загрузка...
загрузка...
На головну

Проектування прямих приватного положення

Дивіться також:
 1. Агарков М. М. Цінність приватного права // Правознавство. 1992. N 1, N 2
 2. Взаємне положення двох прямих
 3. Взаємне положення прямих
 4. Взаємне положення прямих і площин
 5. Взаємне розташування двох прямих у просторі. Кут між двома прямими в просторі. Відстань між двома срещівающіміся прямими.
 6. Можливі поєднання приватного і державного виробництва з приватними і державними поставками
 7. Державна підтримка прямих інвестицій
 8. Завдання вивчення римського приватного права в радянських юридичних вузах.
 9. Дослідження взаємного розташування прямих
 10. Метод змінних витрат. (Метод прямих витрат).
 11. Метричні задачі про прямих і площинах в просторі.

Крім розглянутого загального випадку, існують окремі випадки розташування прямої по відношенню до площин проектування.

Прямі приватного положення мають дуже важливе значення. Необхідно засвоїти положення проекцій цих прямих на епюрі і вміти безпомилково визначати положення таких прямих в просторі.

Прямі рівня.


 Пряма, паралельна будь-якої з площин проекцій, називається прямою рівня.

рис.16


 Пряма, паралельна горизонтальній площині проекцій (точки A и В віддалені від горизонтальної площини проекцій на однакову відстань, т. е. ZA = ZB) називається прямий горизонтального рівня або горизонталлю

Мал. 17

(Рис 16). Пряма, паралельна фронтальній площині (YA = YB) - фронталь (Рис. 17). Пряма, паралельна профільної площини (XA = XB ) - профільна пряма.

На комплексних кресленнях даних прямих рівня, видно кути нахилу прямих до площин проекцій.

a - кут нахилу прямої до горизонтальної площини,

b - Кут нахилу прямої до фронтальної площини.

Якщо пряма паралельна площині, то на цю площину вона проектується без спотворення, т. Е своїй натуральній величиною. Горизонтальна проекція горизонталі дорівнює довжині самої горизонталі, її фронтальна проекція паралельна осі ОХ. Довжина фронтальної проекції фронталі дорівнює довжині самої фронталі, її горизонтальна проекція паралельна осі ОХ. Профільна проекція профільної прямої дорівнює самій прямій, горизонтальна і фронтальна її проекції перпендикулярні осі ОХ.

Прямі перпендикулярні площинах проекцій

рис.18

Такі прямі називаються проектується прямими (рис. 23). АВ - Горизонтально-проектує пряма. На горизонтальну площину проекцій така пряма проектується в точку, на фронтальну - в саму себе перпендикулярно осі ОХ. CD - Фронтально-проектує пряма, На фронтальну площину проекцій вона проектується в точку, на горизонтальну в саму себе перпендикулярно осі ОХ (Рис. 18).

Проектування відрізка прямої лінії «-- попередня | наступна --» Взаємне положення прямих
загрузка...
© om.net.ua