загрузка...
загрузка...
На головну

ПОЛІСЕМІЗМ - багатозначний

Дивіться також:
  1. Sources of homonyms

ІДЕЯ: взаємодія лексичного і граматичного значення слів.

Фраза: ДЛОК куздра (підмет, ж. Р. Од. Ч.) Штека будланула (оповідь., В минулому. Вр) бокра (м. Р.) І кудрячіт (оповідь., В наст. Вр). бокренка (дитинча бокра - морфологічна мотивація).

Є абстрактний сенс: якась істота справило дію щодо іншої істоти, а тепер і над його дитинчам.

Все це отримали аналізом граматики, т. К. Сенсу у слів немає.

в Слові виділяють 3 складових:

-донататівное значення (конкретний об'єкт дійсності)

-сігніфікат (пов'язаний з поняттям, визначенням)

-коннотат (емоції-оцінки. аспект)

Існує випадок, коли в слові виділяють не всі 3 складові.

є слова без понятійного значення.

Personal names - особисті імена, у них є ТІЛЬКИ ДОНАТАТІВНОЕ значення. (Наприклад, Наташа, Даша - співвідношення з конкретним чол., Немає поняття Наташі, Даші). Ті. е. Отсутст сігніфікант! Конотація скрізь є -як латентний.

Багатозначність - результат того, що значення дійсно володіє характеристиками, є якийсь інший об'єкт у якого збігаються деякі характеристики, виникає можливість назвати їх одним словом.

Напрімер6 слово birth - акт народження живої істоти.

це слово несе в собі якусь характеристику «начала2 тому їм можна назвати все що завгодно:

the birth of art, the birth of electronic, т. е. стає багатозначним.

Процес перенесення (найменування іншого референта) наз-ся вторинної номінацією- Поява переносного значення.

Сущ. випадки в мові, коли значення має прихованої можливістю

Наприклад: bomb - зброя (первинна номінація)

Вибух сильний? -так прихованої характеристикою явл-ся «great power», bomb стала ісп. в значенні сильний: "great success": this film is a real bomb! (2ое значення)

якщо слово є багатозначним між значеннями є зв'язок

Сущ, група мов прагнуть до однозначності - це терміни (щоб виключити можливість неправильного їх розуміння)

поняття характеризується - зміст і обсяг поняття. (Т. Е. Кількість об'єктів реальної дійсності, кіт. Входять в дане поняття)

У різних мовах зміст і обсяг поняття одного і того ж слова не збігаються.

Наприклад: petretizm (патріотизм) - для нас добре, для Шведов погано.

Обсяг поняття у Шведов ширше ніж у нас, у нас есть6патріотізм, націоналізм і ще що-то0, т. Е. 3 слова, а у Шведов, тільки 1 - petretizm.

Приклад: board - човен, шлюпка, пароплав, т. Е. У Англійців ширше обсяг поняття, у нас окремі слова, т. Е. Вже.

socks - для нас «одяг», для англійців «взуття» - т. е. різний зміст.

Конотація - може змінюватися з часом:

Прімер6 було undeveloped country (негативні. Конотація) -> less developed country -> developing country (зараз називаємо - знизилася негативна конотація).

Подібне явище називається - евфемізаціей- стилістично нейтральне слово або вираз, що вживається замість синонімічно мовної одиниці, яка представляється говорить непристойною, грубої або нетактовно

мета - пом'якшення, щоб знизити негативну конотацію .: заміна: сходити в туалет -> піду попудрити носик.

негри-> black-> afro-Americans.

Інтенсіфіцірованіе емоцій: goodness, magnificent.

З точки зору мови, типи мови:

Система мови фіксує ім. значення одночасно - словник, а в мові повинні вибрати одне поняття.

Мова - лінійна, мова -шафа, там все і віст!

Мова - процес одягання - повинні вибрати: одну краватку ит. п.

але є ситуації, коли ми активуємо 2 поняття одночасно: PUN

З метою гумористичного аспекту

1. говорить в одному значенні, слухач сприймає в іншому:

Оскард Уальд: The importance of being Earnest - двояко як важливо бути серйозним або Ернестом?

Як референт отримує імена? ОМОНОЛОГІЯ

Можна виділити деякі риси, які використовуються для назви

Петербург -місто 3 революцій, Північна Венеція (місто на воді), Північна Пальміра (порівнюємо зі знаменитим ін. Містом)

Висновок: Семантична структура слова змінюється з плином часу. - Це якісне і кількісне зміна мови.

Аналіз можна проводити шляхом порівняння сьогоднішнього значення і стародавнього:

-по конотації (полож, або негативні)

висловлюватись одне поняття, терь інше,

- Відмінність референтів.

Наприклад, screen - кіноекран, (сейчас0, до появи кіномотографіі ім. Як панель перед каміном. (На ній була гра тіней, що сприяло перноса значення).

Термінологічна лексика утворюється - як переосмислення вже існуючого слова.

Інша модель - зміна поняття про референт (Але він залишається тим же).

Atom - змінюється значення, поняття малої величини.

An atom of the girl - 19 століття

З розвитком фізики, ми не можемо втрат сказати так про дівчину.

Інша модель - зміна самого референта, залишаємо слово.

to sail - зараз будь-яке пересування в гладкому просторі

to sail-раніше, Тільки під вітрилом.

Зараз інші кораблі, але саме слово залишилося.

Інша модель - офоместіческая заміна. (З метою заміни конотації)

second hand - perused

Пов'язане зі зростанням політкоректності - раса, віра, соціальні відносини.

Причини зміни значення слова - лінгвістичні (запозичення).

Тут відбувається «війна синонімів»

Сущ, слово, обозн. якийсь референт: fol (древнеангл) -означ ворог і франц enemy. (Перемогло!)

Ситуація може складиватсья:

1. споконвічне перемагає, заімст. -Догляд

2. навпаки

3. співіснують, але ділять значення.

Наприклад: folk (древнеангл) -народ, people (франц) - перемогу здобуло, але folk залишилося в огран. випадках.

якщо і зберігається слово, то з дуже звуженим значенням.

Многіеучение воліють називати цей процес спеціалізацією. - Об'єктів стало менше (обсяг поняття звузився, але воно стало багатшим на кількість рис, кіт. Визначає.

Наприклад: token - ін. Англ збереглося, коли щось маленьке даруємо -знак уваги.

sign - більш уживане, слово з більш широким значенням (герман).

Спеціалізація: процес, коли їх номінальною іменника утворюється власна назва: немає поняття «Москва», звуження сталося.

наприклад: tower - вежа, можна назвати будь-який архітектурний об'єкт, кіт. може бути в будь-якому палаці, але одночасно є The Tower of London вже власна назва, обозн. даний, конкретний унікальний архитек. комплекс.

можливий зворотний процес - з Ім'я Собств образ. загальне. наприклад:

Lord Makentosh він винайшов плащ, терь моделі плащів називають Макентош.

Еліпс -стилістична фігура, пропуск слова, значення якого легко відновити з контексту.

У зяке ім. словосполучення з певним значенням, під час активного вживання відбувається зменшення, але залишається значення всього словосполучення:

було: A weekly (не ім) newspaper

стало: A weekly (сущ) - щотижнева газета.

Часто те слово, кіт. залишається змінює частина мови.

Можливо і навпаки, бало - reade - готові до їзди верхи, стало ready to ride a horse - з плином часу воно расшірело значення.

Практично всі слова з широким значенням потрапляють в процес спеціалізації, що супроводжується затуманиванием значення.

have (володіння) -> have been

Перенесення значення з одного предмета на інший за допомогою асоціації.

1. метафора - Перенесення за схожими характеристиками, якесь приховане порівняння.

fox - лисиця -хітрое, виверткий тварина

he likes a fox -Відкритий порівняння

he is a real fox - метафора, перенесення від тваринного на людину, ассоц. зв'язок з характерис. ознаками.

є зоометафора: жінка -львіца

лінгвістична метафора - «A leg of table» як даність сприймаємо

поетична метафора "The fountain of knowledge" - спеціально, щоб створити яскравий образ.

Формула: Об'єкт х схожий на Y, Z - ознака, який ріднить.

2. метонімія - Перенесення по суміжності

«Постав чайник на плиту» - але чайник ж з водою !!! , Т. Е. По суміжності перенесли.

2.2. синекдоха - Частина деякого сприймається як ціле

This skirt -про дівчину, зневажлива конотація

ЗВУКОВОЇ СИМВОЛИЗМ «-- попередня | наступна --» THE OBJECT OF LEXICOLOGY. LINKS OF LEXICOLOGY WITH OTHER BRANCHES OF LINGUISTICS
загрузка...
© om.net.ua