загрузка...
загрузка...
На головну

Особливості товарного виробництва в ринкових відносинах

Дивіться також:
 1. I. Особливості економічного розвитку.
 2. I.1. Особливості та роль наочного навчання у вирішенні освітньо-виховних завдань
 3. I.3.1. Особливості діагностичної роботи шкільного психолога на відміну від психолога-дослідника.
 4. II. Особливості політичного розвитку країни.
 5. II.1. Опис курсу новітньої історії і особливості його викладання
 6. II.2. Особливості шоу-бізнесу середини 20 століття
 7. IV. Особливості вражаючої дії біологічної зброї
 8. IV. Особливості радянського виправно-трудового права на основі аналізу статей Виправно-трудового кодексу Української РСР 1924 р
 9. PR в міжетнічних відносинах.
 10. V. Особливості розвитку реалізму на рубежі 19-20вв.
 11. Vкр. Об'єм виробництва
 12. X. ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ санітарно-ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Товарного господарства притаманні такі основні риси:

Це господарство є відкритою системою організаційно-економічних відносин. Тут працівники створюють корисні продукти не для власного споживання, а для продажу іншим людям. Весь потік нових речей виходить за межі кожної виробничої одиниці і спрямовується на ринок для задоволення попиту покупців. Виробництво товарів засновано на поділі праці. Його розвиток залежить від того, наскільки поглиблюється спеціалізація (відокремлення) працівників, підприємств на випуск окремих видів продуктів або частин складних виробів. Таке явище об'єктивно викликається технічним прогресом, а останній, в свою чергу, отримує великий поштовх при поділі праці. Нерозривний зв'язок товарного виробництва з поділом праці, а отже, з прогресом техніки - одне з його безсумнівних переваг в порівнянні з натуральним господарством. Товарного господарства притаманні непрямі, опосередковані зв'язки між виробництвом і споживанням. Вони розвиваються за формулою «виробництво - розподіл - обмін - споживання». Виготовлена продукція спочатку надходить на ринок для обміну на інші вироби (або на гроші) і лише потім потрапляє в сферу споживання. Ринок підтверджує або не підтверджує необхідність виготовляти дану продукцію для продажу.

Значить, товарне господарство - це система організаційно-економічних відносин, завдяки якій забезпечується рівносторонній прогрес економіки. При поглибленні поділу праці розширюється застосування все більш досконалої техніки. Це викликає небачений раніше зростання вироблення продукції. А завдяки підвищенню продуктивності праці збільшується випуск продукції в розрахунку на душу населення. До того ж створюється зростаюче різноманіття продуктів, що призначаються для обміну на ринку на інші вироби.

Однією з причин його виникнення товарного виробництва є суспільний поділ праці. Початок тут було покладено великим суспільним поділом праці: першим (відокремлення в сільському господарстві землеробства і тваринництва) і другим (виділення ремесла із сільського господарства). Надалі все більшої сили набирає економічний закон поділу праці. Відповідно до цього закону економіка прогресує внаслідок все більшої якісної диференціації трудової діяльності, що веде до відокремлення і співіснування різних її видів. В результаті виникає кілька форм поділу праці: міжнародна (між країнами), загальне (між великими галузями народного, господарства - землеробством, промисловістю і т. Д.), Приватне (поділ всередині великих галузей на підгалузі, види виробництва) і одиничне (всередині підприємств - на різні підрозділи).

Другою причиною виникнення товарного виробництва є економічне відокремлення виробників. Воно передбачає власність на вироблений продукт, наявність сильно вираженого економічного інтересу господарюючого суб'єкта, його свободу вибору виду господарської діяльності, визначені зобов'язання перед суспільством, державою і партнерами.

Вартість і ціна. «-- попередня | наступна --» Особливості прояву закону вартості через функціонування ціни.
загрузка...
© om.net.ua