загрузка...
загрузка...
На головну

Role play

Рольова гра

Suffix - афікс, наступний за основою слова

Root - корінь слова

Resemblance - схожість

Prefix - приставка, частина слова, яка перебуває перед коренем

Polysemy - здатність слів мати більше одного значення

Euphemism (s) - слова-замінники грубої, принизливій лексики

Contraction - скорочення

Conversion - перехід слова з однієї частини мови в іншу

Composition - словоскладання

Categorization - віднесення до категорії

Borrowed words - запозичені слова

Archaic words- застарілі слова

Antonyms - слова з протилежним значенням

Affixation - процес словотворення за допомогою додавання до кореня афіксів (суфіксів, приставок)

Abbreviation - скорочення

B

Basic vocabulary - стилістично нейтральна лексика

Broadening (of meaning) - розширення значення слова

C

Colloquial words / Colloquialisms - лексика, употребляющаяся в розмовному стилі

Compound words - складні слова

D

Degeneration (of meaning) - погіршення значення слова

Degradation (of meaning) - див. Degeneration

Derivation - створення нових слів на початковій основі

E

Elevation (of meaning) - поліпшення значення слова

Etymological doublets - етимологічні дублети, т. Е. Слова різного походження з однаковим значенням

H

Homonyms - слова з однаковим написанням і вимовою, але різні за значенням

I

International words - слова, запозичені декількома мовами

N

Narrowing (of meaning) - звуження значення слова

O

Onomatopoeia / Sound imitation - звуконаслідування

P

R

Reduplication - словотвір, при якому подвоюється основа

S

Semi-affixes - афікси з генералізованим значенням

Shortening - см. Contraction

Stem - основа слова

Synonyms - слова з однаковим значенням

"Visiting Lecturer"

Plot:

A visiting lecturer came to the University with his lecture on Lexicology of English: "Celtic relicts in English". His lecture will be presented for the students of not only the Department of Linguistics and Cross-cultural communication but also for all interested in. That is why an interpreter is seriously needed.

Participants:

- An English visiting lecturer, PhD, Professor of Linguistics of one of the UK University

- Two interpreters who will carry out consequent oral translation

- Students asking questions in Russian (as many as possible)

Plan of the lecture:

1. History of Celts.

3. Traditions and religion of druids.

4. Celtic words in modern geographical names.

5. Trace of Celtic influence in the terms of every day life.

Time: 30 to 40 minutes (15 minutes of translation for every interpreter plus translation of the students 'questions from Russian into English).

5. Доповнення та зміни в робочій програмі на навчальний рік ______ / ______

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Наступні записи відносяться до п. П. ___________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Автор _________________________________________________________________________

Зав. кафедрою ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Прийнято РОЗУМУ _______________________________________________ Дата: ___________

ГЛОСАРІЙ «-- попередня | наступна --» Role play
загрузка...
© om.net.ua