загрузка...
загрузка...
На головну

ПРОБЛЕМИ ВІДБОРУ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Дивіться також:
 1. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ
 2. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ
 3. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ
 4. I. Проблеми мирного врегулювання після закінчення війни
 5. I. Регіональна політика Росії: концепції, проблеми, рішення
 6. I.3.2. Вивчення практичного запиту і формулювання психологічної проблеми.
 7. II. Регіон і центр: проблеми взаємовідносин
 8. III. Актуальні проблеми зовнішньої політики в кінці XX ст.
 9. III. Спроби вирішення палестинської проблеми в 1970-1980-і рр.
 10. III. Проблеми зовнішньої політики Туреччини
 11. III. Релігійно-етнічні і кастові проблеми сучасної Індії
 12. III. Специфічні проблеми країн Тропічної Африки

ВПРАВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛН

Основні етапи РОБОТИ НАД лексичним матеріалом

ПРОБЛЕМИ ВІДБОРУ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

ПЛАН

Лекція

Відбір лексики пов'язаний з вирішенням двох питань:

а) визначення одиниць і принципів відбору;

б) розробка процедури відбору.

Найбільш обґрунтованою і практично доцільною одиницею відбору ЛМ яв-ся слово-значення.

Під принципами відбору прийнято розуміти виміряєте-е ознаки і показники, на основі яких проводиться оцінка лексики. За характером ознак і показників всі принципи можна розділити на три взаємопов'язані групи:

I група-статистичні принципи;

II група-методичні засади;

III група-лінгвістичні принципи

Перша група об'єднує принципи, які діють на основі стилістичних ознак і показників. Вони дають можливість визначити количес. харак-ки лексики і виділити слова, найчастіше вбуд-ся в конкретному мовному матеріалі. Основними принципами відбору, які входять в цю групу яв-ся частотність і поширеність. під частотністю прийнято розуміти сумарну кількість вживань того чи іншого слова в окремому джерелі для сукупності джерел. під поширеністю розуміється кількість джерел, в яких дане слово зустрічалося хоча б один раз.

Принцип частотності має два недоліки: він дає достовірні показники в рамках першої тисячі найбільш частотних слів. І деякі слова вст-ся однаково часто у всіх джерелах, інші ж, показуючи високу частотність в одному джерелі, зовсім появ-ся в інших.

Принцип поширення сті має теж обмежені вимірювальні можливості, оскільки він вказує на регулярність появи слова, а не на його питома вага в сукупності досліджуваних джерел. Тому для відбору слів необхідно комплексне використання показників частотності і поширенню-сти. Таким загальним вихідним показником яв-ся уживана слова, під якою треба розуміти свій-під слова зустрічатися в якомусь кількості джерел з определенн-й частотою. Саме употр-сть слова дає необхідні харак-ки, на які повинна орієнтуватися методика викладання іноземних мов.

Друга група принципів орієнтується на цілі навчання і, соотвест-но, на приналежність слів до тем, зафіксованим в програмах. У цю групу, крім принципу відповідності встановленої тематики, входять принцип опису понять і семантичний принцип. Останній означає необхідність включення в мінімум слів, які не тільки відповідають досліджуваної тематиці, але і відображають найбільш важливі її поняття.

У третю групу входять наступні принципи:

1. принцип сполучуваності слів, згідно з яким цінність лексики

визна-ся в залежності від її здатності поєднуватися з іншими

словами.

2. принцип словотворчої цінності

3. принцип багатозначності слів.

4. принцип стилістичної необмеженості

5. принцип стройової здатності.

Питання про те, якими принципами необхідно користуватися в кожному конкретному випадку, залежить від мети і умов навчання, від обсягу мінімуму і від приналежності слів до активних або пасивних. При відборі активного словника-ся принципи I і II груп, а також деякі принципи III групи.

При відборі пасивного словника вчить-ся принципи I групи, а також семантичний і словотворчий цінність слів, їх багатозначність і тематична співвіднесеність.

Що стосується процедур відбору, то відомо, що пасивне. словник відбирається на основі вибірок з письмен. джерел, а активний - або на основі аналізу діалогічний. піс. мови, або фонограм звучить розмовно-літературної мови, записаної в ситуаціях природ. спілкування.

III. ТИПОЛОГІЯ ЛЕКСИЧНИХ ЯВИЩ. «-- попередня | наступна --» Основні етапи РОБОТИ НАД лексичним матеріалом
загрузка...
© om.net.ua