загрузка...
загрузка...
На головну

лімітні ціни

Дивіться також:
 1. Вступ
 2. Вступ.
 3. ВИДИ І РІЗНОВИДИ ЦІН
 4. Види цін, що розрізняються ступенем і способами регулювання
 5. Вплив на ціну зовнішніх чинників
 6. Друге Всеукраїнське петрографічне нараду 14 сторінка
 7. державою
 8. Інші можливі фактори.
 9. ДЖЕРЕЛА ДЕМОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 10. Методи або прийоми бухгалтерського обліку - первинне спостереження, вартісне вимірювання, поточна угруповання, підсумкове узагальнення.
 11. Модуль 1. Основи ціноутворення

прейскурантні ціни

договірні ціни

лімітні ціни

Тема 9. Лімітні, договірні тапрейскурантні ціни

Питання по самоконтролю

1. Перерахуйте основні види умов поставки товару.

2. Чим відрізняються умови поставки товару з заводу від франко - перевізника?

3. Які умови поставок застосовуються при авіаперевезеннях?

лімітна ціна висловлює гранично допустимий верхній рівень ціни нової продукції визначається на основі вартісної оцінки поліпшень її споживчих засобів. Вона визначається на початкових етапах розробки нової продукції і використовується для техніко-економічних розрахунків. Обгрунтування доцільності проектування і виробництва продукції, а також встановлення договірних і прейскурантних цін. Замовник подає розробку технічного завдання разом з вихідними вимогами до лімітної ціною, розрахованою виходячи з основних техніко-економічних, соціальних, економічних параметрів, зазначених в заявці на розробку нової продукції.

Затвердження лімітних цін здійснюється одночасно із затвердженням технічного завдання за домовленістю сторін. Лімітна ціна може затверджуватися на цьому етапі узгодження технічного проекту.

Вона розраховується за формулою:

Цл = Цб + Еn * Ке, (18)

де Цб - базова ціна, яка приймається як аналог для розрахунку лімітної ціни;

Еn - корисний ефект від застосування нової продукції,

Ке - коефіцієнт обліку корисного ефекту до ціни нової продукції (= 0,7)

За базу приймається аналогічна за функціональним призначенням найкраща з вітчизняних і зарубіжних видів продукції. Як ціни базової продукції приймається прейскурантная оптова ціна, яка коригується з урахуванням коефіцієнта здешевлення. Даний коефіцієнт характеризується моральним старінням базової продукції (= 0,9).

Корисний ефект нової техніки представляє вартісну оцінку змін його споживчих властивостей і розраховується за формулою:

Еn = Цб * (Кп * Кд - 1) + ?І + ?К + ЕЕК. + Есоц. + Еекологіч. (19)

де Кп - Коефіцієнт урахування зростання продуктивності нового виробу в порівнянні з базовим. Розраховується як відношення річних обсягів продукції, виробленої при використанні нового виробу (Вн) І базового (Вб):

Кп = (20)

кд - Коефіцієнт обліку зміни терміну служби нового виробу в порівнянні з базовим. Розраховується за формулою:

Кб = , (21)

де Тб- Термін служби базового вироби;

тн- Термін служби нового виробу;

Еп= 0,15 - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень;

 - Зміна поточних витрат експлуатації у споживача Розраховується за формулою:

?І = , (22)

де Іб- Поточні витрати експлуатації при використанні базового вироби;

ін - Поточні витрати експлуатації при використанні нового виробу;

 - Зміна відрахувань від супутніх капітальних вкладень споживача за термін служби з урахуванням морального зносу при використанні їм нового виробу замість базового Розраховується за формулою:

?К = , (23)

де КБ- Супутні капітальні вкладення за весь термін служби базового вироби;

кн- Супутні капітальні вкладення за весь термін служби нового виробу;

Ек, Ес, Ее - Ефект від змін якості продукції, соціальний і екологічний ефект відповідно в вартісному вираженні.

Термін служби визначається з урахуванням морального зносу нового вироби на основі показників, зафіксованих в нормативно-технічної документації, в технічному завданні і в інших документах. Для нових виробів є комплектуючими, корисний ефект від використання в кінцевому продукті і лімітна ціна визначається з урахуванням застосування основних техніко-економічних показників, соціальних, економічних параметрів в кінцевої продукції.

ЦЛК = ЦПК + Еn * Ке * Кв, (20)

де ЦПК - ціна базового комплектуючого виробу;

Еn - корисний ефект по кінцевої продукції;

Кв - коефіцієнт впливу, що характеризує зміни параметрів комплектуючих виробів на корисний ефект кінцевої продукції. По окремих видах продукції лімітна ціна може визначаться на основі експертних оцінок зміни сукупних параметрів.

Цл = Цб + Пк, (21)

де Пк - комплексний інтегральний показник якості продукції, який визначається відповідно до прийнятих в галузях методиками або за допомогою оцінок експертів.

На принципово нову продукцію, що розробляється в замін імпортної, лімітна ціна визначається з урахуванням конкретних світових цін. При відсутності аналогів для зіставлення і неможливості визначити корисний ефект від застосування принципово нової продукції, лімітна ціна визначається на основі укрупнених параметрів матеріальних і трудових витрат.

Тема 8. Формування зовнішньоторговельних цін в залежності від умов поставки «-- попередня | наступна --» Тема 10. Трансферне ціноутворення
загрузка...
© om.net.ua