загрузка...
загрузка...
На головну

Основні етапи РОБОТИ НАД лексичним матеріалом

Дивіться також:
 1. ЗМІСТ аудиторні заняття та самостійної роботи.
 2. I. Загальні роботи, присвячені королівської влади
 3. I. Основні завдання та напрямки внутрішньої політики.
 4. I. Основні права громадян
 5. I. Функції держави - це основні напрямки його діяльності, в яких виражаються сутність і соціальне призначення держави в суспільстві.
 6. I.3.1. Особливості діагностичної роботи шкільного психолога на відміну від психолога-дослідника.
 7. II Етапи обстеження хірургічного пацієнта.
 8. II. Методика написання та оформлення контрольної роботи
 9. II. Основні методи конкурентної боротьби
 10. II. ОСНОВНІ РОЗРАХУНКИ ВЕЛИЧИН ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ
 11. II. Основні типи екосистем суші.
 12. II. Основні фактори, що визначають державну політику в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки

До основних етапів роботи над лексикою відносяться:

- Ознайомлення з новим матеріалом;

- Первинне закріплення;

- Розвиток умінь і навичок використання лексики в різних ВРД

1. Ознайомлення включає роботу над формою слова, його значенням і вживанням. Під формою слова розуміється його вимову і написання, а

також грам-е і струк-е особливості. Одним з найважливіших умов практичного володіння лексикою яв-ся створення чітких звукомоторних образів. З цією метою широко використовується імітація в поєднанні зі звуковим аналізом.

Велике значення має крім того звуко-буквений (правила правопису) і буквено-звуковий (правила читання) аналіз, якому піддаються найбільш важкі слова. Аналіз стр-ри слова необхідний для оволодіння механізмом словотворення, надзвичайно важливим для мовної здогадки і потенційного словника. Розкриття значення слова м. Здійс-ся різними способами, які прийнято об'єднувати в дві групи:

а) беспереводность

б) перекладні способи семантизації.

До беспереводность способам семантизації відносяться:

1) демонстрація предметів, жестів, картин, малюнків і т. П.

2) розкриття значень слів на ІМ, для чого можуть використовуватися:

а) визначення - опис значення слова вже відомими словами.

б) перерахування: le chat, le chien, le porc- ce sont des animaux.

в) семантизация за допомогою синонімів або антонімів;

г) визначення слова на основі контекстуальної здогадки, яка

основа на розумінні загального змісту пропозиції, на знанні фактів.

д) визначення значення слова на основі його внутрішньої форми. Наприклад, Складні слово, що складається з двох знайомих

компонентів: abat-jour.

До перекладним засобів семантизації відносяться:

1. Переклад слова відповідним еквівалентом рідної мови.

2. Переклад-тлумачення, при якому крім еквівалента на рід. яз.

уч-ся подаються відомості про збіг (або розбіжності) в обсязі значення. Наприклад: erst- тільки (при позначенні часу)

nur- тільки (при позначенні кількості)

Вибір способу семантизації залежить від ряду факторів:

1) від якостей. хара-к слова;

2) від його належності до активного або пас. мінімуму;

3) від форми презентації нових слів;

4) від ступеню навчання та мовної підготовки уч-ся;

5) від місця проведення етапу ознайомлення.

Підготовка вчителя до пояснення нової лексики зводиться до наступного:

1) проводиться аналіз нової лексики з метою визначення труднощів (форми, значення, вживання) і, соотв-но їх угруповання по труднощам;

2) визначається дозування нових слів і форма організації ознайомлення з ними;

3) визначаються способи семантизації лексики та шляхи її пред'явленія- індуктивний або дедуктивний;

4) складається коментар для кожного окремого слова і підбирається ілюстративний матеріал;

5) визначаються типи та види упр-й для первинної тренування і

послідовність їх виконання.

Вправи, що забезпечують первинне закріплення лексики, повинні входити в загальну систему упр-й, призначених для розвитку умінь і навичок використання лексич. матеріалу в усіх видах РД. Для них харак-ни такі особливості:

1) вони д. Бути невід'ємною частиною пояснення, виконуючи ілюстративну, роз'яснювала і контролюючу ф-ції;

2) нові ЛЕ д. Пред'являтися в знайомому лексичному оточенні і в уже засвоєних грам. формах і стр-х;

3) в упр-ях д. Передбачатися не тільки елементарні. операції, а й складні умств. дії, розвиваючі творч. Можливості уч-ся і дозволяють їм вже на даному етапі первинного закріплення використовувати знову введений матеріал в РД.

ПРОБЛЕМИ ВІДБОРУ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ «-- попередня | наступна --» BORROWINGS
загрузка...
© om.net.ua