загрузка...
загрузка...
На головну

Команда LENGTHEN (Подовжити)

Дивіться також:
  1. Команда DIMORDINATE (Ординатний)
  2. Команда ROTATE (Повернути)
  3. Команда SELECT
  4. Команда Автофильтр выполняет отбор записей по критериям одного поля.
  5. Команда ДАННЫЕ ФОРМА
  6. Команда объединения файлов
  7. Команда «Буйного» перебирается на крейсер

Способи введення команди:

 Набрати з клавіатури команду LENGTHEN:.

 Виклик з меню: Изменения►Удлинять (MODIFY►LENGTHEN).

 Кнопка на панелі Изменения .

Команда служить для зміни довжини відрізка або дуги. Щоб змінити довжину відрізка, потрібно ввести значення приросту додатне значення у випадку збільшення довжини і від'ємне значення при зменшенні довжини. Щоб змінити розмір дуги, вказується значення приросту внутрішнього кута, додатне, у випадку збільшення розміру і від'ємне при зменшенні розміру.

Опції команди:

DElta- значення величини приросту довжини.

Percent- значення збільшення або зменшення довжини відрізка або дуги задається у процентному відношенні поточного значення до нового. Якщо задається величина, що перевищує 100 %, відбувається збільшення довжини. Якщо задана величина менше 100 %, відбувається зменшення довжини.

Total- дозволяє вказати нову повну довжину об'єкта. Для дуги можна вказати нове значення внутрішнього кута.

DYnamic-довжина змінюється динамічно за допомогою мишки.

Команда OFFSET (Подібність)

Способи введення команди:

 Набрати з клавіатури команду OFFSET:.

 Виклик з меню: Изменения►Подобие (Сдвиг) (MODIFY►OFFSET).

 Кнопка на панелі Изменения .

Команда призначена для будування примітивів подібних до існуючих на кресленні. Подібний об'єкт буде побудовано на заданій відстані і у заданій позиції відносно існуючого (режим offset distance). Можна також побудувати подібний об'єкт, що проходить через задану точку (вибрати опцію Through). Для лінії будується паралельна їй лінія. Подібним до кола є концентричне коло.

Подібною до дуги є концентрична дуга з тим же внутрішнім кутом. Для полілінії будується подібна полілінія.

Діалог із системою:

Command: _offset Команда Подібність. Specify offset distance or [Through] <Through>: 15

Задати відстань. Select object to offset or <exit>: Вибрати об'єкт, для якого будується подібний. Specify point on side to offset: Показати, з якої сторони від об'єкта будувати йому подібний.

Select object to offset or <exit>:

*Cancel*

Вибрати наступний об'єкт, для якого будується подібний з тим же значенням відстані або натиснути клавішу ENTER для виходу з режиму.

Щоб вибрати точку, через яку буде проходити подібний об'єкт, підтримуйте діалог:

Command: _offset Команда Подібність Specify offset distance or [Through] <Through>: T Вибрати режим Through Select object to offset or <exit>: Показати точку на об'єкті, для якого будується Подібний

Specify through point: Задати точку, через яку буде проходити подібний об'єкт

Команда FILLET (Спряження) Способи введення команди:

 Набрати з клавіатури команду FILLET:.

 Виклик з меню: Изменения►Сопряжение (MODIFY►FILLET).

 Кнопка на панелі Изменения .

Команда призначена для виконання спряження двох графічних примітивів, а саме: дуг, відрізків, поліліній, дугою заданого радіуса; дозволяє заокруглити кути, а також може бути використана замість команд TRIM (Обрізати) і EXTEND (Подовжити) при нульовому значенні радіуса. При спряженні двох паралельних відрізків радіус визначається автоматично як половина відстані між відрізками.

Опції команди:

Polyline- вибір даної опції служить вказівкою виконати заокруглення по

всіх вершинах полілінії дугою заданого радіуса. Значення радіуса потрібно

задати заздалегідь. Система видає запит - Select 2D polyline: у відповідь на який необхідно вибрати полілінію.

Radius- задається значення радіуса заокруглення у відповідь на запит системи - Specify fillet radius <0.0000>: 20.

Trim- дозволяється (Trim за умовчанням) або забороняється (No trim) підрізати відрізки при заокругленні.

mUltiple- багатократне виконання спряження у ході роботи з однією командою FILLET.

Приклад діалогу із системою:

Command: _fillet Current settings: Mode = NOTRIM,

Radius = 0.0000 Команда спряження.

Виведення значень параметрів, заданих за умовчанням.

Select first object or

[Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: R Вибір параметра Radius.

Specify fillet radius <0.0000>: 70 Задати значення радіуса. Select first object or

[Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: P Вибір параметра Polyline для заокруглення всіх кутів полілінії.

Select 2D polyline: Вибрати полілінію.

Команда CHAMFER(Фаска)

Способи введення команди:

 Набрати з клавіатури команду: CHAMFER.

 Виклик з меню: Изменения►Фаска (MODIFY►CHAMFER).

 Кнопка на панелі Изменения . Фаска - це зрізаний кут. Побудувати

фаску можна двома методами:

1. Задати розмір фаски - значення дистанції від вершини кута по кожній із сторін.

Система видасть діалог:

Command: _chamfer (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000

Команда Фаска і значення параметрів за умовчанням. Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]: d Вибрати опцію Distance.

Specify first chamfer distance <0.0000>: 30 Задати перше значення дистанції. Specify second chamfer distance <30.0000>: 30 Задати друге значення дистанції. Заокруглення кутів полілінії

Спряження паралельних ліній Команда FILLET з нульовим значенням радіуса використана для обрізання відрізків Команда FILLET з нульовим значенням радіуса використана для подовження відрізків

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:

Вибрати першу сторону. Select second line: Вибрати другу сторону.

2. Задати значення розміру фаски по першій стороні і значення кута в градусах відносно першого вибраного відрізка. Для даного методу діалог системи буде таким:

Command: _chamfer

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000

Команда Фаска і значення параметрів за умовчанням.

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]: a Вибрати опцію Angle (Кут).

Specify chamfer length on the first line <0.0000>: 40 Задати значення дистанції.

Specify chamfer angle from the first line <0>: 75 Задати значення кута. Select first line or

[Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:

Вибрати першу сторону.

Select second line: Вибрати другу сторону.

Опції команди:

Polylineвикористовується, щоб побудувати фаску відразу у всіх вершинах полілінії.

Distanceзадається розмір фаски по кожній із сторін.

Angleзадається розмір фаски по першій стороні і значення кута відносно першого відрізка.

Trim- в режимі Trim (задається за умовчанням) лінії обрізаються. При нульовому значенні дистанції можна задати обрізку ліній, що перетинаються. No Trim- фаска створюється без обрізки. При нульовому значенні дистанції лінії, які не мають спільних точок, подовжуються до точки перетину. Methodз'ясування, який метод активний Distanceабо Angle. mUltipleбагатократне будування фаски у ході роботи з однією командою CHAMFER.

Об'єкти до виконання команди

CHAMFER

Фаска побудована у вершинах полілінії Обрізка ліній в режимі TRIM Подовження ліній в режимі TRIM

Редагування об'єктів засобами GRIPS

Редагування об'єктів можна здійснити без явного введення команд редагування. Для цього використовують ручки, які з'являються у характерних точках вибраних об'єктів. Дозволити або заборонити використання ручок (за умовчанням використання ручок дозволяється) можна, змінюючи значення системної змінної GRIPS. Якщо значення GRIPS дорівнює 1 ручки включені, якщо 0, відключені. Для зміни значення ввести ім'язмінної GRIPS у командному рядку і задати нове значення у відповідь на запит системи: Command: Grips Enter new value for GRIPS <1>: 0.

Інший спосіб включити або відключити ручки - скористатись діалоговим вікном Опции, яке викликається командою меню Сервис►Опции (Tools►Options), і на вкладці Выделение(Selection) поставити або зняти прапорець у полі Показывать метки. Ручки вибраного об'єкта підсвічуються синім кольором. При позиціонуванні перехрестя на ручці воно прилипає до центра ручки, а її колір змінюється на зелений. Здійснити вибір можна, клацнувши на ручці мишею. Вибрана ручка має червоний колір. Вибрати декілька ручок можна при затисненій клавіші SHIFT. Вибрана ручка розглядається системою як базова точка при виконанні команди редагування. Даний спосіб дозволяє виконувати переміщення, копіювання, розтягування, поворот і низку інших команд редагування. Після вибору ручки відразу активізується команда STRETCH - розтягування. Перехід до іншої команди можна здійснювати шляхом перебору команд. Для цього натискується клавіша ENTER або проуск. Вибрати режим редагування можна також із контекстного меню активної ручки.

Режим STRETCH (Розтягти)Система видає запит:

** STRETCH **

Specify stretch point or [Base point/Copy/ Undo/ eXit]: Задати точку.

Потрібно задати координати точки будь-яким відомим способом або

вибрати одну із опцій:

Base point Вибирається, якщо задається базова точка, яка не збігається з вибраною ручкою

Copy Вибір режиму копіювання. Включається режим створення необхідного числа копій із збереженням вихідного об'єкта. Undo Відміняється остання операція eXit Відміняється режим редагування GRIPS Режим MOVE (Перемістити)

Система видає запит:

** MOVE **

Specify move point or [Base point/Copy/Undo/

eXit]:

Задати точку.

Потрібно задати координати точки будь-яким відомим способом або вибрати одну із опцій, описаних для режиму STRETCH:

Команда ROTATE (Повернути) «-- попередня | наступна --» Режим MIRROR (Дзеркало)
загрузка...
© om.net.ua