загрузка...
загрузка...
На головну

Е7 Проектування елементів

Дивіться також:
 1. I 1.16- Фізичний знос елементів дверей і вікон
 2. IV. Схеми розміщення елементів конструкцій
 3. Аналіз і проектування розподільних каналів
 4. Анотованих навчальних елементів
 5. Анотованих навчальних елементів
 6. Анотованих навчальних елементів
 7. Анотованих навчальних елементів
 8. Анотованих навчальних елементів
 9. Архітектурно-будівельне проектування, будівництво, реконструкція об'єктів капітального будівництва
 10. Архітектурно-будівельне проектування, будівництво, реконструкція об'єктів капітального будівництва
 11. Б. для руйнування замикаючих пристроїв, елементів і конструкцій, що перешкоджають проникненню в житлові та інші приміщення з підстав, передбачених Законом про поліцію
 12. Взаємозв'язок елементів інвестиційної діяльності

електронних схем

Рис.1.5. Схема маршруту проектування НВІС

Вхід

 Проектування прин- пиальной схеми
 технологічне планування
 деталь

 оригінальна Так


 Проек-ня маршрутної технології
 немає

Так Завантаження Немає

обладнання

 Проектування операц-ної техн-гії
 вихід раціональна

на АСУП Вибір і адаптація

 Отримання упр-щей інф-ції для верстатів з ЧПУ
 Проек-ня пристосований ий, налагоджень і инструм-та
 типового техпроцесу

аналіз

завантаження

обладнання

Рис 1.6. Схема маршруту технологічної підготовки виробництва

в машинобудуванні

синтезується фізична і топологічна структура компонентів і вибирається технологія виготовлення НВІС. На етапі ЕЗ вихідними даними є, по-перше, варіанти структури принципових електричних схем, відібрані на етапі Е2, По-друге, характеристики і значення електричних параметрів частини компонентів, отримані на етапі Е7. Інша частина параметрів компонентів варіюється на етапі ЕЗ з метою їх оптимізації. Тут же перевіряється працездатність схем в умовах впливу різних дестабілізуючих факторів. етапи Е4 - Е6 відносяться до конструкторського аспекту. На етапі Е4 синтезується топологія мікросхеми, т. е. конфігурація і взаємне розташування компонентів і зв'язують їх електричних з'єднань в напівпровідниковому кристалі. Відомості про раніше спроектованої топології окремих компонентів надходять від етапу Е7. На етапі Е5 перевіряється відповідність топології вихідної принципової електричної схемою і дотримання конструкторсько-технологічних проектних норм. На етапі Е6 проектуються фотошаблони, які містять в собі інформацію про топології і будуть безпосередньо використовуватися в процесі виготовлення НВІС. Так як конструкторські рішення впливають на значення ряду електричних параметрів, то після виконання етапів Е4 - Е6 потрібне уточнення результатів логічного і схемотехнічного проектування, т. е. ітераційний повернення до етапів Е1 і ЕЗ.

На рис. 1.6 показана схема маршруту технологічної підготовки виробництва в машинобудуванні [4]. Технологічне планування для неоригінальних деталей відрізняється від технологічного планування для оригінальних деталей. Для неоригінальних деталей технологічний процес проектується шляхом конкретизації і адаптації типового узагальненого технологічного процесу, створеного раніше для даного класу деталей. Для оригінальних деталей виконується спадний проектування технологічного процесу, що складається з етапів проектування принципової схеми, маршрутної і операційної технології, проектування оснащення, інструменту та синтезу керуючих програм для верстатів з ЧПУ. На рис. 1.7 представлена схема маршруту функціонального проектування стежать гідроприводів СЕ в М в контурі управління.

 Е1: Проектування силової частини
 Вхід

 Е2: Синтез структури приводу і коригувальних пристроїв
 Е3: Проектування цифрової керуючої частини


вихід

Ріс.1.7. Схема маршруту функціонального проектування стежать гідроприводів

Етап 1 складається з проектних процедур вибору елементів (виконавчого двигуна, підсилювача потужності, редуктора, приводного двигуна) і аналізу працездатності силової частини в цілому; етап Е2- з процедур визначення необхідності включення коригувальних пристроїв, їх синтезу, аналізу функціонування приводу з урахуванням нелінійностей силової частини; етап Е3 - з процедур синтезу цифро-аналогових перетворювачів, синтезу алгоритму обчислення на керуючої ЕОМ компенсуючого сигналу, аналізу функціонування цифрового слідкуючого приводу.

Режими проектування в САПР. За характером і ступеня участі людини використання ЕОМ при виконанні деякої марш р у т а розрізняють кілька режимів проектування.

Автоматичний режим має місце при виконанні маршруту проектування за формальними алгоритмами на ЕОМ без втручання людини в хід рішення.

Ручний (неавтоматизованих) режим характеризується виконанням маршруту без допомоги ЕОМ.

Автоматизоване проектування є частково автоматизованим, якщо частина проектних процедур в маршруті виконується людиною вручну, а частина - з використанням ЕОМ. Такий режим зазвичай відображає невисоку ступінь автоматизації проектування.

Діалоговий (інтерактивний) режим є більш досконалим режимом, при ньому всі процедури в маршруті виконуються за допомогою ЕОМ, а участь людини

проявляється в оперативній оцінці результатів проектних процедур або операцій, у виборі продовжень і коригування ходу проектування. Якщо ініціатором діалогу є людина, якій надано можливість в будь-який момент перервати автоматичні обчислення на ЕОМ, то діалог називається активним.Якщо переривання обчислень відбуваються по командам виконуваної на ЕОМ програми в певні, заздалегідь передбачені моменти, т. Е. Проектувальник не може виступати як ініціатор діалогу, то такий діалог називають пасивним.

Частота звернень до людини в процесі діалогу залежить від того, в які моменти з'єднання може перерватися. Якщо в маршруті переважають проектні процедури, для яких досягнуто високий рівень формалізації, і розроблені досить ефективні алгоритми, то переривання передбачаються між проектними процедурами. Людина отримує можливість оцінити синтезоване проектне рішення і вибрати ту чи іншу продовження проектування. Якщо повна формалізація процедури не досягнута або неефективна, то доцільний діалог з перериваннями обчислень всередині процедури. Такий внутріпроцедурний діалоговий режим характерний для багатьох процедур конструкторського проектування в машинобудуванні.

У багатьох випадках користувач САПР в режимі діалогу тільки вводить і редагує вихідні дані для виконання певного маршруту проектування, а безпосереднє виконання маршруту проводиться в
 автоматичному (пакетному) режимі роботи ЕОМ.

Розвиток САПР відбувається, зокрема, в напрямку підвищення ступеня автоматизації проектування. Однак робота в режимі діалогу в САПР залишається необхідною в зв'язку з тим, що повністю процес проектування складних систем формалізувати не вдається, і що участь людини в ряді випадків дозволяє прискорити ухвалення рішення.

КОРОТКІ ВИСНОВКИ:

Проектування - процес отримання описів, достатніх для виготовлення нового технічного об'єкту в заданих умовах. Описи складних технічних об'єктів мають ієрархічну структуру і можуть ставитися до тих чи інших сторін (груп властивостей) об'єкта. Тому виділяють ряд ієрархічних рівнів і аспектів описів.

параметричний синтез «-- попередня | наступна --» ПРОЕКТУВАННЯ
загрузка...
© om.net.ua