загрузка...
загрузка...
На головну

Команда ROTATE (Повернути)

Дивіться також:
  1. Команда DIMORDINATE (Ординатний)
  2. Команда LENGTHEN (Подовжити)
  3. Команда SELECT
  4. Команда Автофильтр выполняет отбор записей по критериям одного поля.
  5. Команда ДАННЫЕ ФОРМА
  6. Команда объединения файлов
  7. Команда «Буйного» перебирается на крейсер

Команда EXTEND (Подовжити)

Способи введення команди:

 Набрати з клавіатури команду EXTEND:.

 Кнопка на панелі Изменения .

Командою подовжуються графічні примітиви (лінія, дуга, полілінія, промінь, сплайн) до точок перетину з іншими об'єктами, які будуть граничними кромками. За своєю дією вона протилежна команді TRIM. Після введення команди видаються запити на вибір граничних кромок. Припинити вибір можна натисненням клавіші Enter. Далі система видає запит на вибір об'єктів, які необхідно подовжити. Завершення вибору здійснюється натисненням клавіші Enter. Вказуючи об'єкти, потрібно показувати край, який ближче до граничної кромки, інакше команда не буде виконуватись.

Підказки системи матимуть вигляд:

Command: _extend

Current settings: Projection=UCS, Edge=None

Select boundary edges ...

Команда Подовжити

Select objects: 1 found Показати граничну кромку

Select objects: Натиснути ENTER

Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]:

Вибрати об'єкти, які подовжуються

Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]:

Натиснути ENTER

Команда MOVE (Переміщення)

Способи введення команди:

 Набрати з клавіатури команду MOVE.

 Виклик з меню: Изменения►Переместить (MODIFY►MOVE).

 Кнопка на панелі Изменения .

Для переміщення потрібно на вибраному об'єкті вказати базову точку і задати координати нового положення базової точки після переміщення об'єкта.

Координати задаються будь-яким із способів.

При використанні команди підтримуйте діалог:

Command: move Команда Перемістити

Select objects: 1 found Виберіть об'єкт.

Select objects: Натисніть Enter.

Specify base point or displacement: Вказати базову точку.

Specify second point of displacement or <use first

point as displacement>:

Задати координати для нового положення базової точки.

Команда COPY (Копіювати) Способи введення команди:

 Набрати з клавіатури команду: COPY.

 Виклик з меню: Изменеия►Копировать выбор (MODIFY►COPY).

 Кнопка на панелі Изменения .

Копіювання об'єктів здійснюється аналогічно їх переміщенню. Різниця полягає у тому, що утворюється копія об'єкта у заданій позиції із збереженням оригіналу.

Вибір граничної кромки Подовження дуги та відрізка

Способи введення команди:

 Набрати з клавіатури команду: ROTATE.

 Виклик з меню: Изменеия►Вращать (MODIFY►ROTATE).

 Кнопка на панелі Изменения .

Команда здійснює поворот об'єкта на заданий кут відносно базової точки (центра повороту). Додатним вважається значення кута при повороті у напрямку проти годинникової стрілки. Базову точку можна вибрати при включеному режимі об'єктної прив'язки. Діалог із системою:

Command: rotate Команда Повернути.

Current positive angle in UCS:

ANGDIR=counterclockwise

ANGBASE=0

Система виводить поточні установки для значення кута: ANGDIR=проти годинникової стрілки.

Select objects: 1 found Вибрати об'єкт.

Select objects: Натисніть Enter.

Specify base point: Вказати базову точку - центр повороту..

Specify rotation angle or [Reference]: 30 Задати значення кута в градусах. Параметр Reference- (опорний кут) дозволяє задати вектор і кут повороту даного вектора. Положення вектора після повороту задає нове положення об'єкта. При виборі параметра підтримуйте діалог:

Command: Rotate Команда Повернути.

Current positive angle in UCS:

ANGDIR=counterclockwise

Система виводить поточні установки для значення кута: ANGDIR=проти годинникової 1 2

ANGBASE=0 стрілки.

Select objects: 1 found Вибрати об'єкт.

Select objects: Натисніть Enter.

Specify base point: Вказати базову точку - центр повороту.

Specify rotation angle or [Reference]: R Вибір параметра reference.

Specify the reference angle <0>: Вказати першу точку вектора (точка 1).

Specify second point: Вказати другу точку вектора (точка 2).

Specify the new angle: 50 Ввести значення кута.

Штрихування (Bhatch) «-- попередня | наступна --» Команда LENGTHEN (Подовжити)
загрузка...
© om.net.ua