загрузка...
загрузка...
На головну

фразеологічні одиниці

Дивіться також:
  1. Деталі і складальні одиниці.
  2. При обчисленні e природна вологість W приймається в частках одиниці.
  3. П'ята функція: внесок на амортизацію грошової одиниці.
  4. Цілі і завдання вивчення модульної одиниці.

Фразеологізм або фразеологічна одиниця - стійке за складом і структурі, лексично неподільне і цілісне за значенням словосполучення чи речення, яке виконує функцію окремої лексеми (словникової одиниці).

Основна властивість фр. одиниць - стійкість (т. е. відтворюваність в готовому вигляді і тотожність при оказіональних змінах). До аспектів стійкості відносяться: 1) стійкість вживання (фр. Ед.- це одиниця мови, але не індивідуальну освіту); 2) структурно-семантична стійкість (фр. Од. Не може утворюватися за структурно-семантичним моделям); 3) семантична стійкість; 4) лекс. стійкість; 5) синтаксична стійкість. Основний критерій віднесеності обороту до розряду фр. одиниць - идиоматичность.
 Класифікація:
зрощення - Невмотивовані одиниці, що виступають як еквіваленти слів. Значення не виводиться із значення окремих компонентів. Семантич. самостійно-ть слів-компонентів втрачена повністю. Вмотивованість значення розкривається тільки шляхом етимологічного аналізу. To kiss the hare's foot - спізнюватися. By all that is blue - чорт візьми. Baker's dozen - чортова дюжина.

єдності- Мотивовані одиниці з єдиним цілісним значенням, що виникають з злиття значень лекс. компонентів. В основі загального значення лежить легко вловлює образ. To turn over a new leaf - почати все з чистого аркуша. To get into deep waters - потрапити в скрутне становище. To ride the high horse - бути на коні. Особливостіфр. єдності: 1) допускають синонімічних заміну компонентів. to beat / knock smth into smb's head - вбивати / забивати кому-то что-то в голову. 2) іноді є омоніми у вигляді вільних поєднань (to play the first fiddle - to take bull by the horns) 3) багато фр. єдності мають интернац. хар-р. how the winds blow - звідки вітер повіє.

сполучення - Мотивовані, найменш семантично ізольовані обертів, к-е будуються по продуктивним синтаксичним моделям і відрізняються від вільних поєднань тим, що один з елементів (опорна слово) употр-ся у фразеологічні зв'язаному значенні, к-е реалізується лише при поєднанні з опр-м словом або набором слів. To shrug one's shoulders - знизувати плечима. To clench one's teeth (fists) - стиснути кулаки / зціпити зуби.

Етимологічна класифікація ФЕ:

1. споконвічно англійські (Відображають реалії англійського життя, перекази, повір'я: a black sheep (ганьба сім'ї), to put sb in the cart (поставити до.-л. в скрутне становище); висловлювання окремих літературних персонажів: keep one's powder dry (бути напоготові), the green-eyed monster (ревнощі), as cool as cucumber; термінологічні та професійні одиниці: to talk shop (говорити в суспільстві про службові словах), step on it (поспішати), to turn face about (різко змінити думку).

2. запозичені: з Біблії: to cast pearls before swine (кидати бісер перед свинями), the roof of all evil, a wolf in sheep's clothing.

Міжмовні запозичення:

- З античної міфології (blue blood, the golden age, ugly duckling);

- Запозичення з Американського англійської мови: to do one's level best (= to do one's best), to look / feel / be like a million dollars (добре виглядати), sell like a hot cakes (розходитися як гарячі пиріжки);

- To wash one's hands of sth (умити руки, вийти сухим з води)

Стійкі нефразеологіческого поєднання - Освіти, що лежать межу двома типами словосполучень (вільними и фразеологічними). Їх основна відмінність від поєднань в тому, що вони не володіють цілісністю номінації. Їх значення складаються з суми значень складових компонентів: rough sketch, aquiline nose (орлиний ніс). Як і вільні словосполучення, стійкі нефразеологіческого поєднання семантично зовсім чітко членімость і реалізують свої вільні значення: brilliant example, delicate situation (делікатне становище). На відміну від вільних поєднань, вони не створюються промовистою кожен раз заново, а вносяться в мову у вигляді готових утворень. У них, т. О., Виявляються ознаки і вільних, і фразеологічних сполучень. У цьому сенсі вони є перехідними.

УНЄ не однорідні. Вони виявляють більшу чи меншу ступінь близькості до фразеологічним або вільним сполученням. Серед них можна виділити формули вітання і прощання: old boy, old girl. Найбільший інтерес серед перехідних поєднань представляють поєднання типу «small change». Вони настільки часто відтворюються у мові, що їх можна назвати традиційними. Як правило, слова, що входять до їх складу, багатозначні і володіють різноманітною сполучуваністю: a small voice (боязкий голос), small nature (дрібна душа), small hours (раннього-ранку).

Вживання слова small в певному ЛСВ дозволяє віднести дані слова до полуфразеологіческім, т. К. Вузька сполучуваність забезпечує регулярну відтворюваність.

Іноземні слова. Інтернаціональні слова. Етимологічні дублети. «-- попередня | наступна --» Визначення поняття синоніма.
загрузка...
© om.net.ua