загрузка...
загрузка...
На головну

Нагляд і контроль у сфері цивільного захисту

Дивіться також:
 1. ADEM CAM. Адаптація та контроль керуючих програм
 2. I. Відновлення громадянської війни в Китаї
 3. II. Методика написання та оформлення контрольної роботи
 4. II. Причини Громадянської війни. Періодизація війни.
 5. III. Основні військові події громадянської війни.
 6. IV. Підсумки Громадянської війни. Причини перемоги більшовиків.
 7. IV. Срезовая контрольна робота
 8. VIII. Контрольні ЗАХОДИ
 9. XII. Що треба робити для захисту табору, коли немає впевненості в готівки силах
 10. адміністративний нагляд
 11. Акти про прокурорський нагляд і прокуратурі.
 12. АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Важливим напрямком діяльності органів управління системи цивільного захисту є здійснення державного нагляду і контролю.

Державний нагляд і контроль у зазначеній сфері здійснюється відповідно до завдань, покладених на систему, з метою перевірки повноти виконання заходів щодо запобігання НС та готовності посадових осіб, сил і засобів до дій у разі їх виникнення.

Державний нагляд і контроль у сфері цивільного захисту здійснюють центральні органи виконавчої влади (ті, які мають відповідні повноваження) і місцеві органи виконавчої влади відповідно до законодавства.

МНС, як центральний орган виконавчої влади, спеціально уповноважений вирішувати завдання в сфері захисту населення і територій від НС, організовує і здійснює нагляд і контроль у дорученій сфері у взаємодії з центральними органами виконавчої влади, уповноваженими на проведення державного нагляду над виконанням вимог щодо промислової, ядерної , радіаційної, екологічної безпеки, безпеки гідротехнічних споруд, а також в сфері будівництва, охорони навколишнього середовища, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та інших сферах, де зневага встановленими правилами і нормами може привести до виникнення надзвичайних ситуацій.

Основними методами нагляду і контролю, який здійснює МНС і його територіальні органи є: проведення комплексних і спеціалізованих перевірок, участь у проведенні державної експертизи містобудівної документації, в організації та проведенні декларування безпеки небезпечних виробничих об'єктів, а також участь в розслідуванні надзвичайних ситуацій.

За результатами перевірки складається акт, в якому описується стан справ з усіх питань, формуються загальні висновки і пропозиції, проводиться службова нарада з розгляду підсумків перевірки за участю зацікавлених посадових осіб.

Виходячи з результатів перевірки, висновків і пропозицій тими, хто перевірявся, розробляється План (перелік) заходів щодо усунення недоліків та удосконалення функціонування територіальної підсистеми, який затверджується головою відповідної державної адміністрації - начальником цивільного захисту та організовується робота по виконанню певних заходів.

Функція нагляду і контролю в державному управлінні полягає в аналізі та порівнянні фактичного стану в тій чи іншій галузі з вимогами, які поставлені перед ними, відхиленими при виконанні поставлених завдань і причини цих відхилень, а також в оцінці діяльності та доцільності саме такого шляху. Така специфічність призначення контролю і дає можливість виділити його серед інших функцій управління, створити спеціальні органи, які не виконують або майже не виконують інших, окрім нагляду і контролю державних функцій, визначити компетенцію цих органів.

Все в даний час діють органи державного нагляду (інспекції) створено при відповідних міністерствах і виконують частину загальної компетенції таких органів, наділених надвідомчими повноваженнями.

Існування значної кількості контролюючих органів ще не означає загального покращення справ у державному управлінні. Головним є не сама їх кількість, а результат, ефективне використання наслідків контролю для поліпшення ситуації в конкретній сфері.

Контроль буде відповідати своєму призначенню тільки тоді, коли він буде своєчасним і об'єктивним, спрямованим на кінцевий результат; організація його проведення і процедури здійснення не заважатимуть роботі тих, кого контролюють, і відбуватися в чітко встановлених межах, а дієвість досягатиметься не кількістю перевірок, а реальним забезпеченням виконання окремих завдань.

Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій «-- попередня | наступна --» ЯК ОБ'ЄКТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ
загрузка...
© om.net.ua