загрузка...
загрузка...
На головну

Підприємницькі і бухгалтерські витрати підприємства

Дивіться також:
 1. I. Абсолютні показники фінансової стійкості підприємства.
 2. II. Відносні показники фінансової стійкості підприємства.
 3. II. Ризики, які не залежать від діяльності підприємства (системні або ринкові).
 4. PEST-аналіз мікросередовища підприємства
 5. Альтернативні витрати монополії
 6. Альтернативні підходи до визначення потреби підприємства в оборотних коштах
 7. Амортизаційна політика підприємства
 8. Аналіз активів підприємства. Оцінка його ринкової активності
 9. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.
 10. Аналіз ділової активності підприємства
 11. Аналіз ділової активності підприємства.
 12. Аналіз і оцінка облікової політики підприємства
 Найменування  Бухгалтерські витрати, руб.  Підприємницькі витрати, руб.
 Заробітня плата  50 000
 Виплата відсотків  10 000  10 000
 амортизація  20 000
 Сировина, матеріали  20 000  20 000
 Неявний заробіток підприємця -  20 000
 Неявна земельна рента -  4 000
 Неявний відсоток на власний капітал -
 Разом  126 000

З аналізу даних, наведених у таблиці, можна зробити висновок про те, що підприємницькі витрати перевищують бухгалтерські в 1,26 рази.

В умовах ринкової економіки перед підприємцем стоїть завдання не стільки точно розрахувати витрати на виробництво продукції, скільки передбачати їх зміна при будь-динаміку обсягів продажу. Дійсно, різні обсяги випуску товарів вимагають різних за обсягом і структурі витрат. В цьому випадку категорію витрат уже не можна розглядати як якийсь моноліт, окремі структурні елементи якого підкоряються тим же законам, що й ціле. Практично необхідним стає поділ витрат на постійні та змінні1. Це один з найважливіших видів класифікацій витрат, що застосовуються в ринковій економіці.

1 Такий поділ витрат здійснюється в залежності від характеру їх зв'язку з обсягом продажів (виробництва). На практиці широко використовуються і інші класифікації:

· За способом включення витрат у витрати, які відносять на одиницю продукції (прямі і непрямі);

· Залежно від зв'язку витрат з процесом виготовлення продукції (основні і накладні).

постійні витрати (FC - англ. Fixed costs) не залежить від обсягу випуску продукції в короткостроковому періоді. Вони являють собою витрати постійних факторів виробництва і залишаються незмінними, у той час як обсяг виробництва змінюється. Так, якщо обсяг збільшується або зменшується на 20%, то загальні постійні витрати залишаються незмінними.

Постійні витрати за своєю економічною природою є витратами на створення умов для конкретної діяльності. Це витрати на утримання будівель, приміщень, орендна плата, страховка, амортизаційні відрахування і т. П. Графік постійних витрат представлений на рис. 1.

Графік показує, що зі зміною обсягу виробництва загальна сума постійних витрат не змінюється. Як би обсяг виробництва ні збільшувався - з 1 до 5 од. (В 5 разів) або з 1 до 10 од. (В 10 разів), сума постійних витрат залишається незмінною і дорівнює 50 ден. од.

Якщо уявити, що обсяг виробництва дорівнює 1 од., То постійні витрати становлять (50: 1) 50 ден. од., при збільшенні ж виробництва до 10 од., постійні витрати на одиницю продукції знижуються (50:10) до 5 ден. од. (Табл. 2).

Таблиця 2

Види витрат для цілей ціноутворення «-- попередня | наступна --» Залежність постійних витрат FC і AFC від обсягу виробництва
загрузка...
© om.net.ua