загрузка...
загрузка...
На головну

порядок ціноутворення

Дивіться також:
 1. I. Порядок заповнення форми дозволу на будівництво
 2. II. Порядок і умови надання цільового житлової позики для придбання житлового приміщення (житлових приміщень) під заставу житлового приміщення (житлових приміщень)
 3. II. Порядок направлення дітей-інвалідів на Комісію
 4. III. Умови та порядок проведення фестивалю-конкурсу.
 5. IV. Порядок погашення та повернення цільового житлової позики
 6. IX. Порядок проведення поточних і проміжних атестацій. шкала оцінок
 7. V. Нормативи фінансових витрат на одиницю обсягу медичної допомоги, подушного нормативи фінансування Програми і порядок формування тарифів на медичну допомогу
 8. V. Порядок проведення Конкурсу
 9. Акцизи: економічна сутність, оподатковувана продукція, ставки, порядок обчислення і сплати. Порядок обчислення і сплати акцизів по ввезених товарам.
 10. Амортизується майно. Порядок і способи нарахування амортизації
 11. АРІЙСЬКИЙ ПОРЯДОК
 12. Квиток 49. Доходи і прибуток підприємства, їх види, склад і порядок розподілу.

Функція ціни як критерію раціонального розміщення виробництва.

Ця функція проявляється в тому, що за допомогою механізму цін здійснюється перелив капіталів з одного сектора економіки в інший і всередині окремих секторів, туди, де нормі прибутку більш висока.

Ціноутворення - складний і багатоетапний процес, який можна представити в наступному вигляді (рис. 1).

Мал. 1. Етапи процесу ціноутворення

1 етап: Вибір мети

Існують три основні цілі цінової політики маркетингу: забезпечення збуту (виживання), максимізація прибутку і утримання ринку (рис.2).


Мал. 2. Цілі цінової політики маркетингу

забезпечення збуту - Головна мета фірм, які здійснюють свою діяльність в умовах жорсткої конкуренції, коли на ринку багато виробників з аналогічними товарами. Цю мету фірми вибирають у випадках, коли:

o по-перше, ціновий попит споживачів еластичний (Ес> 1);

o по-друге, фірма бажає домогтися максимального зростання обсягу збуту і збільшення сукупного прибутку шляхом деякого зниження доходу з кожної одиниці товару;

o по-третє, фірма передбачає, що збільшення обсягу реалізації скоротить відносні витрати виробництва і збуту;

o по-четверте, низькі ціни відлякують конкурентів;

o по-п'яте, існує великий ринок споживання.

Для досягнення поставленої мети використовуються занижені ціни - ціни проникнення ( "Penetration pricing"); вони призначені для захоплення більшої частки ринку і сприяють збільшенню обсягу збуту.

Мета, заснована на максимізації прибутку, має кілька різновидів. Різновидами мети, заснованої на максимізації прибутку, можуть бути:

- Встановлення фірмою стабільного доходу на ряд років, що відповідає розміру середнього прибутку;

- Розрахунок зростання ціни, а, отже, і прибутку в зв'язку з ростом вартості капіталовкладень;

- Прагнення до швидкого отримання початкової прибутку, так як компанія не впевнена в сприятливому розвитку бізнесу або їй не вистачає коштів.

прибуток, до отримання якої прагне фірма, може обчислюватися у відносному або абсолютному вираженні.

абсолютна прибуток - Це дохід, який отримує продавець від реалізації всіх товарів за вирахуванням витрат. Таким чином, абсолютний прибуток можна отримати і як твір відносної прибутку на кількість одиниць реалізованого товару.

відносна прибуток розраховується на один виріб.

Різні товари мають різну відносну прибуток. Так, товари першої необхідності (хліб, молоко) мають низьку відносну прибуток, прибуток тут виходить на товарообігу.

У той час як предмети, що задовольняють престижні потреби, що володіють високою якістю, забезпечують високі відносні прибутки. Такі прибутки, як правило, спираються на престижні ціни.

престижні ціни - Це високі ціни, призначені для залучення ринкового сегмента, який більше стурбований якістю товару, його унікальністю або статусом, ніж ціною. Ця стратегія правильна в разі можливості мінімізувати конкуренцію (через патентний захист, прихильність до торгової марки, контроль над сировиною і т. Д.)

Висока відносна прибуток пов'язана з престижними цінами, а високий загальний дохід з цінами проникнення.

Мета, заснована на утриманні ринку, складається в збереженні фірмою існуючого положення на ринку або сприятливих умов для своєї діяльності. З цією метою фірма повинна вжити всіх можливих заходів для запобігання спаду збуту і загострення конкурентної боротьби.

Працюючи в зазначених умовах, компанії ретельно стежать за ситуацією на ринку: динамікою цін, появою нових товарів, діями конкурентів. Вони не допускають надмірного завищення або заниження цін на свою продукцію і прагнуть знижувати витрати виробництва і збуту.

Стратегія ціноутворення. «-- попередня | наступна --» Завоювання лідерства за показниками якості товару
загрузка...
© om.net.ua