загрузка...
загрузка...
На головну

Основні етапи вимірювань

Дивіться також:
 1. I. Метод соціометричних вимірів.
 2. I. Основні завдання та напрямки внутрішньої політики.
 3. I. Основні права громадян
 4. I. Функції держави - це основні напрямки його діяльності, в яких виражаються сутність і соціальне призначення держави в суспільстві.
 5. II Етапи обстеження хірургічного пацієнта.
 6. II. Основні методи конкурентної боротьби
 7. II. ОСНОВНІ РОЗРАХУНКИ ВЕЛИЧИН ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ
 8. II. Основні типи екосистем суші.
 9. II. Основні фактори, що визначають державну політику в галузі забезпечення хімічної і біологічної безпеки
 10. II. Основні цілі і завдання Програми
 11. II. Основи віровчення ісламу. Основні течії в ісламі.
 12. II.1. Основні хімічні елементи, що входять до складу нафт і газів

Класифікація вимірювань

Вимірювання традиційно поділяються за багатьма класифікаційними ознаками.

1. Найбільш громіздкою є класифікація по вимірюваної фізичної величини (в даний час налічується близько 2000 величин).

Тут групуються області вимірювань: вимірювання простору і часу, механічних, акустичних, температурних і теплових, електричних, магнітних, електромагнітних, застосовуваних в хімії, світлових, оптичних, іонізуючих випромінювань і ядерної фізики.

2. По режиму використання СІ останні ділять на статіческіе- з використанням СІ в статичному режимі і дінаміческіе- з використанням СІ в динамічному режимі.

3.Відповідно до кількості елементарних вимірювальних актів виділяють вимірювання з одноразовим і багаторазовим спостереженнями (На практиці до одноразовим відносяться вимірювання з числом спостережень не більше 3-х).

4. Якщо вимірювання засновані на спостереженні основних величин і використанні значень фізичних констант, то вони називаються абсолютними, в іншому випадку - відносними.

5.Відносно ретельності оцінювання зазвичай виділяють три категорії вимірювань: з точною апостеріорної, наближеною апостеріорної і апріорної оцінкою похибок. До першої категорії відносяться вимірювання, проведені при метрологічних дослідженнях, а також особливо відповідальні вимірювання. При цьому обробка даних виконується найбільш точно.

Вимірювання з апріорної оцінкою похибок, звані технічними, проводять за стандартизованими методиками. При цьому обробка експериментальних даних буває мінімальної, а похибка вимірювання оцінюють заздалегідь, в рамках атестації методики виконання вимірювань.

Вимірювання з наближеною оцінкою похибки за експериментальними даними включає в себе багато контрольно-перевірочні вимірювання, а також частина вимірювань за стандартизованими методиками, якщо один або декілька суттєвих факторів не задовольняють вимогам методики. При цьому обробка даних може бути більш складною, ніж при технічних вимірюваннях, з урахуванням відомостей, про типові властивості засобів вимірювань і наближених оцінок основних впливають величин.

6. Найважливішим для обробки експериментальних даних є поділ вимірювань на прямі, непрямі, спільні та сукупні. При цьому основною ознакою є вид рівняння вимірювання пов'язують вимірювану та безпосередньо спостережувані величини.

При прямому вимірі яка вимірюється величина Q пропорційна безпосередньо спостерігається

з - зад. коефіцієнт.

При непрямому вимірі величина Q є відомою функцією від безпосередньо спостережуваних аргументів

При спільних вимірах знаходять функціональну залежність між змінними величинами X і Y шляхом вимірювань ряду величин і відповідних їм величини:

При сукупних вимірюваннях значення набору однойменних величин визначається шляхом вимірів сум або різниць цих величин в різних поєднаннях:

де коефіцієнт Cij приймає значення -1, 0, +1 ...

Вимірювання, спрямоване на вивчення певного об'єкта, являє собою пізнавальну процедуру. У ній природно виділяють 3 етапи: підготовку, вимірювального експерименту, обробку експериментальних даних. Змістом етапу підготовки є формулювання вимірювальної завдання, планування вимірювань (включаючи вибір методу і засобів вимірювань і їх розміщення), забезпечення необхідних умов проведення вимірювань. Вимірювальний експеримент полягає в підтримці необхідних умов здійснення взаємодії засоби вимірювань з об'єктом дослідження відповідно до обраного методу і фіксації експериментальних даних. Обробка даних зводиться до їх логічним і математичним перетворенням з метою отримання результату вимірювання і оцінки його точності.

Розглянемо докладніше етапи вимірювальної процедури. Перший етап доцільно розділити на дві частини: постановку вимірювальної завдання і планування вимірювального експерименту.

1. Постановка вимірювальної завдання здійснюється в такій послідовності:

а) уточнення даних про умови вимірювання і досліджуваної фізичної величини

б) формування моделі об'єкта і визначення вимірюваної величини

в) постановка вимірювальної завдання на основі прийнятої моделі об'єкту

г) вибір конкретних величин, на основі яких буде знаходиться значення вимірюваної величини

д) формулювання рівняння вимірювання.

Вимірювання і його структурні елементи «-- попередня | наступна --» лекція №2
загрузка...
© om.net.ua