загрузка...
загрузка...
На головну

Антонімія і багатозначність

Дивіться також:
  1. антонімія фразеологізмів
  2. Багатозначність визначення суспільства
  3. Багатозначність слова або полісемія
  4. Синонімія і антонімія
  5. Синонімія і багатозначність

типи антонімів

У дослідженнях по антонімії можна зустріти класифікації, що враховують різні параметри: семантику, структуру.

Семантична типологія антонімів представлена двома типами:

Контрарні (термін Л. А. Новикова)

Протилежні (термін Е. І. Дібровою)

Градуально (термін Л. Л. Касаткіна)

контрадикторні

Ухвалені закони суперечать

Неградуальние

Протилежність, що виражається градуально антонімами, визначається наявністю проміжної ланки між двома крайніми точками відповідних понять: вітер слабкий - сильний, а може бути і помірним. Серед люблячих і ненавидять є байдужі. Серед селян виділялися не тільки бідняки і кулаки, а й середняки. Неградуальние антоніми взаємовиключають одне одного, проміжна ланка відсутня: головний - другорядний, пишатися - соромитися, земля - небо.

Виділяється ще особливий тип антонімів - конверсиви (лат. «Перетворення»). Конверсивів називають слова, які позначають явища протилежної спрямованості. Наприклад: Вежа спирається на фундамент. Фундамент підтримує вежу. Купувати товар і продавати товар, приймати іспит - здавати іспит. Структурна класифікація виділяє типи антонімів в залежності від їх морфемного складу: однокореневі (виграти - програти, озброювати - роззброювати) і різнокорінні (репресований - реабілітований, похолодання - потепління). Однокореневі антоніми утворяться за рахунок протилежного значення приставок або суфіксів, тому їх називають словотворчими. Для освіти антонімів використовуються дуже часто приставка не була, яка створює антонім лише в тому випадку, якщо одне слово не просто заперечує значення іншого, але і стверджує новий протилежний зміст. Наприклад: молодий - немолодий, немолодий - старий, середніх років, російська - неросійський, іноземець. А іноді однокореневі слова з приставкою НЕ ніяк не співвідносяться за значенням: наочний - любий, відмінність - байдужість, пам'ятний - безпам'ятний.

Антонімія як і синонімія тісно пов'язана з полісемії, це означає, що з різним значенням полісемантів можна скласти різні антонімічні пари. Наприклад: легка вага - важкий, легка вечеря -Щільна, легке покарання - суворе, легкий сон - глибокий, легкий питання - важкий, складний. Може бути і так, що в прямому значенні слово не має антонімів, а в переносних набуває цю здатність. Наприклад, в прямому значенні слово зелений (колір) не вступає в антонімічні відносини, а переносні значення антоніми мають: зелений (помідор) «незрілий» - червоний, зрілий, зелена (молодь) «недосвідчена» - досвідчена. Іноді трапляється протилежне: слово стискатися в прямому значенні має антонім розтискати, в переносному - антонім відсутня. Антонимические відносини можуть спостерігатися не тільки між словами, а й між значеннями одного багатозначного слова. Здатність слова висловлювати протилежне значення в межах однієї лексеми називається Енантіосемія (гpeч. «Протилежні»). Прикладом такого явища може служити слово переглянути 1. Оглядаючи, ознайомитися з чимось. Переглянути новий фільм. 2. Дивлячись, не помітити кого або що-небудь. Переглянути помилку, Прослухати 1. Вислухати від початку до кінця. Прослухати курс; 2. не почути. Прослухати питання.

антонімічний ряд «-- попередня | наступна --» Поняття про пароніми і парономазия
загрузка...
© om.net.ua