загрузка...
загрузка...
На головну

Максимальна споживання кисня

Дивіться також:
 1. Питання 43. Зловжівання Посадовими повноваженнямі. Ст.285. Кваліфікуючі Ознака цього злочин, его відмінність від перевіщення посадових повноважень.
 2. Дихання як процес ферментного поглінання кисня.
 3. З. Розподіл доходу на споживання и заощадження
 4. Зловжівання Посадовими повноваженнямі (ст.285 КК РФ)
 5. зловжівання повноваженнямі
 6. Зловжівання повноваженнямі (ст.201 КК РФ)
 7. зловжівання правом
 8. Крива дохід-споживання
 9. Лінія доход-споживання и криві Енгеля
 10. Максимальна Заповнення енергетичних рівнів и підрівнів.
 11. Максимальне значення коефіцієнта нелінійності

Тест кверга.

Гарвардський степ-тест.

Тест Полягає в підйомі на сходинки певної висоти, в залежності від віку та статі, суворо Певний час - 5 хвилин. Кількість нашагіваній на сходинки - 30 разів на хвилини при ритмі метронома 120 уд. / Хв. Для розрахунку класичного ІГСТ вважається пульс течение дерло 30 сек другий (Р1), третьої (Р2) и четвертої (Р3) хвилин Відновлення.

ІГСТ = Т * 100 / ((Р1 + Р2 + Р3) * 2)

Оцінка фізичної працездатності по ІГСТ: менше 55 - Слабкий; 55-64 нижчих середньої; 65-79 - середня; 80-89 - хороша; более 90 - Відмінна.

Тест складається з чотірьох вправо, что слідують один за одним без Перерва:

- 30 прісідань за 30 секунд;

- Біг з максимальною швідкістю - 30 секунд;

- Біг на місці з частотою 150 кроків / хв. - 3 хвилини;

стрибки зі скакалкою - 1 хв.

Пульс вважається за 30 сек відразу после тесту (Р1), через 2 хвилини (Р2) и через 4 хвилини (Р3) Відновлення.

Індекс Кверга (ІК) = 15000 / (Р1 + Р2 + Р3).

Цей тест может буті використаних як масовий експеримент.

Для більш точного визначення уровня фізічного стану Прийнято оцінюваті его по відношенню до належно величинам МПК (ДМПК), Відповіднім середнім значенням норми для даного віку и статі. Їх можна розрахуваті за такими формулами:

для чоловіків: ДМПК == 52- (0,25 х вік), (1)

для жінок: ДМПК == 44- (0,20Х вік). (2)

Знаючи належно величину МПК для даного індівіда и его Фактично значення, можна візначіті% ДМПК:

% ДМПК == МПК / ДМПК * 100% (3)

визначення фактічної величини МПКпрямим методом й достатньо складно, тому в масовій фізічній культурі широкого Поширення Набуль непрямі методивизначення максімальної аеробного продуктівності Розрахунковим шляхом.

1. Найбільш інформатівнім є тест PWC170- Фізична працездатність при пульсі 170 уд / хв.Випробуваному предлагают две відносно невелікі НАВАНТАЖЕННЯ на велоергометрі або сходінці (по 5 хв кожного, з інтервалом відпочинку 3 хв). В кінці кожного НАВАНТАЖЕННЯ (после Досягнення стійкого стану) підраховується частота серцево СКОРОЧЕННЯ. Розрахунок здійснюється за формулою:

PWC170== N1 + (N2 - N1) * (170-f1 / f2-f1) (4)

-де N1 - Потужність первого НАВАНТАЖЕННЯ; N2мощность іншого НАВАНТАЖЕННЯ (Вт перевести в кгм / хв); f1 - ЧСС в кінці первого НАВАНТАЖЕННЯ; f2 - ЧСС в кінці іншого НАВАНТАЖЕННЯ. При вікорістанні сходинки N1,2 = 1,5 * Р * h * n, Де Р - вага (кг), h - висота сходинки (м), n - частота нашагіваній (раз / хв). Розрахунково величина МПК (л / хв) візначається за формулою В. Л. Карпманадля осіб з невісокім ступенів тренованості:

МПК = 1,7. * PWC170+1240 (5).

МПК = 2,2. * PWC170+1070 (Для спортсменів).

У дітей PWC170візначається в модіфікованому одноразовому 5 хвилин тесті по І. А. Корнієнко (1978):

PWC170= N * (170 - ПП) / (ЧН -ЧП),

де N -Потужність НАВАНТАЖЕННЯ, ПП-ЧСС в спокої (хв), ЧН - ЧСС после НАВАНТАЖЕННЯ (хв).

розрахунок МПК за формулою Добельнатребует виконан одноразової НАВАНТАЖЕННЯ субмаксімальної потужності на велоергометрі або в Степ-тесті: МПК = 1,29 * корінь з N / f-60 * Tде Т - вікової коефіцієнт; f - частота серцево СКОРОЧЕННЯ на 5-й хвіліні роботи; N - Потужність НАВАНТАЖЕННЯ.

2.Кроме того, МПК можна візначіті в тесті Астранда - Рімінг по номограмі. Випробування Виконує течение 5 хв одноразову НАВАНТАЖЕННЯ субмаксімальної потужності на велоергометрі (ЧСС примерно 75 % від максімальної) або в Степ-тесті (сходження на сходинки висота 40 см для чоловіків и 33 см - для жінок в темпі 22,5 нашагіванія в хвилини). Напрікінці НАВАНТАЖЕННЯ візначається величина ЧСС. Розрахунок ведеться по номограмі Астранда - Ріммінг. Знаючи Потужність віконаної роботи и ЧСС, по номограмі можна візначіті передбачуваності рівень МПК.Для обліку віку випробуваного отриманий величину нужно помножіті на поправочний вікової коефіцієнт.

3. При масовому обстеженні осіб, Що займаються оздоровчою фізічною культурою, величину МПК и рівень фізічного стану можна візначіті с помощью 1,5-мильного тесту Куперав природних условиях Тренування. Для виконан цього тесту та патенти пробігті з максимально можливий швідкістю Дистанцію 2400 м (6 Кіл по 400-метровій доріжці стадіону). При зіставленні результатів тесту з данімі, отриманий при візначенні PWC170 на велоергометрі (Б. Г. Мільнер, 1985), Було Виявлено високий рівень кореляційної залежності между ними, что дозволило розрахуваті Лінійне Рівняння регресії:

PWC170 = (33,6-1,3Tk) + - 1,96

де Tk - тест Купера в частко хвилини (например, результат тесту 12 хв 30 с дорівнює 12,5 хв), а PWC170 вимірюється в кгм / хв / кг. Знаючи величину тесту PWC170, за формулою (5) МПК = 1,7. * PWC170 + 1240,можна розрахуваті МПК и візначіті рівень фізічного стану випробуваного.

Фізична працездатність це Інтегральний Показник функціонального стану організму.Оцінка уровня фізічного стану может здійснюватіся як за величиною МПК, а й безпосередно по прямим Показники фізичної працездатності.

До них відносяться тест PWC170 и субмаксімальної тест.ЦІ показатели вімірюються в одиницю потужності віконуваної роботи (кгм / хв або Вт). З ВІКОМ функціональні возможности апарату кровообігу зніжуються, тому Потужність роботи візначається:

для людей 40 років - при ЧСС 150 уд / хв PWC170,

50 років - 140 уд / хв,

60 років - 130 уд / хв.

У Середньому нормальними абсолютнимиПоказники тесту PWC170 вважається Потужність НАВАНТАЖЕННЯ:

у молодих чоловіків тисячу кгм / хв,

у жінок - 700 кгм / хв.

Більш інформатівні абсолютні, а відносні зчення тесту - Потужність роботи на 1 кг масі тела:

для молодих чоловіків середня норма - дорівнює 15,5 кгм / хв / кг,

для жінок - 10,5 кгм / хв / кг.

навантажувальні проби «-- попередня | наступна --» Комплексні тести ОЦІНКИ здоров'я і працездатності.
загрузка...
© om.net.ua