загрузка...
загрузка...
На головну

Ціна, види цін

Дивіться також:
  1. Витрати і ціна, їх взаємозв'язок.
  2. Ціна, сукупний і граничний дохід монополіста
  3. Ціна, попит і пропозиція.

Ціноутворення і тарифи на продукцію транспорту.

лекція 8

Важливе місце серед різних важелів економічного механізму господарської політики підприємства належить цінами і ціноутворення, в яких відображаються всі сторони його економічної діяльності. Ціна має безпосередній вплив на виробництво, розподіл, обмін і споживання. В умовах ринкових відносин ціна виступає як сполучна ланка між виробником і споживачем, як механізм забезпечення рівноваги між попитом і пропозицією.

Ціна - це грошовий вираз вартості товару.

Вона виконує різні функції: облікову, стимулюючу і розподільну. В обліковій функції ціни відображаються суспільно необхідні витрати праці на виробництво і реалізацію продукції, оцінюються витрати і результати виробництва. Стимулююча функція використовується для розвитку ресурсозбереження, підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості продукції, впровадження нових технологій і т. Д. Розподільча функція передбачає врахування в ціні акцизу на окремі групи товарів, податку на додану вартість та інших форм централізованого чистого доходу, що надходить до бюджету держави , регіону і т. д.

Ціни можуть бути класифіковані за різними економічними ознаками.

Залежно від сфер торгівлі:

1. Оптова (відпускна) ціна підприємства - Це ціна за якою продукція реалізується великими партіями, в умовах так званої оптової торгівлі. Вона складається з собівартості товару і прибутку підприємства;

2. Оптова ціна промисловості (торгівлі) - це ціна, яка включає в себе, крім з-ти товару і прибутку пр-я, постачальницько-збутову знижку. Постачальницько-збутова знижка-це ціна на послугу з постачання і збуту і містить в собі витрати і прибуток організацій збутової торгівлі.

3. Роздрібна ціна- це ціна, по якій товар приходить до кінцевого споживача і відрізняється від попередньої на величину торгової знижки. Торгова знижка-це ціна за послугу з реалізації товарів кінцевому споживачеві.


За ступенем регульованості:

1. Свободние- складаються на ринку під впливом попиту і пропозиції незалежно від будь-якого державного впливу;

2. Регуліруемие- також формуються під впливом попиту та пропозиції, але можуть відчувати певний вплив держави. Держава може вплинути на ціни шляхом обмеження їх зростання або зниження. Держава в особі органів влади і управління може встановлювати на окремі види товарів і продукції фіксовані ціни.

На пасажирському автотранспорті діють державні регульовані тарифи, а на грузовом- вільні.

За характером котрий обслуговується обороту:

n оптові ціни на продукцію промисловості, за якими підприємства реалізують вироблену продукцію іншим підприємствам та збутовим організаціям;

n закупівельні ціни, за якими виробники сільськогосподарської продукції реалізують її фірмам для подальшої переробки;

n ціни на будівельну продукцію;

n роздрібні ціни, за якими торговельні організації реалізують продукцію населенню, підприємствам, організаціям;

n ціни, що обслуговують зовнішньоторговельний оборот;

n тарифи на платні послуги населенню;

n тарифи вантажного і пасажирського транспорту.

Баловий метод. «-- попередня | наступна --» Види тарифів на автомобільні перевезення.
загрузка...
© om.net.ua