848). з 1852р. Я. Грімм разом з братом В-м. видавав багатотомний історичний « німецький словник ». Ці роботи встановили осн. риси герми яз-в і послужили фунд-м для широкого порівняє. вивчення не тільки німецького, а й ін. герм. яз.

Початок вивчення германських мов «-- попередня | наступна --» Некот. прийоми СІМ
загрузка...
© om.net.ua