загрузка...
загрузка...
На головну

Режим MIRROR (Дзеркало)

Дивіться також:
 1. I. Кризис режима весной 1934 г.
 2. I. Свержение шахского режима в 1978-1979 гг.
 3. I. Формирование режима апартеида
 4. II. Расчет теплового режима помещения
 5. III. Стабилизация исламского режима в 1980-е гг.
 6. III. Укрепление шахского режима к началу 1960-х гг.
 7. III. Формирование тоталитарного режима
 8. Аварийный режим
 9. Активное состояние мышц. Механика мышечного сокращения. Режимы одиночного сокращения и тетанус
 10. Алжирские смуты XVII в. Становление режима деев
 11. Антидемократические политические режимы.
 12. Безжалостно разрушая вековой уклад Русского народа, большевистский режим стремится навязать ему космополитические, утопические формы жизни.

Режим ROTATE (Повернути)

Система видає запит:

** ROTATE **

Specify rotation angle or [Base

point/Copy/Undo/Reference/eXit]: Задати кут повороту.

Система видає запит: ** MIRROR (multiple) ** Specify second point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: *Cancel* Задати другу точку.

Команда ARRAY(Масив) Способи введення команди:

 Набрати з клавіатури команду ARRAY.

 Виклик з меню: Изменения►Массив (MODIFY►ARRAY).

 Кнопка на панелі Изменения .

Масив будується із одного або декількох об'єктів і може бути прямокутним або круговим. Для прямокутного масиву характерним є розташування об'єктів рядками і стовпчиками, кількість яких задається, а також вибирається відстань між елементами рядків і елементами стовпчиків. Можна також задати кут повороту прямокутного масиву. Необхідні параметри вибираються у діалоговому вікні Массив (Array).

Значення відстані між елементами стовпчиків і рядків можна ввести з клавіатури (поля Офсет строк, Офсет столбца) або показати мишкою дві точки, натиснувши кнопку . При від'ємному значенні дистанції зміщення об'єктів відбувається у напрямку -X, -Y. Після введення всіх необхідних параметрів натиснути кнопку Выбрать объект, щоб повернутись у вікнокреслення і вибрати об'єкт або об'єкти, які візьмуть участь у формуванні масиву. Далі натиснути клавішу Enter і у діалоговому вікні Массивкнопку ОК.

Масив буде сформовано. У круговому масиві елементи розміщуються по колу. При формуванні масиву необхідно вказати його центр, кут між елементами масиву, кут заповнення, а також чи залишається орієнтація об'єктів незмінною. Масив за умовчанням будується у напрямку проти годинникової стрілки. Змінити напрямок можна, увівши від'ємне значення кута.

Команда PEDIT (Редагування поліліній) Способи введення команди:

 Набрати з клавіатури команду PEDIT (PE).

 Виклик з меню: Изменения►Объект►Правка полилинии (MODIFY►OBJECT►POLYLINE)

 Кнопка на панелі Modify .

Командою можна редагувати одну або відразу декілька поліліній. Післявведення команди система запропонує вибрати полілінію: Select polyline or [Multiple]:. Якщо ж вибрати параметр Multiple, то можна редагувати декілька поліліній. Далі пропонується вибрати опцію: Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:

Опції команди мають такий зміст:

CloseЗамикання відкритої полілінії. Додається сегмент, який сполучає початкову і кінцеву точки. OpenРозмикає __________замкнену полілінію, вилучається сегмент, утворений опцією Close. JoinПриєднання до полілінії лінійних та дугових сегментів або інших поліліній. Кінцеві точки об'єктів повинні збігатися. Система запропонує вказати об'єкти додатковими запитами: Select objects: WidthЗміна ширини всіх сегментів полілінії. Нова ширина вказується після запиту системи Specify new width for all segments: Edit vertexДоступ до списку параметрів, що використовуються для редагування вершин полілінії. FitЗгладити. Перетворює всі лінійні сегменти полілінії в дуги. SplineПеретворює полілінію в сплайн. DecurveВідміняє згладжування опцією Fit. Повертає полілінію до попереднього стану.

Ltype genКерування способом генерації типу ліній у вершинах. Якщо стан опції

вибрати Off, то штрихи розривних ліній будуть сходитись у вершинах, при

значенні On у вершині може бути прогалина.

UndoВідміняє дію останньої операції команди Pedit.

Лекція 9 Тема: Нанесення розмірів. Лінійні, радіальні, кутові розміри.

9.1. Нанесення розмірів

Креслення деталі неприйнятне без нанесених на нього розмірів. Розміри повинні повністю визначати величину виробу. Їх повинна бути достатня кількість, але зайвих розмірів наносити також непотрібно. Розміри на кресленні можуть бути лінійні, кутові, радіальні. Лінійні розміри визначають довжину, ширину, висоту виробу і вказуються у міліметрах без позначення одиниці вимірювання. Кутові розміри вимірюються у градусах, хвилинах, секундах із позначенням одиниці вимірювання. Радіальні розміри вказують довжину радіусів або діаметрів дуг та кіл.

Розмір складається з :

 Виносних лінії, проведених перпендикулярно відрізку, який вимірюється. Виносні лінії кутових розмірів проводять радіально, а при нанесенні розміру дуги - перпендикулярно її хорді або радіально.

 Розмірних ліній, проведених паралельно відрізку, розмір якого визначається на відстані не менше 10 мм від контуру деталі. Кінці розмірних ліній обмежуються стрілками, насічками або точками. Виносні лінії виходять за розмірні на 1 - 5 мм. При нанесенні декількох паралельних розмірних ліній ближче до контура наноситься менший розмір. Розмірними лініями кутових розмірів є дуги з центром у вершині кута або дуги.

 Розмірних чисел, що вказують величину виробу. Залежно від виробу і орієнтації виносних ліній розміри можуть бути горизонтальними, вертикальними, паралельними, повернутими, ординатними. Можна проставляти розміри від загальної бази і утворювати розмірні ланцюжки. Нанесення розмірів можна виконати одним із двох методів. Перший полягає у тому, що після введення команди курсором мишки вказується об'єкт, розмір якого вимірюється і задається положення розмірної лінії. При використанні другого методу курсором мишки вказуються початкові точки виносних ліній і положення розмірної лінії. В останньому випадку рекомендується включити режим об'єктної прив'язки. Варіанти нанесення розмірів або їх редагування містяться у команді меню Размеры, а також у виглядікнопок на панелі Размеры. AutoCAD створює асоціативні розміри. Асоціативність полягає у тому, що при зміні об'єктів командами редагування елементи розмірів автоматично оновлюються. Вигляд розміру на кресленні залежить від вибраного стилю. За умовчанням пропонується стиль ISO-25, призначений для машинобудівельного креслення. AutoCAD надає можливість вносити зміни у горизонтальний вертикальний паралельний розмірний ланцюг базовий кутовий радіальний існуючі стилі, а також створювати власні стилі. Від вибраного розмірного стилю залежить відображення виносних ліній, розмір і положення тексту, довжина і тип стрілок, базовий інтервал між розмірними лініями і т. ін. Керують процесом нанесення розмірів розмірні змінні, значення яких можна змінити відповідними командами або у діалоговому вікні Менеджер стиля измерений. Внесення змін у існуючий стиль відбувається у діалоговому вікні Modyfy Dimension Style. На відповідних вкладках даного вікна можна змінити значення розмірних змінних. Викликається вікно натисненням кнопки Изменитьу вікні Менеджер стиля измерений.

Для створення нового стилю натиснути кнопку Новыйу вікні Менеджер стиля измерений, у полі Имя нового стиляввести ім'я стилю і натиснути кнопку Продолжить. Після чого на вкладках вікна Modyfy Dimension Styleзадати характеристики розмірів.

На вкладці Линии

(Lines and Arrows) задається колір, товщина та інші характеристики розмірних та виносних ліній. Вибирається тип та розмір стрілок. На цій же вкладці вибирається відображати або не відображати маркери у центрі кола, а також їх розмір.

На вкладці Текст(Text) вибираються параметри розмірного тексту:

колір, стиль, вирівнювання.

На вкладці Размещение(Fit) здійснюється управління взаємним розміщенням розмірних, виносних ліній та тексту, а також масштабом розмірів.

На вкладках Осн. Единицы(Primary Units) та Альт. Единицы(Alfernate Units) визначається формат одиниць вимірювання, задається точність.

На вкладці Точность(Tolerance) визначається формат та точність допусків.

9.2. Нанесення лінійних розмірів

Лінійні розміри можуть бути горизонтальними, вертикальними, ординатними, утворювати розмірні ланцюги або можуть бути нанесені від загальної бази.

Команда DIMLINEAR (DLI) (Лінійний)

Способи введення команди:

 Набрати з клавіатури команду: DIMLINEAR.

Виклик з меню: Размеры►Линейный (Dimension►Linear).

 Кнопка на панелі Размеры.

Ввести команду одним із перерахованих способів. Система видасть запит: Specify first extension line origin or <select object> Щоб виміряти розмір першим методом:

1) Натисніть Enter.

2) На запит Select object to dimension: графічним курсором показати об'єкт і точку, через яку пройде розмірна лінія.

Щоб виміряти розмір другим методом:

1) включити режим об'єктної прив'язки;

2) графічним курсором показати першу початкову точку виносної лінії; 3) на запит Specify second extension line origin - показати другу початкову точку виносної лінії;

4) задати положення розмірної лінії на запит Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated] або ввести одну із запропонованих системою опцій:

Mtext. Відкриється вікно багаторядкового текстового редактора Multiline Text Editor, в якому можна внести зміни в розмірний текст. Кутові дужки <> позначають розмірне число, визначене системою.

Text. Дозволяє внести зміни в розмірний текст, скориставшись редактором однострічкового тексту. При внесенні змін можна набирати визначені послідовності символів, щоб вставити перед розмірним числом знак діаметра (%%с), вставити в текст знак градуса (%%d) тощо.

Angle. Можна змінити кут нахилу розмірного числа або розмірного

тексту. Після вибору даної опції система видасть запит на значення кута:

Specify angle of dimension text:

Horizontal. Використовується для нанесення горизонтального розміру.

Система видасть запит щодо положення розмірної лінії: Specify dimension

line location or [Mtext/Text/Angle]:

Vertical. Використовується для нанесення вертикального розміру. Система видасть запит щодо положення розмірної лінії: Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

Rotated(Повернутий). Використовується, якщо необхідно задати кут нахилу розмірної лінії (рис. 44).

Система видасть запит на значення кута: Specify angle of dimension line <0>: і запит щодо положення розмірної лінії: Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

Діалог при нанесенні повернутого розміру:

Command: _dimlinear Команда Лінійний Specify first extension line origin or <select object>:

Вказати першу точку виносної лінії Specify second extension line origin: Вказати другу точку виносної лінії Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: r Вказати положення розмірної лінії або вибрати опцію. Вибрати опцію Rotated Specify angle of dimension line <0>: 121 Ввести значення кута нахилу розмірної лінії

Specify dimension line location or Вказати положення розмірної лінії При нанесенні розмірів AutoCAD будує виносні лінії перпендикулярно розмірній. Однак у випадку, якщо виносні лінії погіршують легкопрочитність інших елементів креслення, кут їх нахилу можна змінити вже після створення розміру.

Для зміни нахилу виносних ліній:

1. Побудувати лінійний розмір.

2. Із меню Размерывибрати Косой.

3. Вибрати розмір або розміри. Натиснути ENTER.

4. Ввести значення кута нахилу або вказати дві точки.

Команда LENGTHEN (Подовжити) «-- попередня | наступна --» Команда DIMORDINATE (Ординатний)
загрузка...
© om.net.ua