загрузка...
загрузка...
На головну

Команда DIMORDINATE (Ординатний)

Дивіться також:
  1. Команда LENGTHEN (Подовжити)
  2. Команда ROTATE (Повернути)
  3. Команда SELECT
  4. Команда Автофильтр выполняет отбор записей по критериям одного поля.
  5. Команда ДАННЫЕ ФОРМА
  6. Команда объединения файлов
  7. Команда «Буйного» перебирается на крейсер

Команда DIMCONTINUE (Продовжити)

Команда DIMBASELINE (DBA) (Базовий)

Команда DIMALIGNED (DAL) (Паралельний)

Способи введення команди:

 Набрати з клавіатури команду: DIMALIGNED.

 Виклик з меню: Размеры►Выровненный (Dimension►Aligned).

 Кнопка на панелі Размеры .

Даною командою будується розмірна лінія, кут нахилу якої збігається з кутом нахилу вибраного об'єкта. Розмір наноситься аналогічно лінійному.

Способи введення команди:

 Набрати з клавіатури команду: DIMBASELINE.

 Виклик з меню: Размеры►Базисный (Dimension►Baseline).

 Кнопка на панелі Размеры .

Низка розмірів (лінійних, кутових, ординатних) наноситься від загальної базової лінії. За базову приймається перша виносна лінія розміру, проставленого попередньою командою, або можна вибрати іншу базову лінію. Запит, щодо положення розмірної лінії не видається, оскільки базовий інтервал визначається розмірним стилем. Виконується команда в тому випадку, коли на креслення нанесений хоча б один розмір, будь-якою з команд

DIMLINEAR, DIMORDINATEабо

DIMANGULAR. Система підтримує

такий діалог:

Command: _dimbaseline Команда Базовий. Specify a second extension line origin or

[Undo/Select] <Select>:

Вказати __________другу початкову точку виносної лінії або натиснути

Enter, щоб вибрати базову лінію. Select base dimension: Вибрати базову лінію.

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

Вказати другу початкову точку виносної лінії. Dimension text = 172.47 Виводиться розмірний текст.

Способи введення команди:

 Набрати з клавіатури команду: DIMCONTINUE.

 Виклик з меню: Размеры►Продолжить (Dimension►Continue).

 Кнопка на панелі Размеры.

Команда створює розмірний ланцюжок (рис. 48), в якому друга виносна лінія попереднього розміру є початковою для розміру, що проставляється. Розмірні лінії належать одній прямій і запити щодо їх положення не видаються. Робота команди аналогічна роботі попередньої команди DIMBASELINE.

Способи введення команди:

 Набрати з клавіатури команду: DIMORDINATE.

 Виклик з меню: Размеры►Ординатный (Dimension►Ordinate).

 Кнопка на панелі Размеры .

Ординатні розміри вказують координати X або Y точок відносно базової точки (рис. 49). Базовою точкою, як правило, є лівий нижній кут деталі. Центр системи координат перед простановкою ординатних розмірів можна перемістити у базову точку командою UCSз опцією New. Ординатний розмір задає відстань точки до базової точки відповідно вздовж осі Х або вздовж осі Y і складається з виносної лінії і значення відстані. Вздовж якої осі проставити значення відстані, система визначає автоматично.

Для нанесення ординатного розміру ввести одним із способів команду, а

далі підтримуйте діалог:

Command: _dimordinate Команда Ордината. Specify feature location: Вибрати точку об'єкта. Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]:

Вказати точку виносної лінії або вибрати опцію. Dimension text = 23.0000 Виводиться значення відстані вздовж відповідної осі.

9.3. Нанесення радіальних розмірів

Розмір дуги або кола визначається значенням радіуса або діаметра. Для цих об'єктів існує також можливість нанесення маркерів центра і центрових ліній.

Команда DIMDIAMETER (Діаметр)

Способи введення команди:

 Набрати з клавіатури команду: DIMDIAMETER.

 Виклик з меню: Размеры►Диаметр (Dimension►Diameter).

 Кнопка на панелі Размеры .

Для нанесення діаметра ввести команду одним із способів. На запит: Select arc or circle: показати перехрестям будь-яку точку об'єкта. AutoCad дозволяє створити розмірну лінію довільної довжини і розмістити її під будьяким кутом. Користуючись опціями команди, можна редагувати розмірний текст, а також змінити кут його нахилу. Перед значенням діаметра AutoCad автоматично вставляє символ  (рис. 55). Розмірна лінія для даного розміру не повинна бути вертикальною або горизонтальною.

Команда DIMRADIUS (Радіус)

Способи введення команди:

 Набрати з клавіатури команду: DIMRADIUS.

 Виклик з меню: Размеры►Радиус (Dimension► Radius Dimension).

 Кнопка на панелі Размеры .

Нанесення радіуса здійснюється аналогічно нанесенню діаметра. Передзначенням радіуса AutoCad автоматично вставляє символ R (рис. 55).

9.4. Нанесення кутових розмірів

Кутові розміри можна визначити для дуги, двох відрізків, трьох точок, що не належать прямій. Виводяться кутові розміри з позначенням одиниці вимірювання  (градус). Розмірною лінією кутового розміру є дуга, з центром увершині кута, виносні лінії формуються автоматично. Кутові розміри можна наносити від загальної бази, а також створювати розмірний ланцюг.

Режим MIRROR (Дзеркало) «-- попередня | наступна --» Введение.
загрузка...
© om.net.ua