загрузка...
загрузка...
На головну

Июля 1996 року

Основні положення Закону стосуються захисту населення, навколишнього середовища і об'єктів господарювання; прав і обов'язків населення, а також питань попередження і ліквідації НС природного і техногенного характеру. Визначено основні терміни і поняття, що застосовуються в даній сфері:

надзвичайна ситуація - обстановка на певній території, що виникла в результаті аварії, лиха або катастрофи, які спричинили або можуть спричинити загибель людей, шкоду їх здоров'ю, навколишньому середовищу та об'єктам господарювання, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності населення.

аварія - порушення технологічного процесу, пошкодження механізмів, обладнання та споруд;

стихійне лихо - лихо, внаслідок якого виникла надзвичайна ситуація;

катастрофа - руйнівне явище, що спричинило надзвичайну ситуацію регіонального або глобального масштабу.

Закон визначає повноваження державних органів, органі місцевого самоврядування, законодавчо затверджує основні заходи по максимальному зниженню ризику втрат і збитків проведення, в разі НС, рятувальних та інших невідкладних робіт.

Закон Республіки Казахстан "Про аварійно-рятувальні служби і статусі рятувальників"

27 березня 1997 рік

Почастішання НС мирного часу привели до необхідності створення спеціальної служби, що відрізняється високі, професіоналізмом і спеціальними знаннями при ліквідацій наслідків НС.

Цей Закон регулює суспільні відносини тощо організації і діяльності аварійно-рятувальних служб формувань, створених для ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

Законом визначено правові гарантії діяльності рятувальників їх статус, права та обов'язки, а також режим роботи (служби) відпочинку, оплата праці.

Основні поняття:

аварійно-рятувальна служба - сукупність органі управління, сил і засобів, призначених для вирішення завдань, попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, функціонали: об'єднаних в єдину систему, основу якої складають аварійно-рятувальні формування, структурно включають в себе рятівника) виконавців, які виконують аварійно рятувальні та невідкладні роботи, рятувальників-керівників цих робіт - молодшого, середнього вищого складу і допоміжні служби технічного забезпечений! цих робіт;

рятувальні роботи-дії в зоні надзвичайних ситуацій - порятунку людей, матеріальних і культурних цінностей, захисту навколишнього середовища, її локалізації та придушення або доведення до мінімально можливого рівня впливу характерних для неї небезпечних факторів;

рятувальник - громадянин, який пройшов спеціальну підготовку і атестацію (переатестацію) на проведення рятувальних та інших «невідкладних робіт;

статус рятувальників - сукупність прав та обов'язків рятувальників, встановлених законодавством Республіки Казахстан.

Законодавством запроваджено докладний регламент з надзвичайних: ситуацій, включаючи порядок фінансування, створення і використання резервів, засобів зв'язку і транспорту, екстреної медичної допомоги, аварійно-рятувальних служб, навчання, планування і здійснення захисних заходів.

У нашій країні виконання заходів щодо захисту населення і територій в мирний час покладено на Єдину державну систему попередження і ліквідації НС.

Об'єднує органи управління, сили і засоби органів влади всіх рівнів та організацій, до повноважень яких належить вирішення питань у сфері захисту населення і територій від НС

РК створюються:

- Координаційні органи;

- Постійно діючі органи управління;

- Органи повсякденного управління;

- Сили і засоби;

- Резерви фінансових і матеріальних ресурсів, системи зв'язку, оповіщення та інформаційного забезпечення.

На об'єктовому рівні:

- Координаційним органом є - комісія з попередження і ліквідації НС і забезпечення пожежної безпеки (КЧС і ПБ).

- Постійно діючим органом управління - структурний підрозділ або працівник організації, спеціально призначений вирішувати завдання у сфері захисту населення і територій від НС.

- Органом повсякденного управління - чергово-диспетчерська служба.

До складу сил і засобів входять сили і засоби постійної готовності, призначені для оперативного реагування на НС та проведення робіт по їх ліквідації.

Квітня 1998 року «-- попередня | наступна --» НЕБЕЗПЕКИ СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ
загрузка...
© om.net.ua