загрузка...
загрузка...
На головну

BORROWINGS

Дивіться також:
  1. CLASSIFICATION OF BORROWINGS ACCORDING TO THE BORROWED ASPECT
  2. External means of enriching vocabulary (Old English borrowings)

ВПРАВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛН

В системі упр-й, розвиваючих будь ВРД виділяються дві подсістеми- підготує. і мовні упр-я. За допомогою підготує. упр-й засвоюється форма і значення мов явищ, а також дії з ними як компонентами РД. ПУ включають ряд груп, в основі виділення яких можуть лежати різні критерії. Наприклад, розподіл ВР умінь на рецептивні рецептивно-репродуктивні, і продуктивні; протиставлення різних груп упр-й з т. з. їх більшого або меншого приблежения до природ. мовного спілкування - мовні; умовно-мовні; мовні. Ефективність системи упр-й в цілому і особливо тих чи інших груп визначають типи упр-й. Типи підготов. упр-й д. виділятися з урахуванням послідовності формування навичок і характеру операцій, що лежать в їх основі. У кожен тип упр-й д. Входити види, що забезпечують достатню повторення нових мову. явищ в різних поєднаннях і в різному контексті Типи упр-й для формування всіх навичок тісно взаємопов'язані, проте кожен з них має визна. специфікою і вирішує одну провідну завдання.

У межах кожного типу упр-й можуть бути види, побудовані з урахуванням поступового переходу від маломірних мову. знаків до більш великим і від елементарних операцій до більш складним умств. діям.

Серед підготов. уп-й розрізняють:

1. упр-я в диференціації та ідентифікації

2. упр-я в імітації

3 .... для розвитку словотвірної та контекстуальонй здогадки.

4. упр-я для навчання прогнозування на рівні слів, словосполучень і пропозицій

5. ... в розширенні і скорочення стр-р;

6 .... в еквівалентних замінах

Мовні упр-я д. Проводиться на текстах, які володіють значним потенціалом в плані вирішення не тільки коммуника-х, але і пізнавальних завдань. При виконанні цих упр-й актуалізація нових слів д. Проводиться на рівні мимовільного до них уваги оскільки мнемическая завдання несумісна з одночасним виконанням логіко-смислових завдань, т. Е. Активної переробкою сприймають інформації або породженням свого виступу.

(Див. Настільну книгу вчителя іноземної мови)

Borrowing words from other languages is characteristic of English throughout its history More than two thirds of the English vocabulary are borrowings. Mostly they are words of Romanic origin (Latin, French, Italian, Spanish). Borrowed words are different from native ones by their phonetic structure, by their morphological structure and also by their grammatical forms. It is also characterisitic of borrowings to be non-motivated semantically.

English history is very rich in different types of contacts with other countries, that is why it is very rich in borrowings. The Roman invasion, the adoption of Cristianity, Scandinavian and Norman conquests of the British Isles, the development of British colonialism and trade and cultural relations served to increase immensely the English vocabulary. The majority of these borrowings are fully assimilated in English in their pronunciation, grammar, spelling and can be hardly distinguished from native words.

English continues to take in foreign words, but now the quantity of borrowings is not so abundunt as it was before. All the more so, English now has become a «giving» language, it has become Lingva franca of the twentieth century.

Borrowings can be classified according to different criteria:

a) according to the aspect which is borrowed,

b) according to the degree of assimilation,

c) according to the language from which the word was borrowed.

(In this classification only the main languages from which words were borrowed into English are described, such as Latin, French, Italian. Spanish, German and Russian.)

Основні етапи РОБОТИ НАД лексичним матеріалом «-- попередня | наступна --» CLASSIFICATION OF BORROWINGS ACCORDING TO THE BORROWED ASPECT
загрузка...
© om.net.ua